Yerli ve Yabancı Ortaklar Bulma ve Proje Finansmanı

Özellikle belli bir ölçeğin üzerindeki projelerin hayata geçirilebilmesi amacıyla şirketlerin tercih ettiği yöntemler arasında yerli/yabancı ortaklar ya da yatırımcılar bularak projenin finansmanının sağlanması geliyor.

Proje finansmanı sürecinin yönetilmesinde şirketlere uzman ekiplerimiz ile uçtan uca sunduğumuz hizmetleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Finansman, müzakereler ve yürütme sürecinin düzenlenmesi,
  • Finansal, ekonomik, teknik ve yasal fizibilitelerin değerlendirilmesi,
  • Finansal modellerin geliştirilmesi, finansmanı sağlayacak taraflarla temasın kurulması ve projelerin sunulması,
  • Geliştiricinin bir projenin güvenilirliğini değerlendirmesine yardımcı olunması.

Şirketler, SPK ve Borsa İstanbul’un önüne çıkmadan önce zayıf yanlarını görür, güçlü yanlarını ortaya koyabilir.

Kuruculara, hissedarlara ve potansiyel yatırımcılara şirket değerinin tespit edilmesi hususunda yardımcı oluyoruz.

Birleşme ve satın alma işlemlerinde hem satıcı hem de alıcı taraf için danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Sorunlu kredilerin yapılandırılması için özel olarak hazırlanmış bir finansman çözümü sunuyoruz.

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN