BAŞARMANIZA YARDIM EDEBİLİRİZ

Her işletmenin bazı kabiliyetleri vardır. Her şirket her şeyi başaramaz. Sahip olduğu insan gücü, teknoloji, üretim imkânları, finans gibi görünür ve görünmez sermayeleri, yaptıkları iş konusunda hem engel hem de itici güçtür. Önemli olan, bir şirketin mevcut kabiliyetleri ile neler yapabileceği, elindeki imkânları nereye kadar zorlayabileceği, uzun vadede ise kabiliyetleri nasıl geliştireceğidir. Yani kendi “iyi yönetim döngüsünü” nasıl çevireceğidir.

Son 10 yıldır, birlikte çalıştığımız işletmelerin kabiliyetlerini ortaya koyduğumuz, bu kabiliyetlere uygun yönetim modellerini birlikte kurguladığımız; insanlarını, düşünme biçimlerini ve iş yapma disiplinini geliştirdiğimiz 600’den fazla proje yürtttük.

Kurumsallaşma değil, İyi Yönetim

Bir şirketin yönetim sistematiğini, sektörünü, müşterisini, odaklandığı ürün grubunu, kaynaklarını ve potansiyelini yeniden değerlendirerek, mevcut imkân ve kaynakların israf edilmeden en doğru şekilde, en doğru amaca uygun sarf edilmesine, yönetim kabiliyetlerinin ve disiplininin geliştirilmesine, satın almadan satışa tüm süreçlerin iyileştirmesine, karlılığının arttırılmasına ve pazarın genişletilmesine yardımcı oluyoruz.

Analiz

İşletmelerimizin mevcut durumlarını güçlü araştırma ve denetim araçlarımızı kullanarak inceliyor, şirket yönetimine tarafsız, yalın ve çarpıcı analizlerimiz ile ışık tutuyoruz.

Danışmanlık

Şirket yönetimini ilgilendiren pazarlamadan üretime, satın almadan finansa kadar her konuda iyileştirici ve önleyici danışmanlık faaliyetleri yürütüyoruz.

Çalıştaylar

1 veya 2 tam günlük çalıştaylar ile hem şirketlere özelleştirilmiş eğitimler veriyor hem de mevcut sorunların tespiti ve iyileştirmesi üzerine hızlı yol haritaları çıkarıyoruz.

ÖNE ÇIKAN HİZMETLERİMİZ

Kurum Analizi

Kurum Analizi

Bir şirketi; insan yapısı, bulunduğu pazar, kullandığı sistemler, gelecek öngörüsü ve kabiliyetleri gibi 20 faktör üzerinden bilimsel yöntemlerle incelediğimiz analiz ve araştırma çalışmasıdır.

ERP Seçimi ve Uyarlama

ERP Seçimi ve Uyarlama

Şirketlerin ERP seçimi öncesi iş süreçlerini ve beklentilerini analiz ediyoruz. ERP alternatiflerinin demo çalışmalarına ışık tutacak verileri hazırlıyor ve alternatifleri değerlendirerek raporluyoruz.

B2B Dijital Pazarlama Danışmanlığı

B2B Dijital Pazarlama Danışmanlığı

B2B şirketler için geleneksel yöntemler ile uyumlu çalışacak dijital pazarlama stratejileri üretiyor, pazarlama süreçlerini kolaylaştırıyor ve müşteri deneyimini iyileştirecek projeler geliştiriyoruz.

B2B Satış ve Pazarlama Yapısı Analizi

B2B Pazarlama- Satış Yapısı Analizi

Bir işletmenin satış ve pazarlama süreçlerini, bilimsel yöntemler ve piyasa gerçekleriyle analiz ederek mevcut durum ve olması gereken ile aradaki farkı ve öncelik sırasını ortaya koyuyoruz.

Bilgi Yönetimi ve Raporlama Danışmanlığı

Bilgi Yönetimi ve Raporlama

Üretim, finans , satış gibi farklı fonksiyonlar için her seviyeden rapor gereksinimlerini gözden geçiriyor, raporlama sürecini oluşturup şirketin zamanında doğru raporlara ulaşmalarını sağlıyoruz.

Tedarik Zinciri Risk Analizi

Tedarik Zinciri Risk Analizi

İşletmelerin satın alma, satış, depo, üretim, sevkiyat gibi tedarik zincirine dahil olan tüm noktalarında detaylı risk analizleri yapıyor ve şüphe uyandıran noktalarda denetimler gerçekleştiriyoruz.

Örgüt Mimarisi ve Yeniden Yapılandırma

Örgüt Mimarisi Çalışmaları

Organizasyonel verimsizliklerin ortadan kaldırılmasında ve şirketin stratejik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik etkili çalışma modelleri oluşturulmasında müşterilerimize yardımcı oluyoruz.

Dijital Dönüşüm Yol Haritası

Dijital Dönüşüm Yol Haritası

Maliyetleri düşürmek ve gelirleri artırmak için yeni teknolojilerin fayda yaratacağı alanları belirleyip bir yol haritası hazırlıyoruz. Sonuçlara ne kadar yatırım ve emek ile ulaşılabileceğini raporluyoruz.

Stratejik Plan Hazırlama

Stratejik Plan ve Eylem Planları

Nereye gitmek istediğini kaynakları çerçevesinde planlamamış şirketler, günümüz rekabet şartlarında hızlı şekilde gerilediği gerçeğinden hareketle stratejik plan uygulamaları yapıyoruz.

İşinize Yarar Bilgiler

Dijital Yetkinlikler

Gelecekte İnsan

Yeni bir düzen kuruluyor. Yeni normaller, yeni yaklaşımlar. Yediden yetmişe insanların teknoloji ve dijitalleşmenin içine düştüğü, uyum sağlamaya çalıştığı yeni bir dönem.  Bu dönemde otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin etkisiyle beraber iş dünyasının dinamikleri de değişmeye ve dönüşmeye başlıyor. Çalışma modellerinin daha esnek hale geldiği, işgücünden yeni yetkinlikler beklendiği bu çağda; yapılan işler, çalışma biçimleri, yaklaşımlar yeniden ele…

Daha Fazla Oku
Şirketlerin dijital dönüşümü

Şirketlerin Dijital Zekası

Dijital zeka, bir şirketin dijitalleşmeyi ana komuta merkezine bağlayabilmesi ve bütün taraflarıyla anlayabilmesi demektir. “Koyma akıl akıl olmaz”. Şirketler dijital zekalarını kendi iç kaynakları ile inşa edebilmelidirler. Dışarıdaki kahramanlardan gelecek düzeltme ve iyileştirmeleri bekleme eğilimleri yerine önce kendi dijital zekalarını değerlendirmeli ve iyileşme gereken noktalara müdahale edebilmelidirler. Bu yazı şirketlerin dijital zekalarını hangi göstergelere bakarak…

Daha Fazla Oku
dijital-dönüşüm

Kobilerde Dijital Dönüşümün Eksik Bacağı: İnsan

İş dünyasının geldiği noktada dijital dönüşüme direnç göstermek mümkün değil ancak dünyada yapılan araştırmalara baktığımızda dijital dönüşüm projelerinin yüzde 70’e yakınının başarısızlıkla sonuçlandığını görüyoruz. Bu sonuç şirketlerin ve yöneticilerinin yeni teknolojileri ve dijital süreçleri hayata geçirmenin ne kadar önemli olduğunu bilmemelerinden kaynaklanmıyor. Üstelik bu sonuç sadece küçük ve orta ölçekli işletmelerin değil büyük şirketlerin de…

Daha Fazla Oku

Böyle Rapor mu Olur?

Raporlar şirketlerin karar alma mekanizmalarının vazgeçilmez parçaları. Raporların oluşturulmasında ciddi emek ve zaman harcanıyor. Yapılan araştırmalar yöneticilerin zamanlarının ortalama %40ını rapor hazırlayarak geçirdiklerini ortaya koyuyor. Ortalaması %40 ancak iyi kurgulanmış bir bilgi teknolojileri altyapısı olmayan, dijital araçlardan faydalanmayan şirketlerde bu oran, verinin peşinde koşma süreleri de eklendiğinde %60lara ulaşabiliyor. Bu yöneticilerin işin büyük kısmını birimlerinde…

Daha Fazla Oku

Kurumsallaşma Değil, İyi Yönetim

Başarılı bir şirketle başarısız olan arasındaki en belirgin fark yönetim becerisidir. Bir şirketin rekabet avantajına-esnekliğine zarar vermesi pahasına peşinden koşulan “kurumsallaşma” söyleminin yerini “iyi yönetim”in alması gerekiyor artık. Ne için olduğu tam anlaşılamayan, şirket çalışanlarına etrafında toplanacakları bir ideal çizemeyen bu söylem, içeriğine zamanla yüklenmiş yanlış anlamlarla birlikte “şirket bürokrasisi” halini almış durumdadır maalesef. Bizim…

Daha Fazla Oku

Dinleyerek Öğrenin

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Şirketiniz ve yapabileceklerimiz hakkında yüz yüze görüşelim.

Bazı Müşterilerimizin Görüşleri

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN