Ticaret Sicil İşlemleri
  • Yurt içinde ve yurt dışında şirket kuruluşu, hisse devri, sermaye artırımı, merkez nakli vb işlemlerin hazırlanması, tescil ettirilmesi
  • Yabancı şirket, şube ve irtibat bürosu açılışları
  • İmza sirküleri, yönetim kurulu ve müdür değişiklikleri ve tüm genel kurul işlemlerinin yönetilmesi
  • Tasfiye işlemlerinin hazırlanması, ilan edilmesi ve tasfiyenin sonuçlandırılmasına kadar olan tüm işlem ve beyanların doğru ve zamanında yapılmasının sağlanması
  • Nevi değişikliği, birleşme, bölünme işlemleri ve raporlarının hazırlanması
  • Sermaye artırımı, sermaye azalımı tadil işlemlerinin yapılması ve raporlarının hazırlanması
  • Yasal defterlerin tasdik ettirilmesi, kapanış tasdiklerinin yapılması
  • Serbest bölgede şirket kuruluşu hizmetleri
  • Ticaret sicil ve tescil işlemlerine dair danışmanlık hizmetinin verilmesi

Muhasebe ve Finansal Raporlama Hizmetleri

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA

VERGİ DANIŞMANLIK VE BEYANNAME HİZMETLERİ

MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ HİZMETLERİ

FİNANS VE OFİS YÖNETİM HİZMETLERİ

BORDROLAMA VE SGK İŞLEMLERİ

ULUSLARARASI MUHASEBE VE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

MUHASEBE, FİNANSAL RAPORLAMA VE VERGİ EĞİTİMLERİ

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN