Vergisel Denetim ve Revizyon

Vergisel Denetim ve Revizyon hizmeti kapsamında, şirketlerin muhasebe sistemlerinin kurulması ile kontrolü, geliştirilmesi, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerin düzenlenmesi ve bu konularda müşavirlik yapılması yer alıyor. Tasdik kapsamında olmasa da firmaların vergisel denetimlerini usul ve esas yönünden yapıyoruz. Gerekli düzeltme ve tavsiyelerle firmaların muhasebe sistemlerini düzenliyoruz.

Yine, mükelleflerin vergi uygulamaları kapsamında düzenlenen, indirim, istisna, muafiyet, iade ve teşviklerle ilgili konularında danışmanlık yaparak, vergi ile ilgili yasal haklarından maksimum oranda yararlanmaları için gerekli tavsiye ve uyarılarda bulunuyoruz.

Hizmet kapsamında ayrıca, belirtilen konulardan, belgelerine dayanılarak inceleme, tahlil, denetim yapılması, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş verilmesi, rapor ve benzerlerinin düzenlenmesi, tahkim, bilirkişilik ve benzeri konular da yer alıyor.

Vergi Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Katma Değer Vergisi İadesi Hizmeti

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’ne İlişkin Hizmetler

Tam Tasdik Hizmeti

Özel AmaçlıRaporlar

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN