2020

Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

Mükellef grupları

Birinci derece usulsüzlükler (TL)

İkinci derece usulsüzlükler (TL)

Sermaye şirketleri

220,00

120,00

Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

130,00

67,00

İkinci sınıf tüccarlar

67,00

30,00

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

30,00

18,00

Kazancı basit usulde tespit edilenler

18,00

8,50

Gelir vergisinden muaf esnaf

8,50

4,70

2019

Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

Mükellef grupları

Birinci derece usulsüzlükler (TL)

İkinci derece usulsüzlükler (TL)

Sermaye şirketleri

180,00

98,00

Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

110,00

55,00

İkinci sınıf tüccarlar

55,00

25,00

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

25,00

14,80

Kazancı basit usulde tespit edilenler

14,80

7,00

Gelir vergisinden muaf esnaf

7,00

3,90

2018

Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

Mükellef grupları

Birinci derece usulsüzlükler (TL)

İkinci derece usulsüzlükler (TL)

Sermaye şirketleri

148,00

80,00

Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

90,00

45,00

İkinci sınıf tüccarlar

45,00

21,00

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

21,00

12,00

Kazancı basit usulde tespit edilenler

12,00

5,70

Gelir vergisinden muaf esnaf

5,70

3,20

2017

Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

Mükellef grupları

Birinci derece usulsüzlükler (TL)

İkinci derece usulsüzlükler (TL)

Sermaye şirketleri

130,00

70,00

Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

80,00

40,00

İkinci sınıf tüccarlar

40,00

19,00

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19,00

11,00

Kazancı basit usulde tespit edilenler

11,00

5,00

Gelir vergisinden muaf esnaf

5,00

2,80

2016

Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

Mükellef grupları Birinci derece usulsüzlükler (TL) İkinci derece usulsüzlükler (TL)
Sermaye şirketleri 126,00 69,00
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 80,00 40,00
İkinci sınıf tüccarlar 40,00 19,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19,00 11,00
Kazancı basit usulde tespit edilenler 11,00 5,00
Gelir vergisinden muaf esnaf 5,00 2,70

2015

Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

Mükellef grupları Birinci derece usulsüzlükler (TL) İkinci derece usulsüzlükler (TL)
Sermaye şirketleri 120,00 66,00
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 77,00 39,00
İkinci sınıf tüccarlar 39,00 18,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 18,00 10,60
Kazancı basit usulde tespit edilenler 10,60 4,80
Gelir vergisinden muaf esnaf 4,80 2,60

2014

Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

Mükellef grupları Birinci derece usulsüzlükler (TL) İkinci derece usulsüzlükler (TL)
Sermaye şirketleri 110,00 60,00
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 70,00 36,00
İkinci sınıf tüccarlar 36,00 17,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 17,00 9,70
Kazancı basit usulde tespit edilenler 9,70 4,40
Gelir vergisinden muaf esnaf 4,40 2,40

2013

Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

Mükellef grupları Birinci derece usulsüzlükler (TL) İkinci derece usulsüzlükler (TL)
Sermaye şirketleri 110,00 60,00
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 70,00 35,00
İkinci sınıf tüccarlar 35,00 17,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 17,00 9,40
Kazancı basit usulde tespit edilenler 9,40 4,30
Gelir vergisinden muaf esnaf 4,30 2,40

Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.

pratik bilgiler

Güncel Haberler

sirküler

yayınlarımız

PKF Worldwide Tax Guide