PKF Vergi Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Vergi Danışmanlığı, Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetleri servisimiz, Türkiye’de geçerli vergi yasa, mevzuat ve ilgili uygulamalar konusunda edinilen bilgi ve deneyimler ışığında doğru, etkin ve güvenilir kararların alınmasında müşterilerine yardımcı olmaktadır.

Vergi departmanımızın sunduğu başlıca hizmetler:

 • Yeminli mali müşavirlik tasdik hizmetleri
 • Kurumlar vergisi beyannamesi tasdik (tam tasdik) hizmeti
 • Katma değer vergisi (KDV) iadesi ve mahsup işlemleri
 • Transfer fiyatlandırmasına ilişkin danışmanlık hizmeti
 • Mali danışmanlık
 • Uluslararası vergi danışmanlığı
 • Vergi mevzuatı uygulamaları danışmanlığı ve vergi planlaması
 • Şirket tasfiye işlemleri, iflas ve konkordato danışmanlığı
 • Vergi uyuşmazlığı ve davaları ile ilgili danışmanlık
 • Vergisel denetim ve revizyon
 • Şirketler hukuku danışmanlığı
 • Kambiyo mevzuatı danışmanlığı
 • Yabancı sermaye mevzuatı danışmanlığı
 • Serbest bölge mevzuatı danışmanlığı
 • Özelleştirme, satın alma, birleşme, devir ve tasfiye işlemleri
 • Yabancı sermaye ve yabancı personel izinleri
 • Şahısların vergi danışmanlığı
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler
 • Sermaye artışının tespiti raporları