Muhasebe ve Finansal Raporlama
 • Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı ve diğer yasal mevzuatlara uygun şekilde tutulması
 • Mali tabloların zamanında ve doğru hazırlanması ve raporlanması
 • Firma ERP sistemi ile Muhasebe sistemi IT entegrasyonun yapılması ve kontrol edilmesi
 • Finansal analizin hazırlanması ve raporlanması
 • Nakit akım tablolarının hazırlanması ve raporlanması
 • Finansal nakit akış tablolarının hazırlanması ve raporlanması
 • Muhasebe organizasyonunun kurulması
 • İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması
 • Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak cari hesap bakiyelerinin doğruluğunun test edilmesi
 • Banka ve diğer finans kurumlarına mali tabloların doğru ve zamanında gönderilmesi
 • Müşterinin talebi doğrultusunda kendi ERP sistemine veri girişi yapılması (SAP, Microsoft Dynamics vb.)

Muhasebe ve Finansal Raporlama Hizmetleri

ULUSLARARASI MUHASEBE VE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

VERGİ DANIŞMANLIK VE BEYANNAME HİZMETLERİ

MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ HİZMETLERİ

FİNANS VE OFİS YÖNETİM HİZMETLERİ

BORDROLAMA VE SGK İŞLEMLERİ

TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

MUHASEBE, FİNANSAL RAPORLAMA VE VERGİ EĞİTİMLERİ

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN