Gelecek Nesiller İçin Sürdürülebilir Bir Dünya Bırakmalıyız!

Gelecek Nesiller İçin Sürdürülebilir Bir Dünya Bırakmalıyız!

Paris Anlaşması, 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altında imzalanan bir uluslararası anlaşmadır. Anlaşma, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel iş birliğini teşvik etmeyi amaçlar. Temel hedefi, küresel ısınmayı önümüzdeki yüzyılda 2°C’nin altında tutmak ve mümkünse 1,5°C’ye indirmektir. Anlaşma, ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmak için ulusal taahhütlerde bulunmalarını ve düzenli olarak ilerlemelerini raporlamalarını gerektirir.

Yazıyı Okuyun
Yabancı Para Üzerinden Ücret Ödemesi

Yabancı Para Üzerinden Ücret Ödemesi

Sürekli olarak küreselleşen ve dijitalleşen dünyada, dövizle ücret ödemeleri giderek yaygınlaşmaktadır. Kamu kesimi, şirketler ve işçiler arasında dövizle ücret ödemesi konusunda birçok tartışma yapılmaktadır. Dövizle ücret ödemesi, uluslararası iş ilişkilerinde büyük bir kolaylık sağlar. İşverenler, farklı ülkelerdeki çalışanlarına kendi para birimlerinde ücret ödeyebilir ve döviz kurları üzerinden ödemeleri gerçekleştirebilir. Bu, uluslararası şirketlerin iş yapma süreçlerini basitleştirecektir. Ancak özellikle 2008 yılından sonra dünya genelinde görülen kur dalgalanmaları; ücretlerin döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak ciddi denilecek seviyede deşebileceği gerçeğini göstermektedir.

Yazıyı Okuyun
Yurt Dışından Alınan Kredi Faizinin Vergilendirilmesi

Yurt Dışından Alınan Kredi Faizinin Vergilendirilmesi

Şirketler ithal edecekleri makine teçhizat ve diğer malların alımında kullanılmak üzere genellikle söz konusu malları satın aldıkları özel firmalardan, kredi kuruluşlarından veya yurt dışındaki mukim ortaklarından kredi kullanmaktadırlar. Özellikle ülkemizde yatırım yapan, üretim faaliyetinde bulunan ve büyüme odaklı yabancı kuruluşlar söz konusu yatırımın finansmanı için ortaklarından kredi alma yoluna gitmektedirler. Yazımızda, Türkiye’de kurulu şirketlerin yurt dışı mukimi ortağından borç almak istemesi halinde karşısına çıkacak mevzuat ve mali yükümlülüklerini kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve damga vergisi açısından değerlendireceğiz.

Yazıyı Okuyun
Eurobondlardan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

Eurobondlardan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

Eurobondlar, devletlerin veya şirketlerin yabancı para birimi üzerinden satışa sundukları bir borçlanma aracı olup esasen yabancı para cinsinden ihraç edilen uluslararası piyasalarda işlem gören tahviller olarak ifade edilebilirler. Yatırımcılar, Eurobondları satın alarak ihraççıya borç vermiş olurlar. İhraççı, belirli bir vade süresi boyunca yatırımcılara faiz ödemesi yapar ve vade sonunda ana para ödemesini gerçekleştirir. Eurobondlar, birincil piyasada ihraç edildikten sonra ikincil piyasada da işlem görür. Yatırımcılar, Eurobondları alıp satabilir ve vade sonunu beklemeksizin ana para ödemelerine kavuşabilirler.

Yazıyı Okuyun
Şüpheli Alacaklarda Değişen Uygulamalar

Şüpheli Alacaklarda Değişen Uygulamalar

İşletmelerin ticari hayatlarına devam ettirebilmeleri için ticari alacakların tahsili büyük bir önem taşımaktadır. Finansman sorunu ile mücadele ederken aynı zamanda alacakların tahsil edilmeme riski beraberinde ciddi olarak şirketlere finans sıkıntısı doğurabilir. Özellikle de son zamanlardaki kredi kedi kullanımının zorlaşması ile hesap tahsilatları büyük önem kazandı. Bir de bu zorluklarla mücadele içinde iken batak verilmesi vergi problemi de getirebilmektedir. Peki, nedir bu vergi problemi?

Yazıyı Okuyun
Şirkette İradenin Temsili, Yönetim Kurulları ve Doğru Yolu Bulma Konusunda Rolleri

Şirkette İradenin Temsili, Yönetim Kurulları ve Doğru Yolu Bulma Konusunda Rolleri

Yönetim Kurulu, şirketin üst aklını oluşturan, muhtelif uzmanlık ve bakış açılarının bir araya toplandığı ve Türkiye’deki uygulama biçimleri itibariyle de danışma ihtiyacını da karşılayan kıymetli bir kuruldur. Dış etkilerin arttığı, piyasa şartlarının sürekli değiştiği, şirketlerin iş modellerinin, dijitalleşme yollarının sürekli sorgulandığı günümüz koşullarında “bağımsız üyelerle” desteklenmiş Yönetim Kurulları pek çok geliştirmenin ve “iyi yönetimin” teminatı haline geliyor. İşletme stratejilerini belirlemek ve doğru yolu bulmak konusunda yönetim kurullarının oynadığı rol oldukça kritiktir. İşte bu rolün bazı temel noktaları:

Yazıyı Okuyun
Ücret Enflasyon İlişkisi Ve Asgari Ücret Tuzağı

Ücret Enflasyon İlişkisi Ve Asgari Ücret Tuzağı

Ücret, işçi için çalışmasının karşılığı olarak elde ettiği maddi getiri olması açısından, işletme için ise üretimin maliyetine direkt etki eden bir unsur olması açısından önemlidir.  Ücret, geniş anlamda; “insan emeğinin bir bedeli”, genel anlamda; “işletmelerin kâr ve zararına bağlı olmayan, işveren tarafından emek sahibine ödenen, miktarı önceden belirlenmiş bir gelirdir.”

Yazıyı Okuyun
Limited Şirketlerde Sonraki Kanuni Temsilcinin Vergi İncelemesi İçin Defter ve Belge İbraz Etmemesinin Eski Ortaklar Açısından Sonuçları

Limited Şirketlerde Sonraki Kanuni Temsilcinin Vergi İncelemesi İçin Defter ve Belge İbraz Etmemesinin Eski Ortaklar Açısından Sonuçları

Makalede, Limited Şirketin geçmişe dönük vergi incelemesi nedeniyle defter ve belgelerinin vergi müfettişlerince istenmesi üzerine defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde ortaklık sıfatı sona ermiş kişilerin kendi dönemlerine ilişkin sorumlulukları bulunup bulunmadığı hususu yargı kararları ışığında açıklanmaya çalışılacaktır.

Yazıyı Okuyun
Yurtdışında Yerleşik Firmaların Türkiye’deki Çalışanlarının Vergi ve Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

Yurtdışında Yerleşik Firmaların Türkiye’deki Çalışanlarının Vergi ve Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

Değişen dünya ve ekonomik şartlarında firmaların iş yaptırma şekli, çalışanlar için de iş veren tanımı da değişmektedir. Ayrıca pandemi sonrası gelişmiş ülkelerin faiz artış kararları, ülkemizdeki döviz kurlarının artışlar işçi, işveren maliyetlerini de oldukça etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında genç nüfusunun olmasının etkisiyle Türkiye işçi maliyetleri bu açışından cazibiyet kazanmaktadır. Peki, Türkiye’deki yerleşik çalışan kişilerin döviz cinsinden almış oldukları ücretleri ve elde etmiş oldukları gelirlerin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Yazıyı Okuyun
Endüstri 4.0 iken Denetimde Kaç Sıfır Öndesiniz?

Endüstri 4.0 iken Denetimde Kaç Sıfır Öndesiniz?

Teknolojinin hızının zaten takip edilebilir olmadığı ve ipin ucunun çoktan kaçmış olduğu günümüzde, denetim de teknolojinin kurallarını yazdığı oyunda nasıl hayatta kalacağına dair belli belirsiz şekillenmeye başladı. Varılacak yol belli ama bu yola çıkarken çantanıza koyacaklarınızı planlamadıysanız, yolda kalabilirsiniz. Herşeyin Sanayi Devrimi ile başladığı, hıza yetişemediğimiz noktada adeta çölde montla kalmamak ve daha fazla terlememek için teknolojinin şimdiden biraz ardından koşmaya hazır mıyız? Siz hazırsanız bile firmanız buna hazır mı?

Yazıyı Okuyun
Finans Mesleğinde Uzmanlık Alanları: Bireysel Finanstan Kurumsal Finansa

Finans Mesleğinde Uzmanlık Alanları: Bireysel Finanstan Kurumsal Finansa

Meslek seçecek gençlere finans mesleğinin çok yönlü dünyasından bahsetmek istiyorum. Ufak bir anekdot ile başlayalım. İki ayakkabı üreticisi piyasa araştırması yapmak için Afrika’ya giderler. Biri kimsenin ayakkabı giymediğini görünce “Afrika’da kimse ayakkabı giymiyor burada satış yapamam” derken, diğeri “burada müthiş bir Pazar var kimse ayakkabı giymiyor, herkese satış yapabilirim” der. Hayata bakış açısının önemini çok güzel anlatan bir anekdot bu bence!…

Yazıyı Okuyun
Yatırım Fon ve Ortaklıklarından Sağlanan Gelirlere İlişkin Kurumlar Vergisi Avantajları

Yatırım Fon ve Ortaklıklarından Sağlanan Gelirlere İlişkin Kurumlar Vergisi Avantajları

Kurumların yatırım fonlarına ilişkin gelirlerinden elde ettikleri kazançlarına önemli vergi istisnaları sağlanmaktadır. 2022 yılında yapılan düzenlemeyle girişim sermayesi fonlarına öteden beri uygulanmakta olan istisnanın kapsamı genişletilmiş ve diğer yatırım fonlarınadan elde edilen kazançlara da önemli istisnalar sağlanmıştır.

Yazıyı Okuyun
Doğal Afetler Yönüyle Türk Sosyal Güvenlik Sistemi

Doğal Afetler Yönüyle Türk Sosyal Güvenlik Sistemi

Tüm dünyada her yıl, yaklaşık olarak 300 milyon insan doğal afetlerden çeşitli derecelerde etkilenmektedir. Geçtiğimiz yüzyıl gerek dünyada gerekse Türkiye’de; afetlerin yol açtığı ölümler, yaralanmalar ve maddi hasarlar nedeniyle “afetler yüzyılı” olarak adlandırılmıştır. (Yavaş, 2005:280-301) Ülkemiz ise, sıklıkla doğa kaynaklı afetlere maruz kalan bir coğrafyada konumlanmıştır. Deprem, heyelan, sel, çığ gibi birçok doğa kaynaklı afetin yanı sıra jeopolitik konumu nedeniyle beşerî kaynaklı afet diyebileceğimiz insani krizlerle de sıkça karşı karşıya kalabilmektedir.

Yazıyı Okuyun
Anonim Şirketlerde Pay Senedinin Önemi

Anonim Şirketlerde Pay Senedinin Önemi

Türk Ticaret Kanunu’na göre Türkiye’de beş farklı şirket türü bulunmaktadır. Anonim şirket ve Limited şirket Türkiye’de en yaygın görülen şirket türleridir. Yaklaşık olarak tüm şirketlerin %82’si limitet şirket iken, %13’ü anonim şirket, % 4’ü kooperatiftir. Kollektif ve komandit şirketlerin toplamı ise yaklaşık %1 civarındadır.

Yazıyı Okuyun
Startup Değerleme

Startup Değerleme – Belirsizliği ve Öznel Faktörleri Objektif bir Değere Dönüştürme Sanatı

Start-up kavramı Türkçemize tekno girişimcilik, inovatif girişimcilik ve yeni nesil girişimcilik olarak girse de bu kavramlar tam karşılık gelemediği için orijinal şekilde “start-up” terimi daha çok kullanılmaktadır. Start-up şirketleri hızlı büyüme potansiyeli olan, bu nedenle de büyük kitlelerden fon bulma kapasitesi olan yeni bir iş fikri ya da iş modeli olarak tanımlanabilir.

Yazıyı Okuyun
Konaklama Vergisi

2023 Yılının Yeni Vergisi – Konaklama Vergisi

07.12.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile “Konaklama Vergisi” düzenlenmiştir. Son olarak, 26.10.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanun ile söz konusu uygulamanın yürürlük tarihi 01.01.2023 olarak değiştirilmiştir. Konaklama vergisi, 7194 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 34’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Makalemizde; konaklama vergisinin, hesaplanması, faturada gösterilmesi, gider yazılıp yazılamayacağı hususu ile hizmet verenler ve hizmet alanlar tarafından muhasebeleştirilmesi konularını açıklayacağız.

Yazıyı Okuyun
Bordrolama İşlemlerinde Dış Kaynak Kullanımı

Bordrolama İşlemlerinde Dış Kaynak Kullanımı

İnsanlık tarihinin günümüze kadar kat ettiği yolu genel ve tarihsel bir sırayla ilkel toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu ve sanayi ötesi toplum yani bilgi toplumu olarak sınıflandırmak mümkündür. Sanayileşme; enerji kullanımı, teknoloji, eğitim ve aile yapısı açısından birçok değişimi beraberinde getirdiği gibi, ayrıca kurumsallaşmanın ve iletişimin de artmasına ve yaygınlaşmasına yol açmıştır. Tek kişilik küçük atölye üretiminden, montaj hattına evrilerek başlayan sanayileşme çabalarından günümüze geldiğimizde; bilişim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler dünyayı 4.Sanayi devriminin ayak sesleri ile tanıştırmış ve yeni bir çağın habercisi olmuştur. Standart üretim yöntemlerinden, birbiriyle bütünleşmiş ve esnek bir yapıya dönüşüm sürecine girilmiştir. Günümüzdeki hızlı değişim ve artan küresel rekabet, işletmelerin giderek daha esnek yapılara sahip olmalarını ve sürekli olarak işlerine odaklanarak inovasyonu gerektirmektedir. Geleceğin organizasyonları, bugünkünden çok daha hızlı hareket etmeye olanak veren yapılar üzerinde oluşacaktır.

Yazıyı Okuyun
Sigortacılık ve Sigorta Perspektifi

Yeni Dünyada Kurumsal Yönetim ve Yapılanmada Yeni Bir Anahtar: Sigortacılık ve Sigorta Perspektifi

Ülkemiz müzik tarihinde ismi anılan halk sanatçılarımızdan biri Aşık Veysel’in şu deyişi, muhtemelen çoğumuzun hafızalarında yer edinmiştir, “Uzun ince bir yolda, gidiyorum gündüz gece…”. Bu deyişin özüne temas etmeye çalıştığımızda, insan için ne kadar derin anlamlar taşıyabileceği, oldukça derin yorumlamalardan oluşabilecek bir sohbet ortamı yaratabilirdir.

Yazıyı Okuyun
Gerçek Kişilerin Ortak Olduğu Şirketler ile Borç Alacak İlişkisi Riskleri

Gerçek Kişilerin Ortak Olduğu Şirketler ile Borç Alacak İlişkisi Riskleri

Çoğumuzun başından geçmiştir, insanlar, çevresinden, eşinden, dostundan zaman zaman borç alıp, borç vermiştir. Şirketler de ortaya çıkan nakit ihtiyaçları için bazen gerçek kişi ortaklarından TL veya döviz cinsinden borç alabilmektedir. Veya tam tersi şekilde şirketler de gerçek kişi ortaklarına borç verebilmektedir. Ancak borç verip, borç alma şirketler ve gerçek kişiler arasında gerçekleşince vergi kanunları karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımız da gerçek kişi ortakların borç vermesi konusu değerlendireceğiz.

Yazıyı Okuyun
Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonunun Adat Faizi İle İlgili Kararı

Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonunun Adat Faizi İle İlgili Kararı

Vergi Denetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanan kararlar, onaylandığı veya onayda belirtilen tarihte yürürlüğe girmektedir. Danışma komisyonu kararları alınmaya başlanmış olup, çalışmamızda mükellefin ortaklarına veya ilişkili kişilere para kullandırdığı durumlarda adat faizinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken faiz oranına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

Yazıyı Okuyun
Sonraki Kanuni Temsilcinin Vergi İncelemesi İçin Defter ve Belge İbraz Etmemesinin Önceki Kanuni Temsilci Açısından Sonuçları

Sonraki Kanuni Temsilcinin Vergi İncelemesi İçin Defter ve Belge İbraz Etmemesinin Önceki Kanuni Temsilci Açısından Sonuçları

Makalede, tüzel kişilerin(limited,anonim şirket vb.)geçmişe dönük vergi incelemesi nedeniyle defter ve belgelerinin vergi müfettişlerince istenmesi üzerine defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde kanuni temsilcilik görevi sona ermiş kişilerin kendi dönemlerine ilişkin sorumlulukları bulunup bulunmadığı hususu yargı kararları ışığında açıklanmaya çalışılacaktır.

Yazıyı Okuyun
Kurtuluş Ozan KESER

Aynı Anda Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirlerine İlişkin Olarak Getirilen Kümülatif Matrah Uygulaması İşverenlere İlave Vergi Yükü Getiriyor mu?

Gelir vergisi matrahını oluşturan en yaygın gelir unsuru şüphesiz ki ücretlerdir. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin değişiklikler çok fazla sayıda vergi mükellefini etkilemektedir. 30 Ekim Pazar günkü Resmi Gazetede yayımlanan 321 seri nolu Gelir Vergisi Tebliği ile aynı anda birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin tevkifat esasına ilişkin esaslı bir değişiklik yürürlüğe girmiştir.

Yazıyı Okuyun
Nevzat Şenses

KDV İade Talepleri Sigorta Şirketleri Tarafından Verilecek Kefalet Senetleri ile Yerine Getirilebilecektir

Bilindiği üzere; 5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete ile 7417 sayı yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Mezkur yasa ile; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,” Bu minvalde; Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı); 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete ile 14 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği yayımlamıştır.

Yazıyı Okuyun
Malta’da Şirket Kurmak

Malta’da Şirket Kurmak

Günümüzde artık pek çok firma mukim oldukları ülkeler dışında yeni iş yerleri açmakta. Kimi zaman global vergi avantajlarından faydalanmak için, kimi zaman ise ilgili ülke ve/veya bölgeler ile ticaret yapabilmek için yurtdışında şirket kurma yoluna gidilmekte. Son yıllarda Malta’da bir şirket kurmak da özellikle vergi avantajları açısından birçok yatırımcı için heyecan verici ve merak konusu olan bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayıda Malta’da şirket kurmanın getirdiği avantajları kısaca inceleyeceğiz.

Yazıyı Okuyun
Seçilim Baskısı ve Şirketlerin Evrimi

Seçilim Baskısı ve Şirketlerin Evrimi

Seçilim baskısı, biyolojide türlerin uyumluluk yani adaptasyon yeteneklerine ters orantılı olarak artacak şekilde tanımlanmıştır. Yani bir canlının uyum başarısı ne kadar yüksekse, üzerindeki seçilim baskısı o kadar düşüktür ve hayatta kalma, neslini sürdürme ihtimali o kadar yüksektir. Şirketler üzerine uyarlayacak olursak adaptasyon yeteneği düşük olan şirketlerin mevcut çevresel değişim etkisi altında oldukça zor bir ortamdan geçtiğini söyleyebiliriz. Peki nedir bu baskının sebebi?

Yazıyı Okuyun
Finansman Gider Kısıtlaması Kaldırılmalı

Finansman Gider Kısıtlaması Kaldırılmalı

2021 yılında, idare, mükellef ve meslek mensupları arasında ihtilaf yaratacak konulara bir yenisi daha eklendi. Oysaki kanun düzenlemelerinin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir tereddüde ve şüpheye yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu tedbirler de içermesi gerekir. Aksi takdirde, çok fazla vergi uyuşmazlığı ve dava ile tarafların iş yükü artacaktır. Finansman Gider Kısıtlamasının kanuna konuluşundaki maksat ile uygulamanın usul ve esaslarının belirlendiği tebliğ arasındaki mantık farklılığının da uyuşmazlıkları artıracağı görüşündeyim.

Yazıyı Okuyun
Nevzat Şenses

Gümrük Antrepolarında Yapılan Satışlarda TL ile Ödeme Yükümlülüğü

Bilindiği üzere, 19 Nisan 2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazetede Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66) yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Mezkur Tebliğin 8’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiştir. Yine, Hazine ve Maliye Bakanlığınca konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 21/4/2022 tarihli Basın Duyurusu yayınlanmıştır.

Yazıyı Okuyun
Nevzat Şenses

Yabancı Film Yapımcılarına Tanınan Katma Değer Vergisi Teşvik Mekanizması

Son dönemlerde ülkemiz bir çok yabancı filmler ve söz konusu filmlerin bazı bölümlerin çekildiği görülmektedir. Türkiye yabancı yapımcılarının cazibe merkezi olmaya devam etmektedir. Özellikle  “Skyfall”,Argo“, “Taken 2” gibi yapımların yer aldığı birçok filmin çekimi ülkemizde yapılmış olup birçok film yapılmaya devam etmektedir.

Yazıyı Okuyun
Nevzat Şenses

İmalatçı İhracatçılara KDV İadesinde Sağlanan Kolaylık – Örnek Uygulama

3065 sayılı Kanunun 32’nci maddesinde, imalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen KDV yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. Bu çerçevede, sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilirler.

Yazıyı Okuyun
Nevzat Şenses

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, AR-GE ve Tasarım Merkezlerinde Faaliyette Bulunan Firmaların Fon Ayırma Yükümlülüğü

Bilindiği üzere; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7263 Sayılı Kanun 03.02.2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme  ve Tasarım  Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da önemli bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yazıyı Okuyun
Serbest Bölgelerin Vergisel Cazibesi

Serbest Bölgelerin Vergisel Cazibesi

Serbest bölgeler; bir ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanmaktadır. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 1’inci maddesinde Serbest Bölgelerin; İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek, uluslararası ticareti geliştirmek gibi amaçları sayılmıştır.

Yazıyı Okuyun
Askerlik Nedeni ile İş Sözleşmesinin Feshi ve Askerden Dönen İşçinin Hakları

Askerlik Nedeni ile İş Sözleşmesinin Feshi ve Askerden Dönen İşçinin Hakları

Askere gitmek için iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatını hak eder ve ayrıldığı işyerine askerden döndükten sonra 2 ay içerisinde yeniden başvuran işçinin işveren tarafından işe alınması gerekmektedir. İşveren kendisine bu taleple başvuran işçileri eski işlerine veya benzer işlere boş yer olması halinde hemen, eğer o tarihte bu nitelikte bir iş yoksa boşalacak ilk pozisyona başka isteklilere karşı tercih ederek almak zorundadır.

Yazıyı Okuyun
Bilginin Yolculuğu: Şirketlerde Raporlama Sistemleri

Bilginin Yolculuğu: Şirketlerde Raporlama Sistemleri

Raporlar şirketlerin karar alma mekanizmalarının vazgeçilmez parçaları. Raporların oluşturulmasında ciddi emek ve zaman harcanıyor. Yapılan araştırmalar yöneticilerin zamanlarının ortalama %40ını rapor hazırlayarak geçirdiklerini ortaya koyuyor. Ortalaması %40 ancak İyi kurgulanmış bir bilgi teknolojileri altyapısı olmayan, dijital araçlardan faydalanmayan şirketlerde bu oran, verinin peşinde koşma süreleri de eklendiğinde %60lara ulaşabiliyor. Bu yöneticilerin işin büyük kısmını birimlerinde çalışanlarla da paylaştığı düşünüldüğünde raporlama maliyetlerinin işletmelerin genel giderleri içerisinde ciddi bir pay tutuğu görülüyor.

Yazıyı Okuyun
Pazarlama Kitapları Neden İşe Yaramaz?

Pazarlama Kitapları Neden İşe Yaramaz?

Okuduğunuz onca kitap, katıldığınız seminerlerin önemli bir kısmı, hatta dişinizi sıkıp yaptığınız yüksek lisans, kendi şirketinizde -gerçek hayatta- kullanabileceğiniz pek az şey kattı size. Oysa, Türkiye’de pazarlama-satış alanında çalışan veya kendi işinin sahibi olup şirketin pazarlama ile gelişeceğini gören 2 milyon kişiden biri olarak isteğiniz, pazarlama yönetiminin esaslarına yönelik kullanılabilecek bilgiler edinmekti.

Yazıyı Okuyun
Avukat Esin Berker

Dışarıdan Alınan Yardımcı İşler (Güvenlik, Temizlik, Yemek vs) İçin Yapılması Gerekli Kontroller

Alt işveren işçileri, asıl işverenin işyerinde nihai olarak asıl işveren yararına iş yapmaktadırlar. Bu sebeple asıl işveren nihai olarak kendisi yararına çalışan işçilerin iş ilişkisinden doğan alacaklarından alt işverenle birlikte sorumlu tutulmuş ve bu şekilde bu işçilerin alacaklarına ek bir güvence sağlanmak istenmiştir.

Yazıyı Okuyun
Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Uyum Denetimi

Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Uyum Denetimi: OECD mevzuatı ve Türkiye Uygulaması

21 Mart 2011 tarihinde yayınlanan “Zayıf Yönetimli Bölgelerdeki Çok Uluslu Şirketler için OECD Risk Farkındalığı Aracı, OECD, Paris; İş ve İnsan Hakları Konusunda Kılavuz İlkeler: Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Duy ve Çözüm Bul” Çerçevesinin Uygulanması (Çok Uluslu Şirketler ve Diğer İşletmeler ile İnsan Hakları Konusunda Sorumlu Genel Sekreter Özel Temsilcisinin Raporu” uyarınca Uyum süreci, şirketlerin insan haklarına saygı göstermelerini ve çatışmalara katkıda bulunmamalarını sağlayan kesintisiz, proaktif ve reaktif bir süreçtir.

Yazıyı Okuyun
Emre Kutalmış CEYLAN

B2B Dijital Pazarlama’da Trendler

Dijitalleşen dünyada artık oyunun kuralları değişti. 2021’de B2B (işletmeden işletmeye) ticaret yapan şirketlerin pazarlama yönetiminde yeni trendleri yakalaması gerekiyor. Müşteri deneyimini iyileştirme, sosyal ağların daha iyi yönetilmesi ve pazarlama verilerinin analizi gibi konular B2B pazarlama yapan şirketlerin ajandasına üst sıralardan giren konular oldu.

Yazıyı Okuyun
Abdülkadir ŞAHİN

Muhasebe’de Covid-19 Çarpan Etkisi: Dijitalleşme ve Dış Kaynaklı (Outsource) Hizmet Farkındalığı

Yakın geçmişte dijitalleşmenin mesleklere etkisini ortaya koyan bütün çalışmalar muhasebe ve denetim sektörünün teknolojik devrim ve dijitalleşmeden en çok etkilenecek sektörler arasında yer alacağı üzerinde ortak görüş açıklamışlardı. Dijitalleşme sürecinin sadece mühendislik ve tıp alanıyla sınırlı kalmayacağı sosyal bilimlere dayalı tüm meslekler üzerinde etkin olacağı açıkça ortadadır. Tüm bu gerçekler tartışıla dururken tüm dünyayı etkisi…

Yazıyı Okuyun
Emrah Cebecioğlu

Kripto Paraların (Bitcoin) Uluslararası Boyutuyla Vergisel Açıdan İncelenmesi

Teknolojik dünyada gelişmeler finans sektöründe yeni enstrümanlara neden olmakta, gelişmeler doğrultusunda uluslararası boyutta vergi uygulamaları kendini güncellemek zorunda kalmaktadır. Son yıllar içinde bu enstrümanlar arasında İngilizce tabiri ile “game changer – oyunun kurallarını değiştiren” en önemli enstrüman ise kripto para birimleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yazıyı Okuyun
Abdülkadir ŞAHİN

Nakdi Sermaye Artırımı ile Sağlanan Önemli Bir Avantaj: Vergi İndiriminin Sürekliliği ve Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Durumlar

Dönem sonu işlemlerinin yaklaştığı bu günlerde önemli bir vergi avantajı sağlayabilecek nakit sermaye artırımı üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisi indirimi önem arz etmektedir. Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketleri nakdi sermaye artırımında indirim uygulamasından faydalanabilmektedirler.

Yazıyı Okuyun