PKF International Limited (PKFI) hukuken bağımsız üye firmaların oluşturduğu PKF ağını yönetmektedir. Bağımsız denetim, vergi denetim ve danışmanlığı, muhasebe, kurumsal finansman ve işletme danışmanlığı hizmetleri veren yaklaşık 150 ülkede 440 şehirde ve 300 üye firmayla hizmet vermektedir.

PKF International üyesi firmalar dünya çapında, tutarlı ve yüksek kalitede finansal denetim ve raporlamayı taahhüt eden denetim kuruluşlarının oluşturmuş olduğu Forum of Firms (FoF) üyesi olan, bir kuruluştur. PKFI, üye firmalarında çalışan 2.200 ortakları ve 21.000 ‘den fazla personeli olan büyük bir bağımsız denetim, vergi denetim ve danışmanlığı, muhasebe ve danışmanlık organizasyondur.

pkf-international-2

PKF International Limited hukuken bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip firmaların oluşturmuş olduğu bir ağ olup bu ağın diğer üyelerinin faaliyetleri nedeniyle herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

PKF Uluslararası ya da üye firmalar hakkında daha fazla bilgi için www.pkf.com

0
Ülke
0
Üye Firma
0
Ofis
0
Çalışan