Tam Tasdik Hizmeti

Tam Tasdik, mükelleflerin Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının doğru ve eksiksiz olarak hesaplandığının tespit ve tasdikine ilişkin olarak ve beyannamelerin vergi dairesini verilmesi süresini müteakip iki ay içerisinde vergi dairesine konu ile ilgili raporlama yapılması şeklinde tanımlanabilir.

Hesap döneminin bütününe ilişkin incelemelerin tamamlanmasından sonra, mükelleflerin gelir/kurumlar vergisi beyannameleri ve eki mali tablolarının denetimine ilişkin tam tasdik ve denetim raporunu ilgili vergi dairesine ulaştırıyoruz.

Tam Tasdik hizmetlerini, hizmet ekibimizle ilgili şirket arasında belirlenen denetim takvimi doğrultusunda yerinde yapılan denetim ile sağlıyoruz. Ara dönem ve yılsonu denetimlerinde yöneticilere yönetici raporu sunuyoruz.

Vergi Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Katma Değer Vergisi İadesi Hizmeti

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’ne İlişkin Hizmetler

Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

Özel AmaçlıRaporlar

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN
Vergi Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Vergi Danışmanlığı, Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetleri Bölümümüz, Türkiye’de geçerli vergi yasa, mevzuat ve ilgili uygulamalar konusunda edinilen bilgi ve deneyimler ışığında doğru, etkin ve güvenilir kararların alınmasında müşterilerine yardımcı olmaktadır.

Vergi denetimi, muhasebe uygulamalarının ve vergi hesaplamalarının vergi mevzuatına uygunluğunu denetlemek amacıyla yapılmaktadır. Etkin olarak yürütülen tam tasdik hizmeti, hatalı vergi uygulamalarının zamanında saptanması ve düzeltilmesine olanak sağlar. Ayrıca, tespit edilen vergi planlama fırsatları, şirket yönetiminin değerlendirmelerine sunularak bu çalışmalardan fayda elde edilmesi sağlanır.
KDV iadesi tasdik çalışmalarımızla, işletmeler için oldukça önemli olan bu kaynağın doğru yönetimini sağlamak amacıyla KDV iadesi işlemlerini etkinlikle yürütüp sonuçlandırıyoruz.

Vergi Danışmanlık

Bilgi ve tecrübelerimizle tüm vergisel soru, sorun ve planlarında yanlarındayız.

Tam Tasdik Hizmeti

Beyannameleri ve tam tasdik ve denetim raporlarını ilgili vergi dairesine ulaştırıyoruz

Katma Değer Vergisi İadesi Hizmeti

KDV iadesinin mükellefe nakden ya da mahsuben iadesini sağlıyoruz.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’ne İlişkin Hizmetler

Teşvikler ve destekler konusunda danışmanlık veriyoruz

Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunu hazırlıyoruz.

Özel Amaçlı
Raporlar

Kamu kuruluşlarınca ya da özel kişiler tarafından talep edilen hususların doğruluğunun tespit ve tasdikine ilişkin raporlar.

Birleşme, Bölünme, Devir ve Tasfiye İşlemleri

Birleşme, tam ve kısmi bölünme ve tür değişikliği ile ilgili durumlarının incelenmesi.

Vergisel Denetim ve Revizyon Hizmeti

 Tasdik kapsamında olmasa da firmaların vergisel denetimlerini usul ve esas yönünden yapıyoruz.

Diger Tasdik Hizmetleri

Bankalar Kanunu • İşsizlik Sigortası Kanunu • OSB • RTÜK • Sanayi Odaları • TGB • Ticaret Bakanlığı • Tübitak

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN