Faaliyet Denetimi

Faaliyet denetimi, işletmenin faaliyetlerinde genel olarak etkin çalışıp çalışmadığını ortaya koymayı amaçlayan bir denetim türüdür. Faaliyet denetimi, işletmenin amaçlarına ulaşmada başarılı olup olmadığını ölçmeye yaramaktadır. Bu tür denetimlerin sonucunda durumun belirlenip, işletme yönetimine önerilerde bulunma işlevi vardır. Faaliyet denetimi salt muhasebe işlemleri ile sınırlı olmayıp, işletmenin diğer işlevlerini de içermektedir. Bu nedenle uygulama alanı oldukça geniştir. Faaliyet denetiminin inceleme alanına işletmenin örgüt yapısı, üretim yöntemleri, pazarlama politikaları, bilgi işlem faaliyetleri girebilmektedir.

Faaliyet denetiminin aşamaları şöyledir:

  • İşletmenin önemli faaliyet konuları tespit edilir,
  • İşletmenin faaliyet bütçeleri elde edilir,
  • İşletmenin içinde bulunduğu sektörün faaliyet performans verileri ve oranları araştırılır,
  • İşletmenin faaliyet süreçleri gözlemlenir,
  • İşletmenin faaliyet bütçesi ve gerçekleşen faaliyetleri incelenir, sapmaların nedenleri ortaya konur,
  • İşletmenin faaliyet performansı sektör ortalamaları ve önceki yıllar ile karşılaştırılır,
  • Daha etken ve etkin çalışılması konusunda yönetime tavsiye mektubu hazırlanır.