Mertcan Asdemir

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Talep Dalgalanmaları: Süveyş Kanalı Krizi Işığında Çözüm

Talep dalgalanmaları şirketlerin stok ve tedarik zinciri yönetimlerini sınayan en temel parametrelerin başında gelir. Piyasada oluşan son kullanıcının yarattığı talep dalgalanmaları silsile yoluyla perakende mağazalardan distribütörlere, oradan da üreticilere ve hatta hammadde üreticilerine kadar büyüyerek tesir eder. Literatürde kamçı etkisi (Bullwhip Effect) olarak adlandırılan bu model, talep krizlerinin üreticiler üzerindeki stok yükü ve buna bağlı finansman maliyetlerinin ya da talebin karşılanmaması oluşan müşteri memnuniyetsizliklerinin sebebini talep dalgalanmasının tedarik zinciri boyunca büyüyerek ilerlemesi ile…

Yazıyı Okuyun
Abdülkadir ŞAHİN

Muhasebe’de Covid-19 Çarpan Etkisi: Dijitalleşme ve Dış Kaynaklı (Outsource) Hizmet Farkındalığı

Yakın geçmişte dijitalleşmenin mesleklere etkisini ortaya koyan bütün çalışmalar muhasebe ve denetim sektörünün teknolojik devrim ve dijitalleşmeden en çok etkilenecek sektörler arasında yer alacağı üzerinde ortak görüş açıklamışlardı. Dijitalleşme sürecinin sadece mühendislik ve tıp alanıyla sınırlı kalmayacağı sosyal bilimlere dayalı tüm meslekler üzerinde etkin olacağı açıkça ortadadır. Tüm bu gerçekler tartışıla dururken tüm dünyayı etkisi…

Yazıyı Okuyun
Emrah Cebecioğlu

Kripto Paraların (Bitcoin) Uluslararası Boyutuyla Vergisel Açıdan İncelenmesi

Teknolojik dünyada gelişmeler finans sektöründe yeni enstrümanlara neden olmakta, gelişmeler doğrultusunda uluslararası boyutta vergi uygulamaları kendini güncellemek zorunda kalmaktadır. Son yıllar içinde bu enstrümanlar arasında İngilizce tabiri ile “game changer – oyunun kurallarını değiştiren” en önemli enstrüman ise kripto para birimleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yazıyı Okuyun
Abdülkadir ŞAHİN

Nakdi Sermaye Artırımı ile Sağlanan Önemli Bir Avantaj: Vergi İndiriminin Sürekliliği ve Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Durumlar

Dönem sonu işlemlerinin yaklaştığı bu günlerde önemli bir vergi avantajı sağlayabilecek nakit sermaye artırımı üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisi indirimi önem arz etmektedir. Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketleri nakdi sermaye artırımında indirim uygulamasından faydalanabilmektedirler.

Yazıyı Okuyun