PKF İç denetim

Uzmanlarımız aşağıdaki konularda hizmetlerini sunmaya ve verimli çözümler üretmeye hazırdır.

■ Şirket ve Marka Değerleme

Değerleme uzmanlarımız hızlı ve ihtiyaçlarınıza uygun hizmet sağlayabilecek tecrübeye sahiptirler. Değerleme hizmetlerimiz genellikle potansiyel şirket alım satımı ve birleşmeleri ile yasal olarak uzman görüşü istenen durumlarda kullanılmaktadır

■ Due Diligence (Durum Tespit Raporu – Mali Durum Tespiti ve Risk Analizi)

Devir veya satın alınması düşünülen bir şirket için hazırlanacak durum tespit raporu o şirketin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyar. Bu özel amaçlı rapor hazırlamadan devir veya alım kararı vermek mümkün değildir.

Mali durum tespiti, işletmelerin vergisel ve hukuksal risklerinin tespit edilmesi açısından, vergi zaman aşımı süresine henüz girmemiş olan son beş hesap döneminin denetimini içermektedir. Özellikle geçmişte vergi danışmanlığı ve bağımsız denetim hizmeti almamış olan işletmeler, vergi idaresi ile yaşayabilecekleri muhtemel olumsuzlukların boyutunu anlamak açısından durum tespiti yaptırmaktadır. Türkiye’de işletmeler her an vergi idaresinin incelemesi riski altındadır. Söz konusu incelemelerin mali boyutu bazen çok ağır olabilmektedir.
ADAY, uzman kadrosu ile işletmenin risklerini tespit etmektedir. Bu kapsamda:

  • Tüm satış faturaları ve irsaliyeleri incelenmekte,
  • Vergi dairesi, SGK gibi tüm kamu kurumlarına verilen beyanname ve bildirgeler incelenmekte,
  • Diğer işletmeler ve Kamu Kurumları ile olan ihtilaflı konular değerlendirilmekte,
  • İşletmenin yasal defter ve belgelerinin mevcudiyeti ve saklama koşulları tespit edilmekte,
  • İşletmenin müşteri ve satıcılar ile olan önemli sözleşmeleri incelenmekte,
  • Şirket varlıklarının gelecekte şirkete fayda sağlayıp sağlayamayacağı araştırılmakta (değer düşüklüğü veya değersiz olanların tespiti),
  • Şirket yükümlülüklerinin eksiksiz olarak kayıtlarda yer aldığının tespiti yapılmaktadır.
  • Durum tespiti yaptıran işletmeler risklerini detaylı bir şekilde öğrenmekte ve risk yönetimini bu bilinçle yapma imkanını elde etmektedir.

■ İç Kontrol

İç kontrol sisteminin ve uygulamasının gözden geçirilmesi ve yönetime raporlanması sağlam bir iç kontrol sistemi ve bu sistemin şirket yönetimince öngörülen şekilde uygulanması her şirketin başarısında önemli rol oynayan bir husustur. Uzmanlarımız bir kuruluşun iç kontrol sisteminin sağlam olup olmadığını gözden geçirip öngörülen şekilde çalıştırılıp çalıştırılmadığını denetler, zayıflıklar ve uyulmayan iç kontrol maddeleri hakkında çözüm önerileriyle haber rapor vermektedir.

■ Ciro Denetimi

Ciroya endeksli Franchising, Royalty, Bayilik, Distrübütörlük, AVM Kiralama vb sözleşmelerde cironun sözleşmeye uygun olarak bildirilmesine yönelik denetim çalışmalarını içerir.