Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Hizmetleri
  • Şirketlerde maliyet muhasebe sisteminin kurulması
  • Ürün ve hizmet maliyetlerinin doğru hesaplanması ve raporlanması
  • Şirketin kar ve masraf merkezlerine yönelik gider ve maliyet muhasebe kayır sisteminin oluşturulması,
  • Ürün ve müşteri bazlı karlılık ve maliyet raporlarının hazırlanması
  • Başa baş analizlerinin yapılması ve raporlanması
  • Satılan Malın Maliyeti tablosunun hazırlanması ve raporlanması
  • Stok envanter takibi ve raporlanması
  • Stok devir hızları, stokta kalma süresi ve stokta kalma maliyetlerinin hesaplanması ve raporlanması
  • Bütçe sisteminin kurulması, hazırlanması ve analizi

Muhasebe ve Finansal Raporlama Hizmetleri

ULUSLARARASI MUHASEBE VE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

VERGİ DANIŞMANLIK VE BEYANNAME HİZMETLERİ

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA

FİNANS VE OFİS YÖNETİM HİZMETLERİ

BORDROLAMA VE SGK İŞLEMLERİ

TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

MUHASEBE, FİNANSAL RAPORLAMA VE VERGİ EĞİTİMLERİ

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN