Vergi Danışmanlık ve Beyanname Hizmetleri
  • Şirketlerin muhasebe servislerine vergi mevzuatı ve finansal raporlama konularında; denetim, danışmanlık ve organizasyon hizmetinin verilmesi
  • Tüm vergi beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, Muhtasar, ÖTV Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi vb.) yasal sürelerine uygun olarak kontrol edilmesi veya hazırlanarak sisteme kaydedilmesi ve tahakkuklarının alınması
  • Merkez, işyeri ve/veya şubelere ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması
  • Hazine’ye veya ilgili Bakanlıklara gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının hazırlanıp ilgili kuruma gönderilmesi
  • Mali mevzuatta yapılan değişikliklerin bildirilmesi, sirküler edilmesi.
  • Yerli ve yabancı yatırımcılara yerel ve uluslararası vergi mevzuatı çerçevesinde vergi planlaması yapılması
  • Vergi iadelerinin hesaplanması, beyan edilmesi, iade edilmesi veya mahsup edilmesine dair hizmetlerin verilmesi
  • E Defter, E Fatura ve diğer elektronik uygulama süreçlerinin yönetimi ve yürütülmesi.
  • Vergi inceleme ve davalarına ilişkin danışmanlık yapılması ve hukuk birimleriyle iş birliğinin yürütülmesi

Muhasebe ve Finansal Raporlama Hizmetleri

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA

ULUSLARARASI MUHASEBE VE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ HİZMETLERİ

FİNANS VE OFİS YÖNETİM HİZMETLERİ

BORDROLAMA VE SGK İŞLEMLERİ

TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

MUHASEBE, FİNANSAL RAPORLAMA VE VERGİ EĞİTİMLERİ

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN