DÜNYA VERGİ REHBERİ

Dünya Vergi Rehberi (Worldwide Tax Guide), PKF Yayınlarının amiral gemisi olan üye ülkeler için vergi konularında başucu kitabı niteliği taşımaktadır. Her yıl periyodik olarak yayımlanan bu kapsamlı rapor, 2021 yılı için dünyanın en önemli 148 ticaret ülkesinin vergilendirme ve ticari düzenleme rejimlerini detaylandırıyor.

Bir ülkenin vergi rejiminin, yeni pazarlara girmeyi düşünen herhangi bir işletme için her zaman önemli bir faktör olduğu göz önüne alındığında, işletmeler için “vergi oranları, denizaşırı işletmeler için teşvikler, yürürlükte olan çifte vergi anlaşmaları olup olmadığı ve yabancı kaynaklı gelirlerin nasıl vergilendirilebileceği” konularında aydınlatıcı bir fener niteliğinde. Bu çerçeveden bakıldığında bu kılavuz, kurumsal çevreler de dahil olmak üzere mevcut ticaret alanında genişlemek veya yeni bir ticaret alanı kurmak isteyen muhasebe profesyonellerinin ve uluslararası işletmelerin en acil sorularını yanıtlamaya yardımcı oluyor.

Dünya Vergi Rehberi (Worldwide Tax Guide); başta Türkiye olmak üzere her ülkeyi sırayla ele alıyor. İşletmelere uygulanan başlıca vergileri ve ayrıca her bölgedeki PKF uzmanları tarafından derlenen önemli noktalarla ülkenin kişisel vergi rejimini detaylandırıyor.

https://www.pkfistanbul.com/download/pkf-worldwide-tax-guide-2022-23.pdf
Worldwide Tax Guide 2022-23
Worldwide Tax Guide
Worldwide Tax Guide 2021-22
Worldwide Tax Guide
Worldwide Tax Guide 2020-21
Worldwide Tax Guide 2019-2020
Worldwide Tax Guide 2018-2019
Worldwide Tax Guide 2017-2018

VARLIK BARIŞI REHBERİ

Varlık Barışı Rehberi
Varlık Barışı Rehberi 2022-23

7417 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci maddesinde, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına, yurt içinde bulunan bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınmasına ve mükellef olmayanlarca da beyanına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin Tebliğde özetle,

  • Yurt dışında bulunan varlıkların bildirilmesi ve Türkiye’ye getirilmesine,
  • Türkiye’de bulunan varlıkların beyanına,
  • Bildirim ve beyana konu tutarlar üzerinden (yurt dışı bildirimin süresine göre %1, 2 ve %3 oranında, yurt içi %3 oranında) vergi ödenmesine
  • Yurt dışı bildirilen varlıkların 1 yıl hesaplarda tutulması üzerine yapılacak iadeye,
  • Bildirilen ve beyan edilen varlıkların defterlere kayıtlarına alınmasına ve fonda tutulmasına,
  • İşletmeler adına yapılan taşınmaz beyanlarında, harç alınmayacağı ve değer artış kazancı hesaplanmayacağına
  • Diğer nedenlerle yapılacak incelemelerde tarhiyat ve mahsubuna ve
  • Diğer bazı hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir

İHRACAT BEDELLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

İhracat Bedellerine İlişkin Esaslar
İhracat Bedellerine İlişkin Esaslar

Bilindiği üzere Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ait bedellerin, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilmesi, getirilen döviz bedellerinin de en az %80’inin bir bankaya satılarak döviz alım belgesine (DAB) bağlanması zorunluluğu getirilmişti.

Sonrasında yapılan değişiklerle fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içinde yurda getirilmesi zorunlu olan dövizlerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır. Buna karşın ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu devam etmektedir.

Son olarak T.C. Ticaret Bakanlığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi güncellenmiş olup yapılan değişiklikler ile ihracat Genelgesinin son hali yazımızın konusunu oluşturmaktadır.