T.C. Merkez Bankasınca açıklanan VUK 

 
Uygulandığı dönem

İskonto faiz oranı

Avans faiz oranı

Reeskont oranı*

21.12.2019’dan itibaren % 12,75 % 13,75 % 13,75
11.10.2019’dan itibaren % 17,25 % 18,25 % 18,25
29.06.2018’den itibaren % 18,50 % 19,50 % 19,50
01.01.2017-29.06.2018 % 8,75 % 9,75 % 9,75
14.12.2014-31.12.2016 % 9,0 % 10,5 % 10,5
27.12.2013-13.12.2014 % 10,25 % 11,75 % 11,75
21.06.2013-26.12.2013 % 9,5 % 11,0 % 11,0
20.12.2012-20.06.2013 % 13,5 % 13,75 % 13,75
19.06.2012-19.12.2012 % 16,0 % 16,5 % 16,5
29.12.2011-18.06.2012 % 17,0 % 17,75 % 17,75

* Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde senette veya vadeli çekte faiz oranının belirtilmediği durumlarda bu oranın kullanılması gerekmektedir. (238 seri numaralı VUK Genel Tebliği)

pratik bilgiler

sirküler

PKF yayınları

Güncel Haberler