Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

Son yıllarda hem vergi idareleri ve hem de çok uluslu şirketlerin en önemli konularından birisini transfer fiyatlandırması oluşturmaktadır.  Bunun yanında hükümetler vergi gelirlerinin azalmasının önüne geçmek için Transfer Fiyatlandırması düzenlemelerini daha çok kullanılmaya başlamışlardır.

Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri bütün dünyada oldukça yeni olmasına rağmen birçok ülkede yaygın olarak kullanılmalarının nedeni, Transfer Fiyatlandırması ile ilgili düzenlemesi olmayan ülkelerin diğer ülkelere oranla vergi kaybına uğramalarıdır. Sonuç olarak çok uluslu şirketler birbiriyle çakışan isteklere maruz kalmaktadırlar. Şirketler, ortakları tarafından efektif olarak global vergi oranlarını düşürmeleri konusunda zorlanmakta, ancak aynı zamanda de içerik ve yorum açısından değişkenlik gösteren yerel mevzuat hükümlerine ve OECD modeli düzenlemelerine de uygun davranmaları gerekmektedir.

Vergi idarelerinin, çok uluslu işletmelerin uluslararası ilişkili şirketler ile olan alış-verişlerindeki fiyatlandırmalarının, emsallere uygun olup olmadığını düşüncesi karşısında, çok uluslu şirketler bu nitelikteki işlemlerinde fiyatlandırma esaslarını ulusal transfer fiyatlandırması düzenlemelerine uygun olarak ayrıntılı ve geçerli ekonomik analizleler ile temellendirip inandırıcı bir şekilde savunabilmelidir.

Transfer fiyatlandırması konusu yalnızca faaliyet gösterilen ya da çok uluslu şirketin ana merkezinin bulunduğu ülkedeki yerel mevzuata uygun davranmaları ile sınırlı değildir. Şirketler uluslararası işlemler yapmadan, yatırım kararları almadan ve global bir vergi planlaması geliştirmeden çok önce, transfer fiyatlandırması politikalarını gözden geçirmek ve değerlendirmek durumundadırlar.

TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE EMSAL FİYAT ANALİZİ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK VE YENİDEN YAPILANDIRMA HİZMETLERİ

PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMALARI

TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYUŞMAZLIKLARI İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN