2020 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 350.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 850.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 1.800.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 3.300.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 6.300.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30
 

2019 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 290.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 700.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 1.500.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 2.700.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 5.190.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30
 

2018 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 240.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 570.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 1.270.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 2.200.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 4.280.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30
 

2017 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 210.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 500.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 1.110.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 2.000.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30

2016 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 210.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 500.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 1.110.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 2.000.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30

2015 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 200.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 480.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 1.060.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 1.900.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 3.640.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30

2014 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 190.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 440.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 970.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 1.800.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 3.400.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30

2013 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 190.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 430.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 940.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 1.800.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 3.360.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30

2012 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 180.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 400.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 880.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 1.700.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 3.160.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30

2011 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 170.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 370.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 800.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 1.600.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 2.940.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30

* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç), ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.

Pratik Bilgiler

Güncel Haberler

Sirküler

Yayınlarımız

PKF İstanbul Worldwide Tax Guide