PKF İstanbul Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Şirketinizin yönetim sistematiğini, sektörünü, müşterisini, odaklandığı ürün grubunu, kaynaklarını ve potansiyelini yeniden değerlendirerek, mevcut imkân ve kaynakların israf edilmeden en doğru şekilde, en doğru amaca uygun sarf edilmesine, yönetim kabiliyetlerinin geliştirilmesine, üretim yapısının düzenlenmesine, mali sistemde iyileştirmenin sağlanmasına, karlılığının arttırılmasına ve pazarın genişletilmesine yardımcı olmaktayız.

Hizmetlerimiz eğitim, yöntem aktarımı, rehberlik ve uygulama danışmanlığını kapsamaktadır. Projede bir danışman ekip görev yapmakta ve her alan derinlemesine çalışılmaktadır.

Şirket ortakları, yöneticileri ve personeli proje süresince eğitimler alacaklardır. Şirketinizden hedef personel bu süreç içinde kapsamlı şekilde eğitilecek, bu personele ve şirkete kalıcı yeterlilik kazandırılacaktır. Süreç sonunda yönetim bilimlerinin uygulamalı kısımları ve dünyada çok kullanılan yönetim araçları, şirketiniz yapısına uygun şekilde kurumunuza kazandırılacaktır.

Yönetime ilişkin yapılacak çalışmalar aşağıda yer almaktadır:

 • Bilimsel Yönetim ve Piyasa Koşullarına Göre Kurum Analizi
 •  Stratejik Plan ve Uygulama Planları
 •  Yönetim Sistematiği İyileştirme
 • Pazarlama Yapısının Geliştirilmesi
 • Şirket Yönetiminde Müessese Kültürünün Oluşturulmasına Yönelik Hukuk Danışmanlığı

Üretime ilişkin yapılacak çalışmalar aşağıda yer almaktadır:

 • Stok Yönetim Sistemi
 • Üretim Yönetimi Sistemi
 • Maliyetlendirme Sisteminin Kurulması
 • İş Körlüğü Analizleri ve Süreç İyileştirme Çalışmaları
 • MRP – MRP II ve ERP Yazılım Altyapısının Kurulması

Proje sonunda elde edilmesi hedeflenen faydalar şunlardır:

 • Karlılık oranlarının arttırılması
 • Uzun vadeli düşünce sistematiğinin kuruma kazandırılması
 • Şirketin sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması
 • Patronun şirkete nüfuzunun sağlanması
 • Üretim, maliyet ve stok sistemlerinde iyileştirmelerin yapılması
 • Şirketin bütün alanlarının kontrolünün sağlanması, bütün uzuvların aynı istikamete yönelmesi
 • Geleceğe matuf işlerin günlük işler haline getirilmesi
 • Şirket gidişatının iş işten geçmeden izlenebilmesi için raporlama yapısının kurulması
 • Yönetim sistematiğinin iyileştirilmesi
 • Pazarlama Disiplini ve Tekniklerinin şirkete kazandırılması
 • Pazarlama ve müşteri ilişkileri sisteminde iyileştirmelerin yapılması
 • Personelin eğitilmesi ve şirkete kalıcı iş yapabilme yeteneklerinin kazandırılması
 • Kurumsallaşma yolunda yapısal düzenlemelerin yapılması
 • İsrafın önlenmesi