Kurumsal Finansman Hizmetleri

Kurumsal finans alanında, güçlü kadromuz ile gerekli teknik altyapı, bilgi kaynakları, bilgi birikimi, tecrübe ve yerli ve yabancı finansal kuruluşlarla ortak çalışma disiplinimizle, yerli ve yabancı şirketlere, şirket birleşme ve satın almaları, finansal ortaklıklar, özelleştirme projeleri, proje finansmanı ile ilgili kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetleri şöyle sıralayabiliriz;Birleşme ve Satın Alma İşlemleri

 • Halka Arz İşlemleri Danışmanlığı
 • Halka Arz ve Sonrası Süreç Danışmanlığı
 • Finansal Yeniden Yapılandırma ve Borç Finansmanı
 • Yerli ve Yabancı Ortaklar Bulma ve Proje Finansmanı
 • Finansal Değerleme ve Durum Tespit Raporları (Due-Diligence) Hazırlama

Halka Arz İşlemleri Danışmanlığı

Şirketlerin büyümelerini halka arz ile finanse etmeye karar vermeleri durumunda halka arz ve aracı kurum başvurularından önce, bir danışmanlık hizmeti almasında büyük fayda olduğunu düşünüyoruz. Şirketler danışmanlık hizmeti sayesinde yatırımcıların, SPK’nın ve Borsa İstanbul’un önüne çıkmadan önce zayıf yanlarını görüp, bunları düzeltmenin yanı sıra güçlü yanlarını ortaya koyabilir ve böylece sürecin hızlı ve kusursuz bir şekilde işlemesini sağlayabilir.

Bu çerçevede verdiğimiz halka arz işlemleri danışmanlığı hizmetimizin kapsamını şöyle sıralayabiliriz:

 • Finansal yol haritasının hazırlanması: Belirlenen finansal yönetim stratejisini uygulamaya alabilmek için ‘finansal yol haritası’nın oluşturulması
 • Finansal faaliyet yapılandırılması: Finans stratejisi doğrultusunda finansal planlama ve faaliyet yapılandırılmasının konusunda danışmanlık verilmesi
 • Koordinasyon ve yönlendirme: Finansal yapılandırma sürecinin koordine edilmesi ve yönetimine destek verilmesi
 • Halka arz izahnamesinin hazırlanması: SPK tarafından onaylanacak halka arz izahnamesinin hazırlanarak işverene ve aracı kuruma imzalanmak üzere sunulması
 • Başvuru formlarının hazırlanması: SPK, İMKB, MKK ve benzeri resmi kurum ve kuruluşlarla iletişim kurulması, söz konusu kuruluşlara sunulacak başvuru form ve belgelerinin hazırlanması
 • Halka arz koordinasyonu: Halka arz sürecinde yer alacak olan aracı kurum, hukuk firması, denetçi firma ve benzeri aktörlerin seçiminde işverene yardımcı olunması ve bu aktörlerle, işveren menfaatini gözetmek suretiyle işveren adına halka arz sürecinin koordinasyonunun yapılması
 • SPK Mevzuatına uyum hizmetleri: İşveren ana sözleşmesinin SPK mevzuatına uyumlu hale getirilmesi
 • Denetim raporları analizi: Bağımsız denetim raporu ve hukukçu raporlarının incelenmesi ve görüş bildirilmesi
Halka Arz İşlemleri Danışmanlığı

Halka Arz ve Sonrası Süreç Danışmanlığı

Halka arz için gerekli tüm süreçleri tamamlamış şirketlerin halka arzını gerçekleştiriyoruz. Halka arzın ardından ise şirketin dikkat etmesi gereken konular ve uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirme eğitimleri düzenliyoruz.

Halka Arz ve Sonrası Süreç Danışmanlığı

Birleşme ve Satın Alma
İşlemleri

Birleşme ve satın alma işlemlerinde satıcı veya alıcı taraf için danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Satıcı taraf için, satış için gerekli dokümantasyonun hazırlanmasından başlayarak satış sürecinin tüm aşamalarında gerekli desteğin sağlanmasını kapsayan danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Alıcı taraf için de satın alınabilecek hedef şirketlerin belirlenmesi ve satın alma koşullarına uygun olarak değerlendirilmesini de kapsayan satın alma sürecinde yardımcı oluyoruz.

Birleşme ve satın alma işlemleri danışmanlığı hizmetlerimiz ile,

 • birleşme ve satın alma işlemlerinin değerinin ortaya çıkmasını,
 • işlem yapısındaki potansiyel sorunların belirlenmesini,
 • vergisel açıdan verimli sonuçlar alınmasını sağlayacak alternatif satın alma yapılarının değerlendirilmesini
  sağlıyoruz
Birleşme ve Satın Alma İşlemleri

Finansal Değerleme ve Durum Tespit Raporları (Due-Diligence) Hazırlama

Finansal değerleme, şirketin kurucularına, hissedarlarına ve potansiyel yatırımcılara şirket değerinin tespit edilmesi hususunda yardımcı olur.

Finansal değerleme ihtiyacı aşağıda belirtilen farklı koşullarla ilgili olarak ortaya çıkabilir;

 • Şirketin satışı planlıyorsa, doğru satış fiyatını belirlemek için piyasa değerini bilmek önemlidir.
 • Sermayeyi artırmaya çalışırken değerleme fonksiyonu, nihai karar alınmasında yatırımcıya baz teşkil edecektir.
 • Şirket ortakları arasındaki potansiyel anlaşmazlık durumlarında ortaklardan birisi veya bir bölümünün ortaklıktan ayrılması veya emekli olmak istemesi durumunda şirket hisselerinin kapsamlı bir analizi ve uygun fiyatlandırması çok önemlidir.

Bu çerçevede verdiğimiz hizmetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Şirket faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve geleceğe yönelik projeksiyonların hazırlanması
 • Şirket değerinin uluslararası piyasalarda kabul edilen Düzeltilmiş Net Aktif Değer Yöntemi, İndirgenmiş Nakit Akım ve Piyasa Çarpanları Yöntemleri ile belirlenmesi
 • Azınlık ve çoğunluk hisse farkının ortaya konması
 • Şerefiye değerlemesi

Finansal Durum Tespit Raporları:

Finansal Durum Tespit Raporları, özelleştirmeler, şirket satın almaları ve birleşmeleri, azınlık pay satışları, tahsisli satışlar, halka arz ya da proje finansmanı şeklindeki tüm kurumsal finansman yöntemlerinde, özellikle de büyüklüğü belli bir tutarı aşanlar için başvurulan bir inceleme yöntemidir.

Finansal Durum Tespit çalışmasından beklenenler şöyle sıralanabilir:

 • Şirket tarafından verilen bilgilerin güvenilirliğini ölçmek,
 • Şirketin taahhütlerini ortaya çıkarabilmek,
 • Şirketin değerinin makul bir fiyat olup olmadığını ortaya çıkarmak,
 • Şirketin geçmiş finansal performansının sürdürülebilir olup olmadığına dair fikir edinmek,
 • Şirketin gelecekteki potansiyel kârlılığı ve nakit yaratma kapasitesi hakkında profesyonel görüş almak.

Finansal Durum Tespit Hizmetlerimizin temel amacı hem alıcı hem satıcı taraf için şirket alış/satış sürecinde hedef işletmenin finansal ve operasyonel performansının, risklerinin ve anlaşmayı engelleyebilecek potansiyel bulguların tespit edilerek sürecin en sorunsuz şekilde tamamlanmasıdır.

Finansal Yeniden Yapılandırma ve Borç Finansmanı

Finansal Yeniden Yapılandırma ve Borç Finansmanı

Türk finans piyasalarındaki ve değişken bankacılık sistemindeki oynaklık, ticari etkilerin yanı sıra kurumsal başarısızlıkların da önemli nedenlerinden biridir. Önde gelen yerel ve uluslararası finans kurumları/yatırımcıları ile olan yakın işbirliğimiz sayesinde, sorunlu kredilerin yeniden yapılandırılması ve kredilerin geri ödemelerinin müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, finansal açıdan geçerli koşullarla yeniden planlanması için özel olarak hazırlanmış bir finansman çözümünün tüm adımlarının yapılandırılmasını destekliyoruz.

Yerli ve Yabancı Ortaklar Bulma ve Proje Finansmanı

Proje Finansmanı

Özellikle belli bir ölçeğin üzerindeki projelerin hayata geçirilebilmesi amacıyla şirketlerin tercih ettiği yöntemler arasında yerli/yabancı ortaklar ya da yatırımcılar bularak projenin finansmanının sağlanması geliyor. Proje finansmanı sürecinin yönetilmesinde şirketlere uzman ekiplerimiz ile uçtan uca sunduğumuz hizmetleri şöyle sıralayabiliriz;

 • Finansman, müzakereler ve yürütme sürecinin düzenlenmesi,
 • Finansal, ekonomik, teknik ve yasal fizibilitelerin değerlendirilmesi,
 • Finansal modellerin geliştirilmesi, finansmanı sağlayacak taraflarla temasın kurulması ve projelerin sunulması,
 • Geliştiricinin bir projenin güvenilirliğini değerlendirmesine yardımcı olunması.

Soru, görüş ve öneride bulunmak

YA DA TEKLİF ALMAK İÇİN