PKF bağımsız denetim hizmetleri

Bağımsız denetim hizmetlerimiz, karşılanması zorunlu yasal gerekliliklerin ötesinde, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kalite ve verimliliği artırmayı hedeflemektedir.  Bu çerçevede aşağıda bahsedilen hizmetleri sunmaktayız:

  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) uygun olarak kuruluşların denetimi
  • Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na (US GAAP) uygun olarak kuruluşların denetimi
  • Konsolide ve kombine (birleştirilmiş) finansal tablo ve dipnotların hazırlanması
  • Halka arz işlemlerine ilişkin danışmanlık
  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) standartlarına uygun olarak kuruluşların denetimi
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) standartlarına uygun olarak kuruluşların denetimi
  • Finansal analiz
  • Risk tespiti ve değerlendirmelerine ilişkin analiz