Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Dönüşüm Hizmetleri
  • Uluslararası şirketlerin kendi mevzuatları uyarınca hazırlamış oldukları konsolidasyon paketlerini aylık, üç aylık ve yıllık periyotlarda hazırlanması
  • Firmaların tek düzen hesap planına uygun aylık, üçer aylık ve yıllık mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.)
  • VUK / TMS – TFRS (IAS-IFRS) dönüşüm hizmetleri ve muhasebenin TMS- TFRS uyarınca tutulması
  • Amerikan Muhasebe Standardı (US GAAP), Alman Muhasebe Standardı (German GAAP – HB II.) kapsamında raporlamaların yapılması
  • Yıl sonu kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, mutabakatların yapılması ve hazırlanan mali tabloların kontrolü ve onaylanması
  • Karlılık, Maliyet, Risk ve Stok ve Cari Hesap Yaşlandırma raporlarının hazırlanması ve yönetime sunulması

Muhasebe ve Finansal Raporlama Hizmetleri

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA

VERGİ DANIŞMANLIK VE BEYANNAME HİZMETLERİ

MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ HİZMETLERİ

FİNANS VE OFİS YÖNETİM HİZMETLERİ

BORDROLAMA VE SGK İŞLEMLERİ

TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

MUHASEBE, FİNANSAL RAPORLAMA VE VERGİ EĞİTİMLERİ

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN