Sirküler

sirküler Sirküler Tarihi: 21.01.2019
Sirküler No: 2019/02
Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Ekİ: Resmi Gazete – 7161 Sayılı Kanun

 

sirküler Sirküler Tarihi: 02.01.2018
Sirküler No: 2019/01
2019 Yılı Vergi/Sosyal Güvenlik Uygulamaları Değişiklikleri

 

sirküler Sirküler Tarihi: 10.12.2018
Sirküler No: 2018/09
Elektronik Tebligat Yönetmeliği 
Ekİ: Resmi Gazete – 30617 Sayılı Yönetmelik 

 

sirküler Sirküler Tarihi: 06.10.2018
Sirküler No: 2018/08
Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Tebliğ 
Ekİ: Resmi Gazete – 2018-32/51 Nolu Tebliğ 

 

sirküler Sirküler Tarihi: 28.05.2018
Sirküler No: 2018/07
Taşınmazlarda Yeniden Değerleme 
Ek: Resmi Gazete – 7144 Sayılı Kanun 

 

sirküler Sirküler Tarihi: 21.05.2018
Sirküler No: 2018/06
7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Ekİ: Resmi Gazete – 7143 Sayılı Kanun 

sirküler Sirküler Tarihi: 17.04.2018
Sirküler No: 2018/05
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
Ek 1: Resmi Gazete – 30335 Sayılı Yönetmelik 
Ek 2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu
                                    Ek 3: Veri Formu Tablosu

sirküler Sirküler Tarihi: 09.04.2018
Sirküler No: 2018/04
Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Eki: Resmi Gazete – 7104 Sayılı Kanun

sirküler Sirküler Tarihi: 31.03.2018
Sirküler No: 2018/03
7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Eki: Resmi Gazete – 7103 Sayılı Kanun

sirküler Sirküler Tarihi: 13.03.2018
Sirküler No: 2018/02
7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Yapılan Düzenlemeler 
Eki: Resmi Gazete – 7099 Sayılı Kanun

sirküler Sirküler Tarihi: 01.01.2018
Sirküler No: 2018/01
2018 Yılı Vergi/Sosyal Güvenlik Uygulamaları Değişiklikleri 

 

sirküler Sirküler Tarihi: 17.12.2017
Sirküler No: 2017/16
Mükellefler İstemeleri Halinde 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu, E- Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından Faydalanabilecekler 
Eki: Resmi Gazete – Vergi Usul Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 487)

 

sirküler Sirküler Tarihi: 17.12.2017
Sirküler No: 2017/15
Serbest Meslek Erbabı, Basit Usul Ve İşletme Esasına Tabi Mükelleflerin “Defter-Beyan Sistemi”ni Kullanmaları Zorunlu Hale Geldi 
Eki: Resmi Gazete – Vergi Usul Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 486)

 

sirküler Sirküler Tarihi: 05.12.2017
Sirküler No: 2017/14
Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Eki: Resmi Gazete – Kanun No: 7061

 

sirküler Sirküler Tarihi: 30.09.2017
Sirküler No: 2017/13
Ödeme Kaydedici Cihazlar İle İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483) 
Eki: Resmi Gazete – Vergi Usul Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 483)

 

sirküler

Sirküler Tarihi: 18.06.2017
Sirküler No: 2017/12
Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi İle İlgili Düzenleme

 

sirküler

Sirküler Tarihi: 18.05.2017
Sirküler No: 2017/11
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Düzenleme

 

sirküler Sirküler Tarihi: 15.03.2017
Sirküler No: 2017/10
Tapu Harçları, KKDF ve Damga Vergisi Oranlarında Düzenleme
Eki: 2017/9973 BKK

 

dosya Sirküler Tarihi: 08.03.2017
Sirküler No: 2017/09
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

 

klasör Sirküler Tarihi: 22.02.2017
Sirküler No: 2017/08
SGK Priminde Hazine Destek Tutarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Eki: BKK Asgari Ücret Desteği

 

büyüteç

Sirküler Tarihi: 21.02.2017
Sirküler No: 2017/07
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
Eki: Resmi Gazete – MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)
Eki: Gelir İdare Başkanlığı / Ek-1

 

dosya arama Sirküler Tarihi: 21.02.2017
Sirküler No: 2017/06
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11)
Eki: Resmi Gazete – KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11)

 

PKF istanbul dosya Sirküler Tarihi: 21.02.2017
Sirküler No: 2017/05
Ar-Ge İndirimine İlişkin Yönetmelik Değişikligi
Eki: Resmi Gazete – AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

kağıt dosya Sirküler Tarihi: 09.02.2017
Sirküler No: 2017/04
687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan ilave istihdamda SGK primi ve vergi desteği
Eki: Resmi Gazete – KHK/687 Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararname

 

muhasebe Sirküler No: 2017/03
2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Katma Deger Vergisi Genel Uygulama Tebliginde Degisiklik Yapılmasına Dair Tebliginde (Seri No: 10) Yer Alan Önemli Düzenlemeler
Eki: Resmi Gazete – Katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri No:10)
Eki: BKK/2017/9759

 

danışmanlık Sirküler Tarihi: 28.02.2017
Sirküler No: 2017/02
687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan ilave istihdamda SGK primi ve vergi desteği
Eki: Resmi Gazete – Kanun/6770: 
T.C. Emekli sandığı kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

 

vergi dosyası Sirküler No: 2017/01
2017 yılı vergi/sosyal güvenlik uygulamaları değişiklikleri

 

Circular

sirküler Circular Date: 21.05.2018
Circular No: 2018
Subject The Law No 7143 On Restructuring of Tax and Other Certain Receivables and  Amendments to Certain Laws 
Attachment: Official Gazette – Law No. 7143 

 

Newsletter 

Faszikel

 Datum des Zirkular: 08.01.2018
Zirkular Nr.: 2018/006
Mindest- Und Höchstlöhne Der Sgk/Sozialversicherungsanstalt  Für Das Jahr 2018

 

Faszikel

 Datum des Zirkular: 08.01.2018
Zirkular Nr.: 2018/005
Beträge Der Mindestlebensunterhaltsermässigung Des Jahres 2018

 

Faszikel

 Datum des Zirkular: 08.01.2018
Zirkular Nr.: 2018/004
Mindestlohnbeträge Des Jahres 2018

 

Faszikel

 Datum des Zirkular: 08.01.2018
Zirkular Nr.: 2018/003
Änderungen Der Begrenzungen Des Steuerverfahrensgesetzes Des Jahres 2018

 

Faszikel

 Datum des Zirkular: 08.01.2018
Zirkular Nr.: 2018/002
Die Im Jahre 2018 Geltenden Stempelsteuern

 

Faszikel

 Datum des Zirkular: 08.01.2018
Zirkular Nr.: 2018/001
Der Im Jahre 2018 Auszuführende Einkommensteuertarif

 

Faszikel

Datum des Zirkular: 17.03.2017
Zirkular Nr.: 2017/009
Steuerermäßigung für kohärente Steuerzahler

 

Dossier

Datum des Rundschreibens: 21.02.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/008
UMFANG DER SUBVENTIONEN, DIE FÜR DIE VERSICHERUNGSPRÄMIEN GELTEN

 

Akte

Datum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/007
Grenze der MWSt.-Rückerstattung aus Abfertigungen, die der ermässigten Rate unterliegen, des Jahres 2017

 

Zirkular Datum des Rundschreibens :02.01.2017
Rundschreiben Nr.: :2017/006
Mindest- und Höchstlöhne der SGK/Sozialversicherungsanstalt für das Jahr 2017

 

Dokument Datum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/005
Beträge der Mindestlebensunterhaltsermässigung des Jahres 2017

 

BescheinigungDatum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/004
Mindestlohnbeträge des Jahres 2017

 

ArgumentDatum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/003
Änderungen der Begrenzungen des Steuerverfahrensgesetzes des Jahres 2017

 

Beweis• Datum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/002
Die im Jahre 2017 geltenden Stempelsteuern

 

Einkommensteuertarif• Datum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/001
Der im Jahre 2017 Auszuführende Einkommensteuertarif