PKF Global Dergisi

9. SAYI

Gelecek Nesiller İçin Sürdürülebilir Bir Dünya Bırakmalıyız!

Gelecek Nesiller İçin Sürdürülebilir Bir Dünya Bırakmalıyız!

Paris Anlaşması, 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altında imzalanan bir uluslararası anlaşmadır. Anlaşma, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel iş birliğini teşvik etmeyi amaçlar. Temel hedefi, küresel ısınmayı önümüzdeki yüzyılda 2°C’nin altında tutmak ve mümkünse 1,5°C’ye indirmektir. Anlaşma, ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmak için ulusal taahhütlerde bulunmalarını ve düzenli olarak ilerlemelerini raporlamalarını gerektirir.

Yazıyı Okuyun
Yabancı Para Üzerinden Ücret Ödemesi

Yabancı Para Üzerinden Ücret Ödemesi

Sürekli olarak küreselleşen ve dijitalleşen dünyada, dövizle ücret ödemeleri giderek yaygınlaşmaktadır. Kamu kesimi, şirketler ve işçiler arasında dövizle ücret ödemesi konusunda birçok tartışma yapılmaktadır. Dövizle ücret ödemesi, uluslararası iş ilişkilerinde büyük bir kolaylık sağlar. İşverenler, farklı ülkelerdeki çalışanlarına kendi para birimlerinde ücret ödeyebilir ve döviz kurları üzerinden ödemeleri gerçekleştirebilir. Bu, uluslararası şirketlerin iş yapma süreçlerini basitleştirecektir. Ancak özellikle 2008 yılından sonra dünya genelinde görülen kur dalgalanmaları; ücretlerin döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak ciddi denilecek seviyede deşebileceği gerçeğini göstermektedir.

Yazıyı Okuyun
Yurt Dışından Alınan Kredi Faizinin Vergilendirilmesi

Yurt Dışından Alınan Kredi Faizinin Vergilendirilmesi

Şirketler ithal edecekleri makine teçhizat ve diğer malların alımında kullanılmak üzere genellikle söz konusu malları satın aldıkları özel firmalardan, kredi kuruluşlarından veya yurt dışındaki mukim ortaklarından kredi kullanmaktadırlar. Özellikle ülkemizde yatırım yapan, üretim faaliyetinde bulunan ve büyüme odaklı yabancı kuruluşlar söz konusu yatırımın finansmanı için ortaklarından kredi alma yoluna gitmektedirler. Yazımızda, Türkiye’de kurulu şirketlerin yurt dışı mukimi ortağından borç almak istemesi halinde karşısına çıkacak mevzuat ve mali yükümlülüklerini kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve damga vergisi açısından değerlendireceğiz.

Yazıyı Okuyun
Eurobondlardan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

Eurobondlardan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

Eurobondlar, devletlerin veya şirketlerin yabancı para birimi üzerinden satışa sundukları bir borçlanma aracı olup esasen yabancı para cinsinden ihraç edilen uluslararası piyasalarda işlem gören tahviller olarak ifade edilebilirler. Yatırımcılar, Eurobondları satın alarak ihraççıya borç vermiş olurlar. İhraççı, belirli bir vade süresi boyunca yatırımcılara faiz ödemesi yapar ve vade sonunda ana para ödemesini gerçekleştirir. Eurobondlar, birincil piyasada ihraç edildikten sonra ikincil piyasada da işlem görür. Yatırımcılar, Eurobondları alıp satabilir ve vade sonunu beklemeksizin ana para ödemelerine kavuşabilirler.

Yazıyı Okuyun
Şüpheli Alacaklarda Değişen Uygulamalar

Şüpheli Alacaklarda Değişen Uygulamalar

İşletmelerin ticari hayatlarına devam ettirebilmeleri için ticari alacakların tahsili büyük bir önem taşımaktadır. Finansman sorunu ile mücadele ederken aynı zamanda alacakların tahsil edilmeme riski beraberinde ciddi olarak şirketlere finans sıkıntısı doğurabilir. Özellikle de son zamanlardaki kredi kedi kullanımının zorlaşması ile hesap tahsilatları büyük önem kazandı. Bir de bu zorluklarla mücadele içinde iken batak verilmesi vergi problemi de getirebilmektedir. Peki, nedir bu vergi problemi?

Yazıyı Okuyun
Şirkette İradenin Temsili, Yönetim Kurulları ve Doğru Yolu Bulma Konusunda Rolleri

Şirkette İradenin Temsili, Yönetim Kurulları ve Doğru Yolu Bulma Konusunda Rolleri

Yönetim Kurulu, şirketin üst aklını oluşturan, muhtelif uzmanlık ve bakış açılarının bir araya toplandığı ve Türkiye’deki uygulama biçimleri itibariyle de danışma ihtiyacını da karşılayan kıymetli bir kuruldur. Dış etkilerin arttığı, piyasa şartlarının sürekli değiştiği, şirketlerin iş modellerinin, dijitalleşme yollarının sürekli sorgulandığı günümüz koşullarında “bağımsız üyelerle” desteklenmiş Yönetim Kurulları pek çok geliştirmenin ve “iyi yönetimin” teminatı haline geliyor. İşletme stratejilerini belirlemek ve doğru yolu bulmak konusunda yönetim kurullarının oynadığı rol oldukça kritiktir. İşte bu rolün bazı temel noktaları:

Yazıyı Okuyun
Ücret Enflasyon İlişkisi Ve Asgari Ücret Tuzağı

Ücret Enflasyon İlişkisi Ve Asgari Ücret Tuzağı

Ücret, işçi için çalışmasının karşılığı olarak elde ettiği maddi getiri olması açısından, işletme için ise üretimin maliyetine direkt etki eden bir unsur olması açısından önemlidir.  Ücret, geniş anlamda; “insan emeğinin bir bedeli”, genel anlamda; “işletmelerin kâr ve zararına bağlı olmayan, işveren tarafından emek sahibine ödenen, miktarı önceden belirlenmiş bir gelirdir.”

Yazıyı Okuyun
Limited Şirketlerde Sonraki Kanuni Temsilcinin Vergi İncelemesi İçin Defter ve Belge İbraz Etmemesinin Eski Ortaklar Açısından Sonuçları

Limited Şirketlerde Sonraki Kanuni Temsilcinin Vergi İncelemesi İçin Defter ve Belge İbraz Etmemesinin Eski Ortaklar Açısından Sonuçları

Makalede, Limited Şirketin geçmişe dönük vergi incelemesi nedeniyle defter ve belgelerinin vergi müfettişlerince istenmesi üzerine defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde ortaklık sıfatı sona ermiş kişilerin kendi dönemlerine ilişkin sorumlulukları bulunup bulunmadığı hususu yargı kararları ışığında açıklanmaya çalışılacaktır.

Yazıyı Okuyun
Yurtdışında Yerleşik Firmaların Türkiye’deki Çalışanlarının Vergi ve Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

Yurtdışında Yerleşik Firmaların Türkiye’deki Çalışanlarının Vergi ve Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

Değişen dünya ve ekonomik şartlarında firmaların iş yaptırma şekli, çalışanlar için de iş veren tanımı da değişmektedir. Ayrıca pandemi sonrası gelişmiş ülkelerin faiz artış kararları, ülkemizdeki döviz kurlarının artışlar işçi, işveren maliyetlerini de oldukça etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında genç nüfusunun olmasının etkisiyle Türkiye işçi maliyetleri bu açışından cazibiyet kazanmaktadır. Peki, Türkiye’deki yerleşik çalışan kişilerin döviz cinsinden almış oldukları ücretleri ve elde etmiş oldukları gelirlerin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Yazıyı Okuyun
Endüstri 4.0 iken Denetimde Kaç Sıfır Öndesiniz?

Endüstri 4.0 iken Denetimde Kaç Sıfır Öndesiniz?

Teknolojinin hızının zaten takip edilebilir olmadığı ve ipin ucunun çoktan kaçmış olduğu günümüzde, denetim de teknolojinin kurallarını yazdığı oyunda nasıl hayatta kalacağına dair belli belirsiz şekillenmeye başladı. Varılacak yol belli ama bu yola çıkarken çantanıza koyacaklarınızı planlamadıysanız, yolda kalabilirsiniz. Herşeyin Sanayi Devrimi ile başladığı, hıza yetişemediğimiz noktada adeta çölde montla kalmamak ve daha fazla terlememek için teknolojinin şimdiden biraz ardından koşmaya hazır mıyız? Siz hazırsanız bile firmanız buna hazır mı?

Yazıyı Okuyun
Finans Mesleğinde Uzmanlık Alanları: Bireysel Finanstan Kurumsal Finansa

Finans Mesleğinde Uzmanlık Alanları: Bireysel Finanstan Kurumsal Finansa

Meslek seçecek gençlere finans mesleğinin çok yönlü dünyasından bahsetmek istiyorum. Ufak bir anekdot ile başlayalım. İki ayakkabı üreticisi piyasa araştırması yapmak için Afrika’ya giderler. Biri kimsenin ayakkabı giymediğini görünce “Afrika’da kimse ayakkabı giymiyor burada satış yapamam” derken, diğeri “burada müthiş bir Pazar var kimse ayakkabı giymiyor, herkese satış yapabilirim” der. Hayata bakış açısının önemini çok güzel anlatan bir anekdot bu bence!…

Yazıyı Okuyun

8. SAYI

Doğal Afetler Yönüyle Türk Sosyal Güvenlik Sistemi

Doğal Afetler Yönüyle Türk Sosyal Güvenlik Sistemi

Tüm dünyada her yıl, yaklaşık olarak 300 milyon insan doğal afetlerden çeşitli derecelerde etkilenmektedir. Geçtiğimiz yüzyıl gerek dünyada gerekse Türkiye’de; afetlerin yol açtığı ölümler, yaralanmalar ve maddi hasarlar nedeniyle “afetler yüzyılı” olarak adlandırılmıştır. (Yavaş, 2005:280-301) Ülkemiz ise, sıklıkla doğa kaynaklı afetlere maruz kalan bir coğrafyada konumlanmıştır. Deprem, heyelan, sel, çığ gibi birçok doğa kaynaklı afetin yanı sıra jeopolitik konumu nedeniyle beşerî kaynaklı afet diyebileceğimiz insani krizlerle de sıkça karşı karşıya kalabilmektedir.

Yazıyı Okuyun
Anonim Şirketlerde Pay Senedinin Önemi

Anonim Şirketlerde Pay Senedinin Önemi

Türk Ticaret Kanunu’na göre Türkiye’de beş farklı şirket türü bulunmaktadır. Anonim şirket ve Limited şirket Türkiye’de en yaygın görülen şirket türleridir. Yaklaşık olarak tüm şirketlerin %82’si limitet şirket iken, %13’ü anonim şirket, % 4’ü kooperatiftir. Kollektif ve komandit şirketlerin toplamı ise yaklaşık %1 civarındadır.

Yazıyı Okuyun
Startup Değerleme

Startup Değerleme – Belirsizliği ve Öznel Faktörleri Objektif bir Değere Dönüştürme Sanatı

Start-up kavramı Türkçemize tekno girişimcilik, inovatif girişimcilik ve yeni nesil girişimcilik olarak girse de bu kavramlar tam karşılık gelemediği için orijinal şekilde “start-up” terimi daha çok kullanılmaktadır. Start-up şirketleri hızlı büyüme potansiyeli olan, bu nedenle de büyük kitlelerden fon bulma kapasitesi olan yeni bir iş fikri ya da iş modeli olarak tanımlanabilir.

Yazıyı Okuyun
Konaklama Vergisi

2023 Yılının Yeni Vergisi – Konaklama Vergisi

07.12.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile “Konaklama Vergisi” düzenlenmiştir. Son olarak, 26.10.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanun ile söz konusu uygulamanın yürürlük tarihi 01.01.2023 olarak değiştirilmiştir. Konaklama vergisi, 7194 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 34’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Makalemizde; konaklama vergisinin, hesaplanması, faturada gösterilmesi, gider yazılıp yazılamayacağı hususu ile hizmet verenler ve hizmet alanlar tarafından muhasebeleştirilmesi konularını açıklayacağız.

Yazıyı Okuyun
Bordrolama İşlemlerinde Dış Kaynak Kullanımı

Bordrolama İşlemlerinde Dış Kaynak Kullanımı

İnsanlık tarihinin günümüze kadar kat ettiği yolu genel ve tarihsel bir sırayla ilkel toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu ve sanayi ötesi toplum yani bilgi toplumu olarak sınıflandırmak mümkündür. Sanayileşme; enerji kullanımı, teknoloji, eğitim ve aile yapısı açısından birçok değişimi beraberinde getirdiği gibi, ayrıca kurumsallaşmanın ve iletişimin de artmasına ve yaygınlaşmasına yol açmıştır. Tek kişilik küçük atölye üretiminden, montaj hattına evrilerek başlayan sanayileşme çabalarından günümüze geldiğimizde; bilişim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler dünyayı 4.Sanayi devriminin ayak sesleri ile tanıştırmış ve yeni bir çağın habercisi olmuştur. Standart üretim yöntemlerinden, birbiriyle bütünleşmiş ve esnek bir yapıya dönüşüm sürecine girilmiştir. Günümüzdeki hızlı değişim ve artan küresel rekabet, işletmelerin giderek daha esnek yapılara sahip olmalarını ve sürekli olarak işlerine odaklanarak inovasyonu gerektirmektedir. Geleceğin organizasyonları, bugünkünden çok daha hızlı hareket etmeye olanak veren yapılar üzerinde oluşacaktır.

Yazıyı Okuyun
Sigortacılık ve Sigorta Perspektifi

Yeni Dünyada Kurumsal Yönetim ve Yapılanmada Yeni Bir Anahtar: Sigortacılık ve Sigorta Perspektifi

Ülkemiz müzik tarihinde ismi anılan halk sanatçılarımızdan biri Aşık Veysel’in şu deyişi, muhtemelen çoğumuzun hafızalarında yer edinmiştir, “Uzun ince bir yolda, gidiyorum gündüz gece…”. Bu deyişin özüne temas etmeye çalıştığımızda, insan için ne kadar derin anlamlar taşıyabileceği, oldukça derin yorumlamalardan oluşabilecek bir sohbet ortamı yaratabilirdir.

Yazıyı Okuyun

7. SAYI

Varlık Barışı Bu Defa Farklı

Varlık Barışı Bu Defa Farklı

Bu defa getirilen yeni varlık barışı düzenlemesi öncekilerden önemli ölçüde farklılaşan detaylar içermektedir. Bu detaylara geçmeden önce, varlık barışı nedir ona bakalım.

Yazıyı Okuyun
Gerçek Kişilerin Ortak Olduğu Şirketler ile Borç Alacak İlişkisi Riskleri

Gerçek Kişilerin Ortak Olduğu Şirketler ile Borç Alacak İlişkisi Riskleri

Çoğumuzun başından geçmiştir, insanlar, çevresinden, eşinden, dostundan zaman zaman borç alıp, borç vermiştir. Şirketler de ortaya çıkan nakit ihtiyaçları için bazen gerçek kişi ortaklarından TL veya döviz cinsinden borç alabilmektedir. Veya tam tersi şekilde şirketler de gerçek kişi ortaklarına borç verebilmektedir. Ancak borç verip, borç alma şirketler ve gerçek kişiler arasında gerçekleşince vergi kanunları karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımız da gerçek kişi ortakların borç vermesi konusu değerlendireceğiz.

Yazıyı Okuyun
Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonunun Adat Faizi İle İlgili Kararı

Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonunun Adat Faizi İle İlgili Kararı

Vergi Denetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanan kararlar, onaylandığı veya onayda belirtilen tarihte yürürlüğe girmektedir. Danışma komisyonu kararları alınmaya başlanmış olup, çalışmamızda mükellefin ortaklarına veya ilişkili kişilere para kullandırdığı durumlarda adat faizinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken faiz oranına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

Yazıyı Okuyun
Sonraki Kanuni Temsilcinin Vergi İncelemesi İçin Defter ve Belge İbraz Etmemesinin Önceki Kanuni Temsilci Açısından Sonuçları

Sonraki Kanuni Temsilcinin Vergi İncelemesi İçin Defter ve Belge İbraz Etmemesinin Önceki Kanuni Temsilci Açısından Sonuçları

Makalede, tüzel kişilerin(limited,anonim şirket vb.)geçmişe dönük vergi incelemesi nedeniyle defter ve belgelerinin vergi müfettişlerince istenmesi üzerine defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde kanuni temsilcilik görevi sona ermiş kişilerin kendi dönemlerine ilişkin sorumlulukları bulunup bulunmadığı hususu yargı kararları ışığında açıklanmaya çalışılacaktır.

Yazıyı Okuyun

6. SAYI

Malta’da Şirket Kurmak

Malta’da Şirket Kurmak

Günümüzde artık pek çok firma mukim oldukları ülkeler dışında yeni iş yerleri açmakta. Kimi zaman global vergi avantajlarından faydalanmak için, kimi zaman ise ilgili ülke ve/veya bölgeler ile ticaret yapabilmek için yurtdışında şirket kurma yoluna gidilmekte. Son yıllarda Malta’da bir şirket kurmak da özellikle vergi avantajları açısından birçok yatırımcı için heyecan verici ve merak konusu olan bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayıda Malta’da şirket kurmanın getirdiği avantajları kısaca inceleyeceğiz.

Yazıyı Okuyun
Seçilim Baskısı ve Şirketlerin Evrimi

Seçilim Baskısı ve Şirketlerin Evrimi

Seçilim baskısı, biyolojide türlerin uyumluluk yani adaptasyon yeteneklerine ters orantılı olarak artacak şekilde tanımlanmıştır. Yani bir canlının uyum başarısı ne kadar yüksekse, üzerindeki seçilim baskısı o kadar düşüktür ve hayatta kalma, neslini sürdürme ihtimali o kadar yüksektir. Şirketler üzerine uyarlayacak olursak adaptasyon yeteneği düşük olan şirketlerin mevcut çevresel değişim etkisi altında oldukça zor bir ortamdan geçtiğini söyleyebiliriz. Peki nedir bu baskının sebebi?

Yazıyı Okuyun
Finansman Gider Kısıtlaması Kaldırılmalı

Finansman Gider Kısıtlaması Kaldırılmalı

2021 yılında, idare, mükellef ve meslek mensupları arasında ihtilaf yaratacak konulara bir yenisi daha eklendi. Oysaki kanun düzenlemelerinin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir tereddüde ve şüpheye yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu tedbirler de içermesi gerekir. Aksi takdirde, çok fazla vergi uyuşmazlığı ve dava ile tarafların iş yükü artacaktır. Finansman Gider Kısıtlamasının kanuna konuluşundaki maksat ile uygulamanın usul ve esaslarının belirlendiği tebliğ arasındaki mantık farklılığının da uyuşmazlıkları artıracağı görüşündeyim.

Yazıyı Okuyun

5. SAYI

Serbest Bölgelerin Vergisel Cazibesi

Serbest Bölgelerin Vergisel Cazibesi

Serbest bölgeler; bir ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanmaktadır. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 1’inci maddesinde Serbest Bölgelerin; İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek, uluslararası ticareti geliştirmek gibi amaçları sayılmıştır.

Yazıyı Okuyun
Askerlik Nedeni ile İş Sözleşmesinin Feshi ve Askerden Dönen İşçinin Hakları

Askerlik Nedeni ile İş Sözleşmesinin Feshi ve Askerden Dönen İşçinin Hakları

Askere gitmek için iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatını hak eder ve ayrıldığı işyerine askerden döndükten sonra 2 ay içerisinde yeniden başvuran işçinin işveren tarafından işe alınması gerekmektedir. İşveren kendisine bu taleple başvuran işçileri eski işlerine veya benzer işlere boş yer olması halinde hemen, eğer o tarihte bu nitelikte bir iş yoksa boşalacak ilk pozisyona başka isteklilere karşı tercih ederek almak zorundadır.

Yazıyı Okuyun
Bilginin Yolculuğu: Şirketlerde Raporlama Sistemleri

Bilginin Yolculuğu: Şirketlerde Raporlama Sistemleri

Raporlar şirketlerin karar alma mekanizmalarının vazgeçilmez parçaları. Raporların oluşturulmasında ciddi emek ve zaman harcanıyor. Yapılan araştırmalar yöneticilerin zamanlarının ortalama %40ını rapor hazırlayarak geçirdiklerini ortaya koyuyor. Ortalaması %40 ancak İyi kurgulanmış bir bilgi teknolojileri altyapısı olmayan, dijital araçlardan faydalanmayan şirketlerde bu oran, verinin peşinde koşma süreleri de eklendiğinde %60lara ulaşabiliyor. Bu yöneticilerin işin büyük kısmını birimlerinde çalışanlarla da paylaştığı düşünüldüğünde raporlama maliyetlerinin işletmelerin genel giderleri içerisinde ciddi bir pay tutuğu görülüyor.

Yazıyı Okuyun
Pazarlama Kitapları Neden İşe Yaramaz?

Pazarlama Kitapları Neden İşe Yaramaz?

Okuduğunuz onca kitap, katıldığınız seminerlerin önemli bir kısmı, hatta dişinizi sıkıp yaptığınız yüksek lisans, kendi şirketinizde -gerçek hayatta- kullanabileceğiniz pek az şey kattı size. Oysa, Türkiye’de pazarlama-satış alanında çalışan veya kendi işinin sahibi olup şirketin pazarlama ile gelişeceğini gören 2 milyon kişiden biri olarak isteğiniz, pazarlama yönetiminin esaslarına yönelik kullanılabilecek bilgiler edinmekti.

Yazıyı Okuyun
Gelir Vergisi Olmayan Ülkeler

Gelir Vergisi Olmayan Ülkeler

Yazının başlığı biraz garip gelebilir. Evet yanlış okumadınız. Dünyada bazı ülkelerde gelir vergisi bulunmamaktadır. Şaşırtıcı değil mi? Bu ülkeler ağırlıklı olarak yeraltı zenginlikler ve turizm gelirleri ile finanse edilen ülkelerdir.

Yazıyı Okuyun

4. SAYI

EKİM - ARALIK 2021

Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Uyum Denetimi

Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Uyum Denetimi: OECD mevzuatı ve Türkiye Uygulaması

21 Mart 2011 tarihinde yayınlanan “Zayıf Yönetimli Bölgelerdeki Çok Uluslu Şirketler için OECD Risk Farkındalığı Aracı, OECD, Paris; İş ve İnsan Hakları Konusunda Kılavuz İlkeler: Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Duy ve Çözüm Bul” Çerçevesinin Uygulanması (Çok Uluslu Şirketler ve Diğer İşletmeler ile İnsan Hakları Konusunda Sorumlu Genel Sekreter Özel Temsilcisinin Raporu” uyarınca Uyum süreci, şirketlerin insan haklarına saygı göstermelerini ve çatışmalara katkıda bulunmamalarını sağlayan kesintisiz, proaktif ve reaktif bir süreçtir.

Yazıyı Okuyun
Girişim Sermayesi

Girişim Sermayesi Şirketleri Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Ediyor? Neler Girişim Sermayelerinin Radarına Girmenizi Sağlar?

Son yıllarda hem ülkemizde hem global seviyede , birçok büyük tutarlı yatırımın yapıldığını duyuyoruz ya da ilgili iletişim kanallarından takip ediyoruz. Bu yatırımlar genelde teknoloji şirketlerine ve oyun şirketlerine yapıldı, son 3 yılda yapılan yatırımlar ,3 yıl öncesine göre 50-60 kat daha fazla tutarlarda gerçekleşti. İngilizcesi ‘’Venture Capital’’ olan risk sermayeleri ya da ülkemizde daha çok bilindiği ismiyle girişim sermayeleri, daha çok küçük – orta büyüklükteki girişimlere yatırım yaparlar ve onları , yaptıkları yatırım ile birlikte daha çok önünü açmayı hedefleyen bir yatırım planı yaparlar.

Yazıyı Okuyun
Müşteri Risk Yönetimi

Ümit ile Korku Arasında: Müşteri Risk Yönetimi

Risk yönetimi, şirketlerin ümit ile korku arasında yürüttükleri en gergin konudur. Bir yanda ticaret yapma isteği, öte yanda tahsil edememe riski. İflas, konkordato ve karşılıksız çek duyumlarının yaygınlaşması ile hassasiyetler artar, tüketici güven endeksi düştükçe, piyasanın suları çekildiği psikolojisi ile frene basılır ve bu durumda şirket özelindeki riskin, sistemik riske dönüşme ihtimali daha da artar. Sistemik risk, bir ekonomide ortaya çıkan ve tüm piyasayı müteselsil şekilde etkileyen risk demektir. Ortaya çıktığında bütün şirketleri aynı yönde ama farklı şekillerde etkiler. Finansal piyasalarda sıkça kullanılan bir terim olmasına rağmen, sistemik riskin reel sektörde de karşılığını görmemiz mümkündür.

Yazıyı Okuyun
Vergi Mahkemesinde İlk İnceleme

Vergi Mahkemesinde İlk İnceleme

Makalede ,Vergi Mahkemesinde, idari işlemlere karşı açılacak davalarda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca yapılacak ilk inceleme hususları, Danıştay içtihatları doğrultusunda,açılacak vergi davalarında izlenecek yol haritasına ışık tutması amacıyla açıklanmaya çalışılacaktır.

Yazıyı Okuyun
Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Hizmet Borçlanması

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Hizmet Borçlanması

Sosyal refah devletinin en önemli göstergelerinden ve hukuk devletinin bir gereği olan sosyal güvenlik sistemlerinin temel amacı, sosyal ve ekonomik değişmeler sonucu ortaya çıkan risklere karşı toplumu korumak ve bireylerin sosyal güvenlik garantisi altında yaşamalarını sağlamaktır.

Yazıyı Okuyun
Verimlilik

Her Şeyin Başı Verimlilik Mi?

Bu yazıda sizlere, şirketlerin iş süreçlerini tanımlarken ya da ölçümlemeye çalışırken yaptıkları çok temel bir hatadan bahsedeceğim.

Danışmanlık hizmetlerimizle ilgili bize başvuran şirketlerden çokça gelen taleplerden birisi iş süreçlerinin verimli hale getirilmesi.

“Biz şu kadar kişiyle çalışıyoruz ancak çalışanlarımızın verimini ölçemiyoruz.“

“Üretimde teknik olarak bir eksikliğimiz yok ancak ne kadar verimli çalıştığımızı bilmiyoruz.”

“Verimimizin düşük olduğunu biliyoruz ancak iyileştirmek için ne yapabiliriz?”

“Depoda şu kadar kişi var ancak günde anca şu kadar sevkiyat yapabiliyoruz.”

“Filanca sürecimizi hızlandırmak istiyoruz.”

Yazıyı Okuyun
Tam Tasdik İşlemleri

Yeminli Mali Müşavirlerce 3568 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılan Tam Tasdik İşlemleri

Tasdik işlemleri, yeminli mali müşavirler tarafından gerçek veya tüzel kişilerin, Kurumlar vergisi ya da yıllık gelir beyannameleri ile birlikte bunlara ekli olan tablo ile bildirimlerinin vergi kanunlarınca denetlenmesi işlemleridir. Tam tasdik hizmeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır.

Yazıyı Okuyun
Aile İşletmeleri

Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliğinde Aile Anayasasının Rolü

Girişimcilik potansiyeli yüksek bir toplumuz ve bu, bizim için büyük bir avantaj. Bu avantajı iyi kullanıyoruz. Kuruluşun ilk yıllarında tüm faaliyetlere hakimken, her şey kontrolümüzdeyken sorun yok ama büyüme sürecine geçtikçe, iş hacmi arttıkça işler karmaşıklaşmaya başlıyor ve işte o dönemde, artık kurumsal yapıyı oluşturamadığımızda, geç kaldığımızda günlük iş sorunlarının yanı sıra başka sorunlarla da karşılaşmak kaçınılmaz hale geliyor. Bir yandan aile bireylerinin işletmeden beklentileri artarken, bir yandan da işlerin kontrolünü sağlamak güçleşiyor.

Yazıyı Okuyun
Fazla Çalışmanın İspatı

Yargıtay Kararları Işığında Fazla Çalışmanın İspatı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesine göre, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Denkleştirme yapılması halinde ortalama haftalık çalışma süresi dikkate alınır; bu bağlamda bazı haftalarda 45 saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücretine hak kazanılmaz.

Yazıyı Okuyun
7338 Sayılı Kanun’la Getirilen Düzenlemeler

Torbadan Çıkan Vergi Değişiklikleri – 7338 Sayılı Kanun’la Getirilen Düzenlemeler

En başta belirteyim, torba yasalara karşıyım. Bir torbadan onlarca değişiklik çıkması hem mevzuat faydalanıcısını hem uygulamacıları hem de şirketleri gereğinden fazla yoruyor. Lakin 26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Diğer Kanunlarda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun ile (Bundan sonra 7338 Sayılı Kanun olarak Adlandırılacak) vergi sisteminde mükellefler lehine önemli değişiklikler yapıldığından bu torbayı sevdiğimi belirtmek istiyorum. Bu yazımızda yapılan değişikleri özetleyecek ve etkilerini değerlendireceğiz.

Yazıyı Okuyun
Galata ve Kulesi

Son Bakış, İlk Pencere “Galata ve Kulesi”

“İstanbul deyince aklıma kuleler gelir, ne zaman birini çizsem öbürü kıskanır, ama şu kız kulesinin aklı olsa galata kulesine varır, bir sürü çocukları olur” der Bedri Rahmi Eyüpoğlu dizelerinde. Galata Kulesi tarihi tekerrürler devri daimi içinde, önce Bizans akabinde Cenevizliler ardı sıra Osmanlı ve Cumhuriyet ile beraber günümüze ulaşan İstanbul’un sembolü mesabesindeki yerlerden biridir. Galata kulesi tam bir sır küpüdür.  İstanbul’a tepeden bakar ve kimsenin görmediklerini görür, bilmediklerini bilir.

Yazıyı Okuyun

3. SAYI

3. SAYI

PKF Global’in yeni sayısı yayında. 3 ayda bir okuyucusuyla buluşan dergimiz bu ay da dopdolu. Bu sayımızda sizleri birbirinden keyifli ve faydalı içerikler bekliyor.

Bağımsız Denetimin Kurumsal Yönetime Etkisi

Bağımsız Denetimin Kurumsal Yönetime Etkisi

Günümüzde yatırımcıların haklarının korunması aslen kamusal bir görevdir. Kurumsal yönetim ilkeleri bu kamusal görevin yerine getirilmesinde son derece önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Kurumsal yönetimin en özet tanımıyla iyi yönetişim başarısı; adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin tam anlamıyla yerine getirilebilmesine bağlıdır. Bağımsız denetim, yöneticilerin işletmenin faaliyetine yönelik iddialarını test ederek çıkar gruplarına makul seviyede güvencede bilgi sunmasının yanı sıra kurumsal yönetim ilkelerine yapacağı olumlu katkı ile de iyi yönetişim üzerinde de önemli bir etkinliğe sahip bulunmaktadır.

Yazıyı Okuyun
CFO Profili

Yeni Nesil CFO Profili – Neler Değişecek?

Günümüzde herkesin farkında olduğu şekliyle biliyoruz ki dijitalleşme ve dijital dönüşüm hayatımızın her yerinde. Şirketler henüz bu “Dijitalleşme” kavramına tam olarak alışamamışken bir de üzerine “Agile” kavramı geldi , “Sprint” ‘ler , “OKR”’ler ve daha nice kavramlar hayatımıza girdi “Agility” ile birlikte.

Yazıyı Okuyun
Excel

Excel – Dost mu Düşman mı?

Dünyada 750 Milyon kişinin kullandığı tahmin edilen Excel, Microsoft’un amiral gemilerinden. Çok doğal… Çünkü esnek, çok fonksiyonel ve basit. Daha da güzeli her şeyi yapabileceğiniz ucuz bir platform.

Yazıyı Okuyun
Çok Taraflı Vergi Anlaşmasının

Uygulama Örnekleri Işığında Çok Taraflı Vergi Anlaşmasının (MLI) Türk Şirketlerine ve Yatırımcılarına Etkilerinin İncelenmesi

BEPS Yaratan Durumları Engellemek İçin Vergi Anlaşması Temelli Önlemleri Uygulamaya Yönelik Çok Taraflı Anlaşma (“Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS”, Bundan böyle “MLI veya Anlaşma” olarak anılacaktır), Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 68 ülke tarafından 7 Haziran 2017 tarihinde Paris’te imzalanmıştır. Bugün itibariyle anlaşmayı imzalayan ülke sayısı 94’tür ve yakın zamanda sayının 100’ün üzerine çıkacağı öngörülmektedir.

Yazıyı Okuyun
İş Hukukunda Covid-19 Aşısı

İş Hukukunda Covid-19 Aşısı ve Olası Sonuçları

Korona virüs (Covid-19) 2019 aralık ayından itibaren hayatımızda önemli bir yer edindi. Çin’de ortaya çıkan virüsün hızlı yayılması, virüse bağlı milyonlarca vaka sayısı yine milyonlarca insanın ölümü, küresel bir salgınla ve krizle karşı karşıya olduğumuzu gösterdi.

Yazıyı Okuyun
Türk Hukukunda İş Güvencesi

Türk Hukukunda İş Güvencesi Kavramı; Kapsam ve Koşulları

Genel kabul olarak emeğin korunması ve iş sözleşmesinin devamlılığının sağlanması, iş hukukunun temel amaçlarından biri ve sosyal devlet ilkesinin de bir gereğidir. İş güvencesi, kavram olarak “çalışma hakkının korunması”, “feshe karşı koruma”, “iş ilişkisinin sürekliliğinin sağlanması” ifadeleriyle anılmaktadır. Hiçbir kanunda tanımı yer almamakla birlikte, doktrinde iş güvencesi kavramı; “bağımlı çalışanların hizmet ilişkisinin işveren tarafından haklı bir neden gösterilmeksizin sona erdirilmesi durumunda, işverenin fesih işlemini sınırlayan veya engelleyen ve fesih işlemini yaptırıma bağlayan normatif düzenlemeler” olarak ifade edilmektedir.

Yazıyı Okuyun
Vergi Yargısı Haksız Çıkma Zammı

Vergi Yargısı Kararları Işığında Haksız Çıkma Zammı

Ülkemizde borsada işlem gören birçok hissenin, enflasyonun çok üzerinde getiriler sağlaması, pandemi döneminde bazı sektörlerin ön plana çıkması, yeni halka arz olan hisse senetlerindeki fiyat performanslarının yüksek olması gibi nedenlerle, küçük yatırımcıların hisse senedi piyasasına olan ilginin son yıllarda katlanarak arttığını görmekteyiz. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle 2021 yılı ülkemizde bir halka arz seferberliğine dönüşmüştür.

Yazıyı Okuyun
“Biz Ayrılamayız” Enflasyon-Faiz İlişkisi

“Biz Ayrılamayız” Enflasyon-Faiz İlişkisi

Sıklıkla duyarız, “Kardeşim düşür faizleri bak o zaman enflasyon nasıl paldır küldür düşüyor” veya “Al şu Merkez Bankası Başkanını görevden beceremiyor bu faiz politikasını.” Acaba gerçekten öyle mi? Faizi düşürünce enflasyon kendiliğinden düşer mi ya da Merkez Bankası Başkan veya bürokratlarını görevden almak faiz-enflasyon bağlamında olumlu etki yapar mı? Bu mekanizma nasıl çalışıyor? Ne menem şey bu enflasyon ki, Hükümet deviriyor veya adamı koltuğundan ediyor.

Yazıyı Okuyun

2. SAYI

2. SAYI

PKF Global’in yeni sayısı yayında. 3 ayda bir okuyucusuyla buluşan dergimiz bu ay da dopdolu. Bu sayımızda sizleri birbirinden keyifli ve faydalı içerikler bekliyor.

Etkinlik Oranları İle Mali Analiz ve Çalışma Sermayesi Tespiti

Şirketimizi Ne Kadar Etkin Yönetiyoruz: Etkinlik Oranları İle Mali Analiz ve Çalışma Sermayesi Tespiti

“Kar ediyoruz ama borcumuz azalmıyor, bilakis artıyor”

“Ne kadar çalışma sermayesine ihtiyacımız var?

gibi soruları sık sık sorar veya duyarız. Bu soruların cevaplarının mali tablolarımızda var olduğunu birçoğumuz farkında değil birçoğumuz da gereken önemi vermemektedir. Peki yukarıdaki soruların cevabını nasıl bulabiliriz, mali tablolarımızdan nasıl faydalanabiliriz, hangi analizleri yapabiliriz.

Yazıyı Okuyun
Yargı Kararları Işığında Vergi İncelemesi İçin Defter ve Belge İbraz Etmemenin Sonuçları

Yargı Kararları Işığında Vergi İncelemesi İçin Defter ve Belge İbraz Etmemenin Sonuçları

Makalede, vergi mükelleflerinin, vergi incelemesi nedeniyle defter ve belgelerinin vergi müfettişlerince istenmesi halinde defter ve belgelerini ibraz etme yükümlülüğü bulunup bulunmadığı, vergi müfettişince defter ve belgelerin mükelleften ne zaman istenebileceği, mücbir sebebin varlığı halinde defter ve belgelerin vergi incelemesi nedeniyle vergi müfettişine ibraz edilememesi halinde KDV indiriminden yararlanıp yararlanılamayacağı, defter ve belgelerin vergi müfettişine ibraz edilmeyerek yapılan tarhiyata karşı açılacak davada Mahkemeye ibraz edileceğinin ifade edilmesi halinde nasıl bir sonuçla karşılaşılacağı, bu konuda verilen İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu Kararının ne gibi handikapları olduğu hususu yargı kararları ışığında açıklanmaya çalışılacaktır.

Yazıyı Okuyun
Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Kesinleşmesi İdareye Başvuru Şartı ve Dava Yolu

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Kesinleşmesi İdareye Başvuru Şartı ve Dava Yolu

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun temel amacı, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlara uygun bir sosyal güvenlik sistemi yürütmektir. Sosyal güvenliğin yürütümü, her şeyden önce aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir gelir politikası ile giderlerin karşılanabildiği finansal dengenin kurulmasına bağlıdır. Kurumun en önemli finans kaynağı ise sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primleridir.

Yazıyı Okuyun
B2B Pazarlamada Dijital Dönüşüm

B2B Pazarlamada Dijital Dönüşüm

İlk yılını geride bıraktığımız Covid-19 salgını, B2B yani işletmeler arası ticaret yapan şirketlerin tüm pazarlama alışkanlıklarını tepetaklak etti. İptal olan fuarlar, yapılamayan müşteri ziyaretleri, taşınamayan mallar, iptal olan uçuşlar, açılmayan ofisler ve mağazalar, kapanan dergiler, ötelenen işbirliği anlaşmaları vs derken ellerindeki en önemli pazarlama araçlarını kaybettikleri bir dönemden geçiyorlar. Ancak bu dönem, hızlı karar veren ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilen şirketler için rekabette öne geçmeyi sağlayabilecek fırsatlar da içeriyor. İlk yapan, iyi yapan yol alır: B2B dijital pazarlama.

Yazıyı Okuyun
Zor Zamanlarda B2B Pazarlamanın 5 Önceliği

Zor Zamanlarda B2B Pazarlamanın 5 Önceliği

Zor zamanların en belirgin özelliği, belirsizlik düzeyinin artması ve alışılmış talep seviyesinin gerilemesidir. Sistemik risk etkisinin artmasıyla “frene basma” güdüsünün açığa vurmasıdır bu. Her kaynak çok daha önemli hal alır. Para daha kıymetlidir, stok daha kıymetli ve zaman. Maliyetlerdeki artışın etkisiyle fiyatlardaki istem dışı yükseliş yetmezmiş gibi, talebin azalmasıyla makas ve nefes daralır. Bu olumsuz durumda, her şeyi baştan düşünmek için iyi bir fırsat oluşur aslında. İnsanoğlu, zora düşmeyince yapmadığı bazı önemli ve gerekli uygulamalar için imkân bulur (pek keyifli olmasa da).

Yazıyı Okuyun
Kripto Varlıklar Bitcoin

Kripto Varlıkların Vergi Boyutu Açısından İncelenmesi

Teknolojik dünyada gelişmeler finans sektöründe yeni enstrümanlara neden olmakta, gelişmeler doğrultusunda uluslararası boyutta vergi uygulamaları kendini güncellemek zorunda kalmaktadır. Son yıllar içinde bu enstrümanlar arasında İngilizce tabiri ile “game changer – oyunun kurallarını değiştiren” en önemli enstrüman ise kripto para birimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 2020 yılının son çeyreği ve 2021 yılının ilk çeyreğinde dünya üzerinde adeta bir kripto para çılgınlığı yaşanmaktadır.

Yazıyı Okuyun
Kapalı Çarşı

Güzellerin Çeyiz Sandığı “Kapalı Çarşı”

Geceleri de ayakta mı durulur böyle?

Ya bu pembezar gömlek?

Onun da bir hikayesi yok mu?

Kapalıçarşı deyip geçme;

Kapalı çarşı,

Kapalı kutu…

Dizeleriyle anlatmış Orhan veli Kapalı Çarşı’yı

Bir başkası ise; “Ticaret için kurulan şehir, bazen de masal dünyası” olarak tanımlamıştır Kapalı Çarşı’yı.

Yazıyı Okuyun

1. SAYI

PKF Global'den Merhaba!

PKF İstanbul ailesi olarak büyümek yerine gelişmeyi, ayrışmak yerine bütünleşmeyi, globalleşmek yerine yola çıktığımız “Global Bakış Açısı Yerel Tecrübe” anlayışımızla GLOBAL olabilme yolunda öncelikle kamuoyu olmak üzere, müşterilerimiz, insan kaynaklarımız ve tüm ortaklarımızla birlikte aktif 10. yılımızı tamamlamanın heyecanı içindeyiz. Bu heyecanımızı destekleyen ve her zaman bize destek olan tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz.

Önsöz’ün devamı için tıklayın

Entegre Raporlama

Şirketimiz “Kurumsal” Peki Ya Raporlarımız: Entegre Raporlama

Kurumsal yönetim ilkelerinin hem mikro bazda hem de makro bazda faydaları özellikle ekonomik dar boğaz yaşandığı dönemlerde çok daha iyi anlaşılmaktadır. Mikro bazda şirketler üzerinde etkileri mevcutken makro bazda ise ülke bazında faydaları ortaya çıkmaktadır. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ise kurumsal yönetimin temelini oluşturmaktadır. Bu ilkeler hem ulusal hem de uluslararası bir mevzuat ve uygulamada sürdürülebilir ve iyi yönetişimin vazgeçilmez birer unsurları olmuştur.

Yazıyı Okuyun
Ülke Bazlı Rapor

Ülke Bazlı Raporlama ve Vergi Kanunlarımızdaki Düzenlemeler

Klasik tabiriyle globalleşen dünyada çok uluslu işletmeler çeşitli ülkelerdeki vergi avantajlarını kullanarak kamuda vergi kaybına sebebiyet verebilmekteler. İşte bu vergi kaybının önüne geçilmesini sağlamak amacıyla 2015 yılında OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü) ve G20 üyesi ülkeler 15 ana başlıktan oluşan BEPS (Base Eresion and Profit Shifting – Kar Aktarımı Yoluyla Matrah Aşındırma) planını uygulamaya almıştır.

Yazıyı Okuyun
Vergisel Konularda Finansal Bilgi Değişimi

Vergisel Konularda Finansal Bilgi Değişimi Başlıyor

Türkiye’deki finansal kuruluşlarda tutulan finansal hesap bilgileri bilgi değişimi kapsamına girmekte olup, taşınmaz ve araç gibi taşınır bilgileri otomatik bilgi değişimi kapsamında değildir. Kapsama girmesi durumunda, hem gerçek kişi (bireysel hesaplar) hem de kurumlara ait (kurum hesabı) bilgiler karşılıklı olarak paylaşılabilmektedir.

Yazıyı Okuyun
PKF Global

Önsöz

PKF İstanbul ailesi olarak büyümek yerine gelişmeyi, ayrışmak yerine bütünleşmeyi, globalleşmek yerine yola çıktığımız “Global Bakış Açısı Yerel Tecrübe” anlayışımızla GLOBAL olabilme yolunda öncelikle kamuoyu olmak üzere, müşterilerimiz, insan kaynaklarımız ve tüm ortaklarımızla birlikte aktif 10. yılımızı tamamlamanın heyecanı içindeyiz. Bu heyecanımızı destekleyen ve her zaman bize destek olan tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz.

Yazıyı Okuyun