Sirküler

“7326 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yapılandırılması” Hakkında SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

SGK SİRKÜLERİ: 2021-43

09.06.2021 tarihinde 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” yürürlüğe girdi. SGK 09.06.2021 tarihinde konuyla ilgili detayları aktarabilmek için 2021/20 sayılı genelgeyi yayımlamıştır.

Daha Fazla Oku

Yaşlılık Aylığı Almak İçin İşten Ayrılma Zorunluluğunun İptaline Dair Karar

SGK SİRKÜLERİ: 2021-13

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak 17 Temmuz 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 62.maddesinin 1.fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresinin Anayasa’nın 2., 10., 48., 49. Ve 60.maddelerine aykırılığını ileri sürerek iptalini ve yürürlüğün durdurulmasını talep etmiştir.

Daha Fazla Oku

Vergi Beyannamesi Rehberi

SGK SİRKÜLERİ: 2021-11

01/03/2021 tarihinde gelir vergisi beyan dönemi başladı. Vergi mükellefleri beyanda bulunmalarının ardından, tahakkuk eden vergilerini Mart ve Temmuz ayında 2 taksit şeklinde ödeyeceklerdir.

Daha Fazla Oku

    KVKK Aydınlatma Metni'ni Okudum, verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Okudum, Anladım