Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin danışmanlık hizmetlerimizin yanı sıra 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun transfer fiyatlandırması düzenlemelerini içeren 13. maddesi uyarınca hazırlanması gereken yıllık transfer fiyatlandırması raporunu hazırlıyoruz.

Vergi Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Katma Değer Vergisi İadesi Hizmeti

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’ne İlişkin Hizmetler

Tam Tasdik Hizmeti

Özel AmaçlıRaporlar

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN