stratejik plan danışmanlığı

Nereye gitmek istediğini ve ulaşmak istediği bu gelecek için neler yapması gerektiğini kaynakları çerçevesinde planlamamış şirketler, günümüz rekabet şartlarında çok hızlı şekilde geriliyor. Ülkemizdeki şirketlerin öncelikle “izlenen yol” konusunda problemleri olduğunu tecrübelerimize dayanarak ifade edebiliriz. Bu sebeple, çalışmaların Stratejik Plan ile başlaması her şirkette isabetli sonuçlar ortaya koyuyor.

Stratejik plan ve uygulama planlarını aşağıdaki aşamalardan geçerek hazırlıyoruz:

 • Mevcut durumun tanımlanması Şirketin ve sektörün mevcut durumunun bilimsel yöntemlerle tanımlanması (Kurum Analizi yapıldığında bu aşama tamamlanmış olacaktır) ve elde edilen bilgilerin tartışılması,
 • Şirketin kuruluş amacı, gelecek vizyonu, öz değerlerinin belirlenmesi,
 • Şirketin rekabet avantajının, kaynaklarının, şirketin güçlü-zayıf yönlerinin, sektörün fırsat-tehditlerinin, şirketin özyeteneklerin ve müşteriye sunulan değerlerin tam tespitinin yapılması,
 • Hedef müşteri kitlesinin ve pazardaki hedef konumlanmanın belirlenmesi,
 • Şirket sahiplerinin ve yöneticilerinin katıldığı ortak toplantı ile 5 yıllık amaçların belirlenmesi,
 • Belirlenen 5 yıllık amaçların 1 yıllık hedeflere dönüştürülmesi,
 • Hedeflere ulaşabilmek için izlenmesi gereken stratejilerin belirlenmesi,
 • 1 yıllık hedeflerin ölçüm kriterlerinin belirlenmesi,
 • 1 yıllık hedeflerin şirketin birimlerine sahiplendirilmesi,
 • Her birimin bu hedeflere ulaşabilmek için yapması gereken faaliyetleri ortaya koyması,
 • Ortaya koyulan faaliyetlerin kaynaklarının belirlenerek bütçe ile ilişkilendirilip öncelik sırasına göre uygulanmaya başlanması.

Soru, görüş, öneri

YA DA TEKLİF ALMAK İÇİN