Özel Amaçlı Raporlar

Bazı konularda, kamu kuruluşlarınca ya da konusuna bağlı olarak özel kişiler (bankalar vb) tarafından talep edilen hususların doğruluğunun tespit ve tasdikine ilişkin rapor istenmesi durumunda talep edilen konuya bağlı olarak mükelleflerden istenilen belgeler ile konunun tespit ve tasdikine ilişkin hazırladığımız raporlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz;

 • Sermaye ödendiğinin tespiti raporu
 • Öz kaynak tespiti ve kar ve sermaye yedeklerinin sermayeye ilavesi raporu
 • Ortaklar alacağının tespiti ve sermayeye ilavesi raporu
 • Gayrimenkul satış kazancı istisnası tespiti ve tasdiki raporu
 • Harcama teyit raporları
 • Onaylanmış kişi statüsü raporu
 • Yabancı işçi çalıştırma raporu
 • İhraç edilen malın uyumluluğunun tespiti
 • Firmalar arası ödemelere ilişkin tespit
 • Hasılat tespiti
 • Döviz durum tespitleri
 • KOBİ durum tespiti
 • İhale yeterlilik durumları tespiti

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’ne İlişkin Hizmetler

Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

Katma Değer Vergisi İadesi Hizmeti

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN