Sirküler

Mükellefler İstemeleri Halinde 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu, E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından Faydalanabilecekler

VERGİ SİRKÜLERİ: 2017-14

487 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17 Aralık 2017 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili tebliğ hükümlerince Mükellefler istemeleri halinde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e- Serbest Meslek Makbuzu uygulamasından faydalanabilecekler.

Daha Fazla Oku

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

VERGİ SİRKÜLERİ: 2017-07

8 Mart 2017 tarih ve 30001 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” konusunda ve diğer konularda düzenlemeler yapılmıştır.

Daha Fazla Oku

    KVKK Aydınlatma Metni'ni Okudum, verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Okudum, Anladım