PKF Global Dergisi

TEMMUZ - EYLÜL 2021

PKF Global'in 3. Sayısı Yayında

PKF Global’in yeni sayısı yayında. 3 ayda bir okuyucusuyla buluşan dergimiz bu ay da dopdolu. Bu sayımızda sizleri birbirinden keyifli ve faydalı içerikler bekliyor.

Bağımsız Denetimin Kurumsal Yönetime Etkisi

Bağımsız Denetimin Kurumsal Yönetime Etkisi

Günümüzde yatırımcıların haklarının korunması aslen kamusal bir görevdir. Kurumsal yönetim ilkeleri bu kamusal görevin yerine getirilmesinde son derece önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Kurumsal yönetimin en özet tanımıyla iyi yönetişim başarısı; adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin tam anlamıyla yerine getirilebilmesine bağlıdır. Bağımsız denetim, yöneticilerin işletmenin faaliyetine yönelik iddialarını test ederek çıkar gruplarına makul seviyede güvencede bilgi sunmasının yanı sıra kurumsal yönetim ilkelerine yapacağı olumlu katkı ile de iyi yönetişim üzerinde de önemli bir etkinliğe sahip bulunmaktadır.

Yazıyı Okuyun
CFO Profili

Yeni Nesil CFO Profili – Neler Değişecek?

Günümüzde herkesin farkında olduğu şekliyle biliyoruz ki dijitalleşme ve dijital dönüşüm hayatımızın her yerinde. Şirketler henüz bu “Dijitalleşme” kavramına tam olarak alışamamışken bir de üzerine “Agile” kavramı geldi , “Sprint” ‘ler , “OKR”’ler ve daha nice kavramlar hayatımıza girdi “Agility” ile birlikte.

Yazıyı Okuyun
Excel

Excel – Dost mu Düşman mı?

Dünyada 750 Milyon kişinin kullandığı tahmin edilen Excel, Microsoft’un amiral gemilerinden. Çok doğal… Çünkü esnek, çok fonksiyonel ve basit. Daha da güzeli her şeyi yapabileceğiniz ucuz bir platform.

Yazıyı Okuyun
vergileme

Vergilemede İşlemin Gerçek Mahiyeti

Vergi tanım olarak; Kamu hizmetlerini karşılamak üzere, devletin ya da bağlı kamu kuruluşlarının, yine kamu gücüne dayanarak, kanun yoluyla gerçek veya tüzel kişilerden alınan paralardır. Anasayanın   73. Maddesine göre “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” Böyle olmakla beraber kimi zaman vergi mükellefleri vergi ödevlerini yerine getirmekte isteksiz olabilmekte bu dürtüyle bazen vergi kaçırma, bazen de vergiden kaçınma fiillerine yönelebilmektedir. Çoğu zaman da bu eylemleri yapan vergi mükellefleri bu fiilleriniz çeşitli yöntemlerle gizleme, değiştirme, başka bir şekle sokma eylemleri yapmaktadırlar. Ancak unutulan ya da ihmal edilen konu vergilemede işlemin gerçek mahiyetinin esas olduğudur.

Yazıyı Okuyun
Çok Taraflı Vergi Anlaşmasının

Uygulama Örnekleri Işığında Çok Taraflı Vergi Anlaşmasının (MLI) Türk Şirketlerine ve Yatırımcılarına Etkilerinin İncelenmesi

BEPS Yaratan Durumları Engellemek İçin Vergi Anlaşması Temelli Önlemleri Uygulamaya Yönelik Çok Taraflı Anlaşma (“Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS”, Bundan böyle “MLI veya Anlaşma” olarak anılacaktır), Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 68 ülke tarafından 7 Haziran 2017 tarihinde Paris’te imzalanmıştır. Bugün itibariyle anlaşmayı imzalayan ülke sayısı 94’tür ve yakın zamanda sayının 100’ün üzerine çıkacağı öngörülmektedir.

Yazıyı Okuyun
İş Hukukunda Covid-19 Aşısı

İş Hukukunda Covid-19 Aşısı ve Olası Sonuçları

Korona virüs (Covid-19) 2019 aralık ayından itibaren hayatımızda önemli bir yer edindi. Çin’de ortaya çıkan virüsün hızlı yayılması, virüse bağlı milyonlarca vaka sayısı yine milyonlarca insanın ölümü, küresel bir salgınla ve krizle karşı karşıya olduğumuzu gösterdi.

Yazıyı Okuyun
Türk Hukukunda İş Güvencesi

Türk Hukukunda İş Güvencesi Kavramı; Kapsam ve Koşulları

Genel kabul olarak emeğin korunması ve iş sözleşmesinin devamlılığının sağlanması, iş hukukunun temel amaçlarından biri ve sosyal devlet ilkesinin de bir gereğidir. İş güvencesi, kavram olarak “çalışma hakkının korunması”, “feshe karşı koruma”, “iş ilişkisinin sürekliliğinin sağlanması” ifadeleriyle anılmaktadır. Hiçbir kanunda tanımı yer almamakla birlikte, doktrinde iş güvencesi kavramı; “bağımlı çalışanların hizmet ilişkisinin işveren tarafından haklı bir neden gösterilmeksizin sona erdirilmesi durumunda, işverenin fesih işlemini sınırlayan veya engelleyen ve fesih işlemini yaptırıma bağlayan normatif düzenlemeler” olarak ifade edilmektedir.

Yazıyı Okuyun
Vergi Yargısı Haksız Çıkma Zammı

Vergi Yargısı Kararları Işığında Haksız Çıkma Zammı

Ülkemizde borsada işlem gören birçok hissenin, enflasyonun çok üzerinde getiriler sağlaması, pandemi döneminde bazı sektörlerin ön plana çıkması, yeni halka arz olan hisse senetlerindeki fiyat performanslarının yüksek olması gibi nedenlerle, küçük yatırımcıların hisse senedi piyasasına olan ilginin son yıllarda katlanarak arttığını görmekteyiz. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle 2021 yılı ülkemizde bir halka arz seferberliğine dönüşmüştür.

Yazıyı Okuyun
Sermaye Piyasasında Halka Arz

Sermaye Piyasasında Halka Arz

Ülkemizde borsada işlem gören birçok hissenin, enflasyonun çok üzerinde getiriler sağlaması, pandemi döneminde bazı sektörlerin ön plana çıkması, yeni halka arz olan hisse senetlerindeki fiyat performanslarının yüksek olması gibi nedenlerle, küçük yatırımcıların hisse senedi piyasasına olan ilginin son yıllarda katlanarak arttığını görmekteyiz. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle 2021 yılı ülkemizde bir halka arz seferberliğine dönüşmüştür.

Yazıyı Okuyun
“Biz Ayrılamayız” Enflasyon-Faiz İlişkisi

“Biz Ayrılamayız” Enflasyon-Faiz İlişkisi

Sıklıkla duyarız, “Kardeşim düşür faizleri bak o zaman enflasyon nasıl paldır küldür düşüyor” veya “Al şu Merkez Bankası Başkanını görevden beceremiyor bu faiz politikasını.” Acaba gerçekten öyle mi? Faizi düşürünce enflasyon kendiliğinden düşer mi ya da Merkez Bankası Başkan veya bürokratlarını görevden almak faiz-enflasyon bağlamında olumlu etki yapar mı? Bu mekanizma nasıl çalışıyor? Ne menem şey bu enflasyon ki, Hükümet deviriyor veya adamı koltuğundan ediyor.

Yazıyı Okuyun

NİSAN-HAZİRAN 2021

PKF Global 2. Sayısı

PKF Global’in yeni sayısı yayında. 3 ayda bir okuyucusuyla buluşan dergimiz bu ay da dopdolu. Bu sayımızda sizleri birbirinden keyifli ve faydalı içerikler bekliyor.

Etkinlik Oranları İle Mali Analiz ve Çalışma Sermayesi Tespiti

Şirketimizi Ne Kadar Etkin Yönetiyoruz: Etkinlik Oranları İle Mali Analiz ve Çalışma Sermayesi Tespiti

“Kar ediyoruz ama borcumuz azalmıyor, bilakis artıyor”

“Ne kadar çalışma sermayesine ihtiyacımız var?

gibi soruları sık sık sorar veya duyarız. Bu soruların cevaplarının mali tablolarımızda var olduğunu birçoğumuz farkında değil birçoğumuz da gereken önemi vermemektedir. Peki yukarıdaki soruların cevabını nasıl bulabiliriz, mali tablolarımızdan nasıl faydalanabiliriz, hangi analizleri yapabiliriz.

Yazıyı Okuyun
Yargı Kararları Işığında Vergi İncelemesi İçin Defter ve Belge İbraz Etmemenin Sonuçları

Yargı Kararları Işığında Vergi İncelemesi İçin Defter ve Belge İbraz Etmemenin Sonuçları

Makalede, vergi mükelleflerinin, vergi incelemesi nedeniyle defter ve belgelerinin vergi müfettişlerince istenmesi halinde defter ve belgelerini ibraz etme yükümlülüğü bulunup bulunmadığı, vergi müfettişince defter ve belgelerin mükelleften ne zaman istenebileceği, mücbir sebebin varlığı halinde defter ve belgelerin vergi incelemesi nedeniyle vergi müfettişine ibraz edilememesi halinde KDV indiriminden yararlanıp yararlanılamayacağı, defter ve belgelerin vergi müfettişine ibraz edilmeyerek yapılan tarhiyata karşı açılacak davada Mahkemeye ibraz edileceğinin ifade edilmesi halinde nasıl bir sonuçla karşılaşılacağı, bu konuda verilen İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu Kararının ne gibi handikapları olduğu hususu yargı kararları ışığında açıklanmaya çalışılacaktır.

Yazıyı Okuyun
Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Kesinleşmesi İdareye Başvuru Şartı ve Dava Yolu

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Kesinleşmesi İdareye Başvuru Şartı ve Dava Yolu

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun temel amacı, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlara uygun bir sosyal güvenlik sistemi yürütmektir. Sosyal güvenliğin yürütümü, her şeyden önce aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir gelir politikası ile giderlerin karşılanabildiği finansal dengenin kurulmasına bağlıdır. Kurumun en önemli finans kaynağı ise sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primleridir.

Yazıyı Okuyun
B2B Pazarlamada Dijital Dönüşüm

B2B Pazarlamada Dijital Dönüşüm

İlk yılını geride bıraktığımız Covid-19 salgını, B2B yani işletmeler arası ticaret yapan şirketlerin tüm pazarlama alışkanlıklarını tepetaklak etti. İptal olan fuarlar, yapılamayan müşteri ziyaretleri, taşınamayan mallar, iptal olan uçuşlar, açılmayan ofisler ve mağazalar, kapanan dergiler, ötelenen işbirliği anlaşmaları vs derken ellerindeki en önemli pazarlama araçlarını kaybettikleri bir dönemden geçiyorlar. Ancak bu dönem, hızlı karar veren ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilen şirketler için rekabette öne geçmeyi sağlayabilecek fırsatlar da içeriyor. İlk yapan, iyi yapan yol alır: B2B dijital pazarlama.

Yazıyı Okuyun
Zor Zamanlarda B2B Pazarlamanın 5 Önceliği

Zor Zamanlarda B2B Pazarlamanın 5 Önceliği

Zor zamanların en belirgin özelliği, belirsizlik düzeyinin artması ve alışılmış talep seviyesinin gerilemesidir. Sistemik risk etkisinin artmasıyla “frene basma” güdüsünün açığa vurmasıdır bu. Her kaynak çok daha önemli hal alır. Para daha kıymetlidir, stok daha kıymetli ve zaman. Maliyetlerdeki artışın etkisiyle fiyatlardaki istem dışı yükseliş yetmezmiş gibi, talebin azalmasıyla makas ve nefes daralır. Bu olumsuz durumda, her şeyi baştan düşünmek için iyi bir fırsat oluşur aslında. İnsanoğlu, zora düşmeyince yapmadığı bazı önemli ve gerekli uygulamalar için imkân bulur (pek keyifli olmasa da).

Yazıyı Okuyun
Kripto Varlıklar Bitcoin

Kripto Varlıkların Vergi Boyutu Açısından İncelenmesi

Teknolojik dünyada gelişmeler finans sektöründe yeni enstrümanlara neden olmakta, gelişmeler doğrultusunda uluslararası boyutta vergi uygulamaları kendini güncellemek zorunda kalmaktadır. Son yıllar içinde bu enstrümanlar arasında İngilizce tabiri ile “game changer – oyunun kurallarını değiştiren” en önemli enstrüman ise kripto para birimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 2020 yılının son çeyreği ve 2021 yılının ilk çeyreğinde dünya üzerinde adeta bir kripto para çılgınlığı yaşanmaktadır.

Yazıyı Okuyun
Kapalı Çarşı

Güzellerin Çeyiz Sandığı “Kapalı Çarşı”

Geceleri de ayakta mı durulur böyle?

Ya bu pembezar gömlek?

Onun da bir hikayesi yok mu?

Kapalıçarşı deyip geçme;

Kapalı çarşı,

Kapalı kutu…

Dizeleriyle anlatmış Orhan veli Kapalı Çarşı’yı

Bir başkası ise; “Ticaret için kurulan şehir, bazen de masal dünyası” olarak tanımlamıştır Kapalı Çarşı’yı.

Yazıyı Okuyun

OCAK-MART 2021

PKF Global'den Merhaba!

PKF İstanbul ailesi olarak büyümek yerine gelişmeyi, ayrışmak yerine bütünleşmeyi, globalleşmek yerine yola çıktığımız “Global Bakış Açısı Yerel Tecrübe” anlayışımızla GLOBAL olabilme yolunda öncelikle kamuoyu olmak üzere, müşterilerimiz, insan kaynaklarımız ve tüm ortaklarımızla birlikte aktif 10. yılımızı tamamlamanın heyecanı içindeyiz. Bu heyecanımızı destekleyen ve her zaman bize destek olan tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz.

Önsöz’ün devamı için tıklayın

Entegre Raporlama

Şirketimiz “Kurumsal” Peki Ya Raporlarımız: Entegre Raporlama

Kurumsal yönetim ilkelerinin hem mikro bazda hem de makro bazda faydaları özellikle ekonomik dar boğaz yaşandığı dönemlerde çok daha iyi anlaşılmaktadır. Mikro bazda şirketler üzerinde etkileri mevcutken makro bazda ise ülke bazında faydaları ortaya çıkmaktadır. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ise kurumsal yönetimin temelini oluşturmaktadır. Bu ilkeler hem ulusal hem de uluslararası bir mevzuat ve uygulamada sürdürülebilir ve iyi yönetişimin vazgeçilmez birer unsurları olmuştur.

Yazıyı Okuyun
Ülke Bazlı Rapor

Ülke Bazlı Raporlama ve Vergi Kanunlarımızdaki Düzenlemeler

Klasik tabiriyle globalleşen dünyada çok uluslu işletmeler çeşitli ülkelerdeki vergi avantajlarını kullanarak kamuda vergi kaybına sebebiyet verebilmekteler. İşte bu vergi kaybının önüne geçilmesini sağlamak amacıyla 2015 yılında OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü) ve G20 üyesi ülkeler 15 ana başlıktan oluşan BEPS (Base Eresion and Profit Shifting – Kar Aktarımı Yoluyla Matrah Aşındırma) planını uygulamaya almıştır.

Yazıyı Okuyun
Vergisel Konularda Finansal Bilgi Değişimi

Vergisel Konularda Finansal Bilgi Değişimi Başlıyor

Türkiye’deki finansal kuruluşlarda tutulan finansal hesap bilgileri bilgi değişimi kapsamına girmekte olup, taşınmaz ve araç gibi taşınır bilgileri otomatik bilgi değişimi kapsamında değildir. Kapsama girmesi durumunda, hem gerçek kişi (bireysel hesaplar) hem de kurumlara ait (kurum hesabı) bilgiler karşılıklı olarak paylaşılabilmektedir.

Yazıyı Okuyun
PKF Global

Önsöz

PKF İstanbul ailesi olarak büyümek yerine gelişmeyi, ayrışmak yerine bütünleşmeyi, globalleşmek yerine yola çıktığımız “Global Bakış Açısı Yerel Tecrübe” anlayışımızla GLOBAL olabilme yolunda öncelikle kamuoyu olmak üzere, müşterilerimiz, insan kaynaklarımız ve tüm ortaklarımızla birlikte aktif 10. yılımızı tamamlamanın heyecanı içindeyiz. Bu heyecanımızı destekleyen ve her zaman bize destek olan tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz.

Yazıyı Okuyun