Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’ne İlişkin Hizmetler

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sağlanan vergi ve sosyal güvenlik teşvik ve desteklerinin uygulamaları konusunda danışmanlık veriyoruz.

Firmaların verilerini değerlendirerek, hangi yasa kapsamında uygulama yapılırsa yararlanılacak faydanın en üst düzeye çıkarılabileceğini de belirliyoruz. Aynı zamanda bu yasaların uygulanmasına özel hesap planı ve muhasebe uygulamaları konusunda da danışmanlık veriyoruz.

Ayrıca, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yer alan düzenleme gereği; yönetici şirket, her türlü hesap ve işlemlerini yıllık olarak yeminli mali müşavire inceletmek zorunda olduğundan bu hizmetleri de veriyoruz.

Vergi Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Tam Tasdik Hizmeti

Katma Değer Vergisi İadesi Hizmeti

Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

Özel AmaçlıRaporlar

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN