Sosyal Güvenlik Check-Up Hizmeti

Kamu kurumları tarafından yapılacak ihbar, şikâyet, asgari işçilik gibi denetimler öncesinde işletmelerin bu sürece hazırlanmaları ve her bir mevzuat yükümlülüğüne uyum konusunda proaktif davranmaları için gerekli raporlamalar yapılarak olası kayıpların önüne geçilebilmektedir.

Denetlenmeden denetlen ve sürecini düzelt’ felsefesiyle hareket etmek isteyen şirketler için aşağıdaki hizmetler sunuyoruz;

 • İş kolu kodu, NACE kodu uygunluk denetimi
 • Kimlik bildirim, işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin uygunluk denetimi
 • Alt işveren faaliyetlerinin denetimi
 • Özlük dosyasının denetimi
 • Çalışma sürelerinin denetimi
 • 4857 sayılı kanuna göre izinlerin mevzuata uygunluk denetimi
 • 5510, 6111, 6645, 4857, 7103, 6322, 6486, 5921, 25510, 5746 ve 7252 sayılı istihdam teşvik kanunlarından yararlanma durumunun denetimi
 • Ücret bordrolarının mevzuata uygunluğunun denetimi
 • Bordro parametrelerinde yapılan hataların tespiti için mevzuata uygunluk denetimi
 • Ücret bordrolarında istisna tutarların mevzuata uygunluk denetimi
 • Ücret bordrosu, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve yevmiye defterinin mevzuata uygunluk denetimi
 • İş kazalarının mevzuata uygunluk denetimi
 • Engelli personellerin vergi kesintilerinin mevzuata uygunluk denetimi
 • İşyeri kayıtlarının mevzuata uygunluk denetimi
 • İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksikliklerin yönetime raporlanması

İş, Sosyal Güvenlik ve Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmeti

İş ve SGK Denetimleri ile İlgili Hizmetler

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri Danışmanlık Hizmetleri

Emeklilik Danışmanlığı Hizmetleri

İstihdam Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri

Asgari İşçilik Danışmanlık Hizmeti

Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Danışmanlık Hizmeti

Bordrolama Danışmanlık Hizmeti

İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlık Hizmeti

Kısa Çalışma Ödeneği Danışmanlık Hizmeti

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN