Sosyal Güvenlik Check-Up Hizmeti

Kamu kurumları tarafından yapılacak ihbar, şikâyet, asgari işçilik gibi denetimler öncesinde işletmelerin bu sürece hazırlanmaları ve her bir mevzuat yükümlülüğüne uyum konusunda proaktif davranmaları için gerekli raporlamalar yapılarak olası kayıpların önüne geçilebilmektedir.

Denetlenmeden denetlen ve sürecini düzelt’ felsefesiyle hareket etmek isteyen şirketler için aşağıdaki hizmetler sunuyoruz;

 • İş kolu kodu, NACE kodu uygunluk denetimi
 • Kimlik bildirim, işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin uygunluk denetimi
 • Alt işveren faaliyetlerinin denetimi
 • Özlük dosyasının denetimi
 • Çalışma sürelerinin denetimi
 • 4857 sayılı kanuna göre izinlerin mevzuata uygunluk denetimi
 • 5510, 6111, 6645, 4857, 7103, 6322, 6486, 5921, 25510, 5746 ve 7252 sayılı istihdam teşvik kanunlarından yararlanma durumunun denetimi
 • Ücret bordrolarının mevzuata uygunluğunun denetimi
 • Bordro parametrelerinde yapılan hataların tespiti için mevzuata uygunluk denetimi
 • Ücret bordrolarında istisna tutarların mevzuata uygunluk denetimi
 • Ücret bordrosu, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve yevmiye defterinin mevzuata uygunluk denetimi
 • İş kazalarının mevzuata uygunluk denetimi
 • Engelli personellerin vergi kesintilerinin mevzuata uygunluk denetimi
 • İşyeri kayıtlarının mevzuata uygunluk denetimi
 • İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksikliklerin yönetime raporlanması

İş, Sosyal Güvenlik ve Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmeti

İş ve SGK Denetimleri ile İlgili Hizmetler

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri Danışmanlık Hizmetleri

Emeklilik Danışmanlığı Hizmetleri

İstihdam Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri

Asgari İşçilik Danışmanlık Hizmeti

Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Danışmanlık Hizmeti

Bordrolama Danışmanlık Hizmeti

İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlık Hizmeti

Kısa Çalışma Ödeneği Danışmanlık Hizmeti

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN
İş, Sosyal Güvenlik ve Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri

Son yıllarda çalışma hayatında yapılan düzenlemeler şirketlere önemli fırsatlar sunarken, iş ve sosyal güvenlik mevzuatının karmaşık yapısı ve tüm kesimlere getirdiği yükümlülükler, çeşitli risklere neden olmaktadır. Her geçen gün artan denetimler ve idari yaptırımların ağır yükü, telafisi güç sonuçlara sebep olduğundan profesyonel destek son derece önem arz etmektedir.

İşletmeler, günümüz iş yaşamında global düzeyde rekabetçi olmak zorundadır. Dinamik piyasa koşulları karşısında rekabet edebilmek ise ancak maliyet yönetimine önem vererek sağlanabilmektedir. Dolayısıyla, maliyet minimizasyonu için hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden doğru, etkin ve hızlı bir şekilde hak edilen tüm teşviklerden yararlanılması gerekmektedir.

PKF İnsan Kaynakları olarak, alanında uzman ekibimiz ile çalışma mevzuatında yer alan ayrıntılı yükümlülüklerin işletmeler tarafından en doğru şekilde anlaşılmasına ve uygulanmasına rehberlik ediyor, sürekli gelişim vizyonu ile uluslararası kalite ve standartlarda hizmetler sunuyoruz. Bunu yaparken teknolojiden en üst düzeyde yararlanarak ve klasik yaklaşımların ötesine geçerek rakiplerinizin bir adım önünde olmanız için destek oluyoruz.

Sosyal Güvenlik Check-Up Hizmeti

Denetlenmeden denetlen ve sürecini düzelt’ felsefesiyle, şirketler için hizmetler sunuyoruz.

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık

Mevzuata ilişkin tüm sorunlarınıza anında destek olarak hızlı ve doğru karar vermeniz sağlıyoruz.

İş ve SGK Denetimleri ile İlgili Hizmetler

Denetim sürecini başarıyla tamamlamaları için teftiş öncesi ve sonrasında gerekli tüm desteği sağlıyoruz

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri Danışmanlık Hizmetleri

Alt işverenin denetlenmesi, takibi ve tüm sürece ilişkin riskleri önlüyoruz.

Emeklilik Danışmanlığı

Emeklilik hesaplamalarının doğru yapılmasını ve bürokratik aşamaların ivedilikle sonuçlandırmasını sağlıyoruz.

İstihdam Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri

Teşvik 4.0 teknolojisi ve yazılımı ile sizin için uygun olan tüm teşviklerden eksiksiz yararlanmanızı sağlıyoruz

Asgari İşçilik Danışmanlık Hizmeti

Maliyetlerin düşürülmesine ve bürokrasiye takılmadan hızlı sonuç alınmasına yardımcı oluyoruz

Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Danışmanlık Hizmeti

Bürokratik ve karmaşık mevzuata sahip konularda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Bordrolama Danışmanlık Hizmeti

İşletme bünyesinde departmana gerek olmaksızın, bordrolama konusunda hizmetler sunuyoruz

İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlık Hizmeti

Sigortalının işverene maliyetinde tasarruf sağlatabiliyoruz.

Kısa Çalışma Ödeneği Danışmanlık Hizmeti

Çalışanların gelirlerinin devamlılığını sağlamak için şirketlere KÇÖ danışmanlığı sağlıyoruz.

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN