PKF Uygunluk Denetimi

Uygunluk denetiminin amacı, belli bir otorite tarafından konulmuş olan daha ziyade şekil şartı veya davranış kurallarına, uygulayıcıların uyma derecesinin belirlenmesine yöneliktir. İşletmeler kendi iç yapılarında ki çalışma düzenini sağlayabilmek için, çalışanlarına uymaları gereken kuralları oluşturmaktadırlar. Bu kurallara uyulup uyulmadığını öğrenebilmek için de denetim olgusuna başvururlar. İşletmelerde bu tür denetimlerin dışarıdan, bağımsız denetçiler tarafından yapılmasında fayda vardır.

Uygunluk denetiminin aşamaları şöyledir:

  • İşletmenin tüm faaliyet süreçleri belirlenir,
  • İşletmenin süreçlere ilişkin iç kontrol prosedürleri elde edilir,
  • İşletmenin süreçleri gözlemlenir, yeniden uygulanır, incelenir,
  • İç kontrol uygulamaları tespit edilir,
  • İşletmede gereksiz olarak uygulanan prosedürler tespit edilir,
  • İşletmenin iç kontrol zayıflıkları tespit edilir,
  • Yönetime tavsiye mektubu hazırlanır.

Bu çalışma neticesinde iç kontrollerin daha etkin bir şekilde işlemesi sağlanır. Böylece işletmede oluşabilecek hata ve hilelerin daha etkin bir şekilde ortaya çıkartılması sağlanır veya, hata veya hilenin oluşması engellenmiş olur.