Tedarik Zinciri Risk Analizi

İşletmeler riskli müşterilere yapılan sevkiyatlar, gereğinden fazla alım yapılması, fire oranlarının ve verim düşüklüğünün gizlenmesi, ürün değerinin altına yapılan satışlar, miktar ya da tutarda sahtecilik, hatalı sevkiyat, hırsızlık gibi birçok risk ile karşı karşıyadır. Bu risklere sebep olan süreç ya da sistem açıkları, kötü niyetli kişilerce çıkar elde etmek ya da işletmeye zarar vermek için kullanılırken, yetersiz ya da dikkatsiz çalışanların hataları sonucu işletmelere zarar vermelerine sebep oluyor.

Tedarik zinciri risk analizi, işletmenin satın alma, satış, depo yönetimi, üretim, sevkiyat gibi tedarik zincirine dahil olan tüm noktalarında detaylı risk analizlerinin yapılması ve şüphe uyandıran noktalarda geçmiş dönem örneklerinin incelenmesini kapsayan analiz çalışmasıdır. Suistimal denetiminden temel farkı tedarik süreçlerinin derinlemesine incelenmesini içermesi ve zararın oluşmadan önlenmesini hedeflemesidir.

Tedarik zinciri risk analizi çalışmalarımız iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada işletmenin tedarik zinciri süreç ve işlevlerinde bir suistimal ya da işletmeye zarar verebilecek hata riski bulunup bulunmadığı konusunun araştırılması, ikinci aşamada ise yüksek suistimal riski bulunan noktalarda örnekleme ile geçmiş dönem hareketleri incelenerek sonuçların işletmeye raporlanmasıdır.

Soru, görüş, öneri

YA DA TEKLİF ALMAK İÇİN