Kripto Varlıklar Bitcoin

Kripto Varlıkların Vergi Boyutu Açısından İncelenmesi

Teknolojik dünyada gelişmeler finans sektöründe yeni enstrümanlara neden olmakta, gelişmeler doğrultusunda uluslararası boyutta vergi uygulamaları kendini güncellemek zorunda kalmaktadır. Son yıllar içinde bu enstrümanlar arasında İngilizce tabiri ile “game changer – oyunun kurallarını değiştiren” en önemli enstrüman ise kripto para birimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 2020 yılının son çeyreği ve 2021 yılının ilk çeyreğinde dünya üzerinde adeta bir kripto para çılgınlığı yaşanmaktadır.

PKF Yönetim Olgunluk Endeksi

PKF Yönetim Olgunluk Endeksini Hayata Geçirirken

PKF Yönetim Danışmanlığı Ekibimizin, uzun süredir üzerinde çalıştığı online kurum analizi uygulamasını tüm işletmelerimizin hizmetine sunmanın memnuniyeti içindeyiz.  Artık isteyen tüm iş sahipleri ve yöneticiler, kendi işletmelerini, farklı alanlarda, uzmanlıkla oluşturulmuş 130 civarındaki ifade-yargı üzerinden değerlendirip, bölümler bazında olgunluk-yönetim derinliği seviyelerini görmek imkanına erişecekler.

İş Kazası ve Meslek Hastalığında İşveren Sorumluluğu

İş Kazası ve Meslek Hastalığında İşveren Sorumluluğu

İş kazaları ve meslek hastalıkları, çalışma hayatının en önemli sorun alanları arasındadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), meslek hastalıklarını “Gizli Salgın” olarak nitelendirmektedir. Bu tanımın sebebi, birçok ülkede meslek hastalıklarının çoğunun teşhis edilmemesidir. ILO’nun tahminlerine göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 2 milyon 800 bin işçi işle ilgili hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ayrıca, iş kazaları nedeniyle yaklaşık 400 bin işçi hayatını kaybetmektedir. (ILO, 2022).

Enez Kalesi

Enez Kalesi

Edirne ilinin antik şehirlerinden biri olan Enez, Meriç nehrinin ege denizine uzandığı Türkiye ve Yunanistan sınırında yer almaktadır. Yaklaşık 7500 yıl önce kurulmuş olan Enez, Enez kalesi, Fatih Camii ve Osmanlı Sahil Kervansarayı gibi tarihi yerleri bünyesinde barındırmasının yanı sıra tatlı su, orman, deniz gibi özellikleri ile de turizmin canlı tutulduğu ilçe olma özelliğini korumaktadır. Özellikle Enez kalesi hem kültürü hem tarih kokan görkemiyle turistlerin uğrak noktasıdır.

Sendikacılığın Gelişimine Kısa Bir Bakış

Sendikacılığın Gelişimine Kısa Bir Bakış

Sanayi döneminin başlangıcıyla birlikte dünyada önemli dönüşümler yaşanmıştır. Bu dönüşümler sonucunda; yaşam biçimi köylerden kentlere taşınmış, üretim, ev ölçeğinden fabrika ölçeğine geçmiş ve en önemlisi de çalışma hayatı tarladan fabrikaya dönüşmüştür. Bu dönüşümlerin bir yansıması olarak da daha önceden var olmayan bir çalışma ilişkisi ortaya çıkmış, insanlar kendilerinin sahip olduğu çalışma alanlarından, sermaye sahiplerinin elinde bulunan çalışma alanlarına, kendi zaman planlarından fabrikaların zaman planlarına, kendi çalışma isteklerinden, sermaye sahiplerinin çalışma isteklerine dayalı bir çalışma disiplinine geçiş yaşanmıştır.

Yenileme Fonu Uygulaması

Bir Vergi Erteleme Avantajı Olarak Yenileme Fonu Uygulaması

Bilindiği üzere üretim artışı, ülkelerin gelir seviyesinin yükselmesini ve istihdamın artmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, günümüz ekonomi anlayışına göre; “üretim artışı” pozitif bir ekonomik gösterge olarak değerlendirilmekte ve birçok ülkenin ekonomik hedefi haline gelmektedir. Bu doğrultuda, ülkeler; üretimi artırıcı ve yatırımları teşvik edici çeşitli politikalar geliştirebilmektedirler.

Sigorta Poliçelerindeki Maliyet Artışı

Derinleşen Risklerde Yeni Dönem: Sigorta Poliçelerindeki Maliyet Artışı

Pandeminin hayatımıza girmesiyle başlayan bir takım keskin küresel değişimler, bireysel yaşamlarımızdaki etkileri gibi, iş dünyası üzerinde de keskin etkilere sebep olmuştur. Küresel ticari döngüye odaklanıldığında adeta oyunun kurallarının değiştiği görülmüş, pek çok dinamik geriye dönülmesi adeta imkânsız bir biçimde mutasyona uğramıştır.

Gelecek Nesiller İçin Sürdürülebilir Bir Dünya Bırakmalıyız!

Gelecek Nesiller İçin Sürdürülebilir Bir Dünya Bırakmalıyız!

Paris Anlaşması, 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altında imzalanan bir uluslararası anlaşmadır. Anlaşma, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel iş birliğini teşvik etmeyi amaçlar. Temel hedefi, küresel ısınmayı önümüzdeki yüzyılda 2°C’nin altında tutmak ve mümkünse 1,5°C’ye indirmektir. Anlaşma, ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmak için ulusal taahhütlerde bulunmalarını ve düzenli olarak ilerlemelerini raporlamalarını gerektirir.