PKF İstanbul Mali Hukuk

  • Vergi Hukuku başta olmak üzere Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku ve E-Ticaret Hukuku alanlarında, danışmanlık hizmeti vermek
  • Her türlü sözleşmenin taslak çalışmalarını yapmak ve bunlar hakkında mütalaa vermek
  • Birleşme, Bölünme, Devralma İşlemlerinde Danışmanlık Yapmak
  • Şirket Kuruluşlarına  (Limited ve Anonim Şirket) dair sözleşmelerin hazırlanması ve kuruluş işlemlerinin yapılması, Yurt içi ve Yurt Dışı Şube ve İrtibat Büroları Açılış İşlemlerinin Yapılması
  • İş Ortaklıkları, Ortaklar Arası Sözleşmeler, Hisse Devir Sözleşmeleri, İş Sözleşmeleri, Kredi ve Kira Sözleşmelerinin hazırlanması
  • Şirketlerin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarının hazırlıklarının yapılması
  • Vergi Davalarına ilişkin danışmanlık hizmetinin verilmesi
  • Vergi Daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına İtiraz ve Uzlaşma İşlemlerinde Danışmanlık Yapılması