Gerçek Kişilerin Ortak Olduğu Şirketler ile Borç Alacak İlişkisi Riskleri

Gerçek Kişilerin Ortak Olduğu Şirketler ile Borç Alacak İlişkisi Riskleri

Çoğumuzun başından geçmiştir, insanlar, çevresinden, eşinden, dostundan zaman zaman borç alıp, borç vermiştir. Şirketler de ortaya çıkan nakit ihtiyaçları için bazen gerçek kişi ortaklarından TL veya döviz cinsinden borç alabilmektedir. Veya tam tersi şekilde şirketler de gerçek kişi ortaklarına borç verebilmektedir. Ancak borç verip, borç alma şirketler ve gerçek kişiler arasında gerçekleşince vergi kanunları karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımız da gerçek kişi ortakların borç vermesi konusu değerlendireceğiz.

Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonunun Adat Faizi İle İlgili Kararı

Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonunun Adat Faizi İle İlgili Kararı

Vergi Denetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanan kararlar, onaylandığı veya onayda belirtilen tarihte yürürlüğe girmektedir. Danışma komisyonu kararları alınmaya başlanmış olup, çalışmamızda mükellefin ortaklarına veya ilişkili kişilere para kullandırdığı durumlarda adat faizinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken faiz oranına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

Sonraki Kanuni Temsilcinin Vergi İncelemesi İçin Defter ve Belge İbraz Etmemesinin Önceki Kanuni Temsilci Açısından Sonuçları

Sonraki Kanuni Temsilcinin Vergi İncelemesi İçin Defter ve Belge İbraz Etmemesinin Önceki Kanuni Temsilci Açısından Sonuçları

Makalede, tüzel kişilerin(limited,anonim şirket vb.)geçmişe dönük vergi incelemesi nedeniyle defter ve belgelerinin vergi müfettişlerince istenmesi üzerine defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde kanuni temsilcilik görevi sona ermiş kişilerin kendi dönemlerine ilişkin sorumlulukları bulunup bulunmadığı hususu yargı kararları ışığında açıklanmaya çalışılacaktır.

Kurtuluş Ozan KESER

Aynı Anda Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirlerine İlişkin Olarak Getirilen Kümülatif Matrah Uygulaması İşverenlere İlave Vergi Yükü Getiriyor mu?

Gelir vergisi matrahını oluşturan en yaygın gelir unsuru şüphesiz ki ücretlerdir. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin değişiklikler çok fazla sayıda vergi mükellefini etkilemektedir. 30 Ekim Pazar günkü Resmi Gazetede yayımlanan 321 seri nolu Gelir Vergisi Tebliği ile aynı anda birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin tevkifat esasına ilişkin esaslı bir değişiklik yürürlüğe girmiştir.

Nevzat Şenses

KDV İade Talepleri Sigorta Şirketleri Tarafından Verilecek Kefalet Senetleri ile Yerine Getirilebilecektir

Bilindiği üzere; 5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete ile 7417 sayı yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Mezkur yasa ile; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,” Bu minvalde; Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı); 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete ile 14 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği yayımlamıştır.

Malta’da Şirket Kurmak

Malta’da Şirket Kurmak

Günümüzde artık pek çok firma mukim oldukları ülkeler dışında yeni iş yerleri açmakta. Kimi zaman global vergi avantajlarından faydalanmak için, kimi zaman ise ilgili ülke ve/veya bölgeler ile ticaret yapabilmek için yurtdışında şirket kurma yoluna gidilmekte. Son yıllarda Malta’da bir şirket kurmak da özellikle vergi avantajları açısından birçok yatırımcı için heyecan verici ve merak konusu olan bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayıda Malta’da şirket kurmanın getirdiği avantajları kısaca inceleyeceğiz.