Sirküler

sirküler Sirküler Tarihi: 09.10.2020
Sirküler No: 2020/24
‘Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmıştır 
Ek 1: 31269 sayılı Resmi Gazete
Ek 2: Diğer Ekler

sirküler Sirküler Tarihi: 08.10.2020
Sirküler No: 2020/23
Mükellefiyet Kaydının Terkin Edilmesine İlişkin 520 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır 
Ek: VUK 520 Sıra No’lu Genel Tebliği

 

sirküler Sirküler Tarihi: 10.08.2020
Sirküler No: 2020/22
Yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında BSMV Uygulanmayacaktır 
Ek: 2834 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

sirküler Sirküler Tarihi: 04.08.2020
Sirküler No: 2020/21
Bazı hizmetlerde KDV oranı yüzde 8 ve yüzde 1’e düşürülmüştür, iş yeri kira stopajı yüzde 10’a indirilmiştir 
Ek 1: 2812 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
Ek 2: 2813 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

sirküler• Sirküler Tarihi: 11.07.2020
Sirküler No: 2020/20
2020 Yılı İkinci Vergi Dönemi’nde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %2,10 Olarak Belirlenmiştir

 

sirküler• Sirküler Tarihi: 29.05.2020
Sirküler No: 2020/19
E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır
Ekİ: 131 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

 

sirküler• Sirküler Tarihi: 12.05.2020
Sirküler No: 2020/18
2020/1. Dönem Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri uzatılmıştır 

 

sirküler• Sirküler Tarihi: 17.04.2020
Sirküler No: 2020/17
Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatılmıştır 
Ekİ: 127 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

 

sirküler• Sirküler Tarihi: 17.04.2020
Sirküler No: 2020/16
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Ekİ: Resmi Gazete – 7244 Sayılı Kanunun

 

sirküler• Sirküler Tarihi: 04.04.2020
Sirküler No: 2020/15
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş 01/07/2020 Tarihine Ertelenmiştir 
Ekİ: Resmi Gazete – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 Sıra No’lu Tebliğ

 

sirküler• Sirküler Tarihi: 02.04.2020
Sirküler No: 2020/14
Şirketlerin Kâr Payı Dağıtımına Yönelik Olarak Ticaret Bakanlığı Tarafından Düzenleme Yapılmıştır 

 

sirküler• Sirküler Tarihi: 01.04.2020
Sirküler No: 2020/13
Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin, Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarında Kdv Tevkifatı Uygulanmayacağı Hakkında Duyuru 

 

sirküler• Sirküler Tarihi: 24.03.2020
Sirküler No: 2020/12
Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Muhtasar ve KDV Beyannameleri Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru 

 

sirküler• Sirküler Tarihi: 23.03.2020
Sirküler No: 2020/11
KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır 

 

sirküler• Sirküler Tarihi: 22.03.2020
Sirküler No: 2020/10
GEKAP Beyannamesi Beyan Verme Süreleri Yeniden Belirlenmiştir 
Ekİ: Resmi Gazete – GEKAP Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Sıra No’lu Tebliğ

 

sirküler Sirküler Tarihi: 03.03.2020
Sirküler No: 2020/09
Bazı Teslimlerde KDV Tevkifat Oranı Değiştirilmiştir 
Ekİ: Resmi Gazete – Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)

 

sirküler Sirküler Tarihi: 29.02.2020
Sirküler No: 2020/08
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme Süresi 30 Mart 2020 Tarihine Uzatılmıştır 

 

sirküler Sirküler Tarihi: 21.02.2020
Sirküler No: 2020/07
Değerli Konut Vergisi Ertelenmiştir, Değerleme Ölçüsü Değiştirilmiştir 
Ekİ: Resmi Gazete – 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

sirküler Sirküler Tarihi: 10.02.2020
Sirküler No: 2020/06
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmıştır 
Ekİ: Resmi Gazete – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Sıra No’lu Tebliğ

 

sirküler Sirküler Tarihi: 06.02.2020
Sirküler No: 2020/05
Geri Kazanım Katılım Payı Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır 
Ek 1: Geri Kazanım Payı Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Sıra No’lu Tebliğ
Ek 2: Geri Kazanım Payı Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Sıra No’lu Tebliğ
Ek 3: Geri Kazanım Payı Ek 1 Sayılı Liste

 

sirküler Sirküler Tarihi: 16.01.2020
Sirküler No: 2020/04
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesine İlişkin VUK Sirküleri Yayımlanmıştır 
Ekİ: Resmi Gazete – 122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

 

sirküler Sirküler Tarihi: 02.01.2020
Sirküler No: 2020/03
Mobilya Sektöründe KDV oranı yüzde 8’e indirilmiştir 
Ekİ: Resmi Gazete – 1994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

sirküler Sirküler Tarihi: 02.01.2020
Sirküler No: 2020/02
İhracat Bedelinin Yurda Getirilme Zorunluluğuna İlişkin Tebliğde Değişiklik 
Ekİ: Resmi Gazete – 2019-32/56 No’lu Tebliğ

 

sirküler Sirküler Tarihi: 02.01.2020
Sirküler No: 2020/01
2020 Yılı Vergi/Sosyal Güvenlik Uygulamaları Değişiklikleri

 

sirküler Sirküler Tarihi: 10.12.2019
Sirküler No: 2019/04
Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Ekİ: Resmi Gazete – 7194 Sayılı Kanun

sirküler Sirküler Tarihi: 28.10.2019
Sirküler No: 2019/03
Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) ve 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
Ek 1: Resmi Gazete – Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)
Ek 2: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)
                                  

sirküler Sirküler Tarihi: 21.01.2019
Sirküler No: 2019/02
Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Ekİ: Resmi Gazete – 7161 Sayılı Kanun

 

sirküler Sirküler Tarihi: 02.01.2019
Sirküler No: 2019/01
2019 Yılı Vergi/Sosyal Güvenlik Uygulamaları Değişiklikleri

 

sirküler Sirküler Tarihi: 10.12.2018
Sirküler No: 2018/09
Elektronik Tebligat Yönetmeliği 
Ekİ: Resmi Gazete – 30617 Sayılı Yönetmelik 

 

sirküler Sirküler Tarihi: 06.10.2018
Sirküler No: 2018/08
Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Tebliğ 
Ekİ: Resmi Gazete – 2018-32/51 Nolu Tebliğ 

 

sirküler Sirküler Tarihi: 28.05.2018
Sirküler No: 2018/07
Taşınmazlarda Yeniden Değerleme 
Ek: Resmi Gazete – 7144 Sayılı Kanun 

 

sirküler Sirküler Tarihi: 21.05.2018
Sirküler No: 2018/06
7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Ekİ: Resmi Gazete – 7143 Sayılı Kanun 

sirküler Sirküler Tarihi: 17.04.2018
Sirküler No: 2018/05
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
Ek 1: Resmi Gazete – 30335 Sayılı Yönetmelik 
Ek 2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu
                                    Ek 3: Veri Formu Tablosu

sirküler Sirküler Tarihi: 09.04.2018
Sirküler No: 2018/04
Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Eki: Resmi Gazete – 7104 Sayılı Kanun

sirküler Sirküler Tarihi: 31.03.2018
Sirküler No: 2018/03
7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Eki: Resmi Gazete – 7103 Sayılı Kanun

sirküler Sirküler Tarihi: 13.03.2018
Sirküler No: 2018/02
7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Yapılan Düzenlemeler 
Eki: Resmi Gazete – 7099 Sayılı Kanun

sirküler Sirküler Tarihi: 01.01.2018
Sirküler No: 2018/01
2018 Yılı Vergi/Sosyal Güvenlik Uygulamaları Değişiklikleri 

 

sirküler Sirküler Tarihi: 17.12.2017
Sirküler No: 2017/16
Mükellefler İstemeleri Halinde 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu, E- Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından Faydalanabilecekler 
Eki: Resmi Gazete – Vergi Usul Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 487)

 

sirküler Sirküler Tarihi: 17.12.2017
Sirküler No: 2017/15
Serbest Meslek Erbabı, Basit Usul Ve İşletme Esasına Tabi Mükelleflerin “Defter-Beyan Sistemi”ni Kullanmaları Zorunlu Hale Geldi 
Eki: Resmi Gazete – Vergi Usul Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 486)

 

sirküler Sirküler Tarihi: 05.12.2017
Sirküler No: 2017/14
Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Eki: Resmi Gazete – Kanun No: 7061

 

sirküler Sirküler Tarihi: 30.09.2017
Sirküler No: 2017/13
Ödeme Kaydedici Cihazlar İle İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483) 
Eki: Resmi Gazete – Vergi Usul Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 483)

 

sirküler

Sirküler Tarihi: 18.06.2017
Sirküler No: 2017/12
Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi İle İlgili Düzenleme

 

sirküler

Sirküler Tarihi: 18.05.2017
Sirküler No: 2017/11
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Düzenleme

 

sirküler Sirküler Tarihi: 15.03.2017
Sirküler No: 2017/10
Tapu Harçları, KKDF ve Damga Vergisi Oranlarında Düzenleme
Eki: 2017/9973 BKK

 

dosya Sirküler Tarihi: 08.03.2017
Sirküler No: 2017/09
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

 

klasör Sirküler Tarihi: 22.02.2017
Sirküler No: 2017/08
SGK Priminde Hazine Destek Tutarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Eki: BKK Asgari Ücret Desteği

 

büyüteç

Sirküler Tarihi: 21.02.2017
Sirküler No: 2017/07
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
Eki: Resmi Gazete – MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)
Eki: Gelir İdare Başkanlığı / Ek-1

 

dosya arama Sirküler Tarihi: 21.02.2017
Sirküler No: 2017/06
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11)
Eki: Resmi Gazete – KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11)

 

PKF istanbul dosya Sirküler Tarihi: 21.02.2017
Sirküler No: 2017/05
Ar-Ge İndirimine İlişkin Yönetmelik Değişikligi
Eki: Resmi Gazete – AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

kağıt dosya Sirküler Tarihi: 09.02.2017
Sirküler No: 2017/04
687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan ilave istihdamda SGK primi ve vergi desteği
Eki: Resmi Gazete – KHK/687 Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararname

 

muhasebe Sirküler No: 2017/03
2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Katma Deger Vergisi Genel Uygulama Tebliginde Degisiklik Yapılmasına Dair Tebliginde (Seri No: 10) Yer Alan Önemli Düzenlemeler
Eki: Resmi Gazete – Katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri No:10)
Eki: BKK/2017/9759

 

danışmanlık Sirküler Tarihi: 28.02.2017
Sirküler No: 2017/02
687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan ilave istihdamda SGK primi ve vergi desteği
Eki: Resmi Gazete – Kanun/6770: 
T.C. Emekli sandığı kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

 

vergi dosyası Sirküler No: 2017/01
2017 yılı vergi/sosyal güvenlik uygulamaları değişiklikleri

 

Newsletter 

Faszikel

 Datum des Zirkular: 08.01.2018
Zirkular Nr.: 2018/006
Mindest- Und Höchstlöhne Der Sgk/Sozialversicherungsanstalt  Für Das Jahr 2018

 

Faszikel

 Datum des Zirkular: 08.01.2018
Zirkular Nr.: 2018/005
Beträge Der Mindestlebensunterhaltsermässigung Des Jahres 2018

 

Faszikel

 Datum des Zirkular: 08.01.2018
Zirkular Nr.: 2018/004
Mindestlohnbeträge Des Jahres 2018

 

Faszikel

 Datum des Zirkular: 08.01.2018
Zirkular Nr.: 2018/003
Änderungen Der Begrenzungen Des Steuerverfahrensgesetzes Des Jahres 2018

 

Faszikel

 Datum des Zirkular: 08.01.2018
Zirkular Nr.: 2018/002
Die Im Jahre 2018 Geltenden Stempelsteuern

 

Faszikel

 Datum des Zirkular: 08.01.2018
Zirkular Nr.: 2018/001
Der Im Jahre 2018 Auszuführende Einkommensteuertarif

 

Faszikel

Datum des Zirkular: 17.03.2017
Zirkular Nr.: 2017/009
Steuerermäßigung für kohärente Steuerzahler

 

Dossier

Datum des Rundschreibens: 21.02.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/008
UMFANG DER SUBVENTIONEN, DIE FÜR DIE VERSICHERUNGSPRÄMIEN GELTEN

 

Akte

Datum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/007
Grenze der MWSt.-Rückerstattung aus Abfertigungen, die der ermässigten Rate unterliegen, des Jahres 2017

 

Zirkular Datum des Rundschreibens :02.01.2017
Rundschreiben Nr.: :2017/006
Mindest- und Höchstlöhne der SGK/Sozialversicherungsanstalt für das Jahr 2017

 

Dokument Datum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/005
Beträge der Mindestlebensunterhaltsermässigung des Jahres 2017

 

BescheinigungDatum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/004
Mindestlohnbeträge des Jahres 2017

 

ArgumentDatum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/003
Änderungen der Begrenzungen des Steuerverfahrensgesetzes des Jahres 2017

 

Beweis• Datum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/002
Die im Jahre 2017 geltenden Stempelsteuern

 

Einkommensteuertarif• Datum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/001
Der im Jahre 2017 Auszuführende Einkommensteuertarif