Kurumsal Raporlama Paketi Hazırlama ve/veya Denetimi

Kurumsal Raporlama Paketi Hazırlama ve/veya Denetimi hizmeti ile, dünya çapında faaliyet gösteren büyük yapının bir parçası (component) olarak, raporlama standartlarına (UFRS, UK GAAP, US GAAP, German GAAP) uygun gerekli finansal bilgilerin hazırlanarak (konsolidasyon paketi), işletmelerin finansal raporlama yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmayı ve şirketler tarafından hazırlanan aynı nitelikteki finansal bilgilerin uluslararası bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetimini yaparak bilgilerin güvenilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler arasında, işletmelerin üst yönetimine sunulmak üzere, çeşitli performans göstergelerini içeren tablo, grafik ve analizlerin hazırlanması da yer alıyor.

UFRS, UK GAAP, US GAAP, German GAAP gibi uluslararası raporlama standartlarına uygun finansal bilgilerin hazırlanması ve şirket tarafından hazırlanan bilgilerin denetimi ile performans göstergelerinin raporlanmasını konusunda uzman ve deneyimli bağımsız denetim ekibimiz tarafından mesleki etik ilkelere ve güncel denetim standartlara uygun bir şekilde yapıyoruz.

Her zaman, bütünün önemli bir parçası olduğumuzun bilinciyle hareket edip, müşterimiz için işin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bilerek, raporlama süreçlerine ilişkin grup talimatlarına (instructions) ve termin tarihlerine (deadline) uyum sağlamak için esnek çalışma modelleri uyguluyoruz.

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN