Katma Değer Vergisi İadesi Hizmeti

KDV mevzuatına göre Türkiye’de yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV’ye tabi iken, KDVK/11,12, 13 ve 14. Maddelerinde sıralanan bazı durumlar (Mal ve Hizmet ihracatı, İhraç kayıtlı satışlar, Yatırım teşvik belgeli satışlar ve diğer hükümler) KDV’den istisna edilmiştir. Bu istisna fasıllarının bazıları kısmi bazıları da tam istisna kapsamına alınmıştır. Tam istisna kapsamına alınan teslimlere ilişkin olarak yüklenilen KDV’nin indirimle giderilemeyen kısmı için ise KDVK/32 maddesinde iade öngörülmüştür.

Ayrıca KDV oranları indirilen kimi mal ve hizmet satışlarında indirimli oranlı satış olmalarından kaynaklı satış KDV tutarları ile yüklenilen KDV farkları iadeye konu olabilmektedir. Konut inşaatından satışlar, tekstil ürünleri ve temel gıda maddeleri üretim ve satış tipik örnekleridir.

Bir diğer alan ise tevkifata tabi satışlardan doğan ve mükellefin hesaplanan KDV ile gideremediği indirilecek KDV tutarının iadesi başlığıdır. İnşaat işlerinde yapılan KDV tevkifatı iadesi örnek olarak verilebilir.
KDV iadesi talebi bulunan mükelleflerin indirim ve yüklenim listelerinin doğruluğunun teyidinden sonra, yapılan karşıt incelemeleri müteakip, KDV iadesi raporunu vergi dairesine sunuyor ve KDV iadesinin mükellefe nakden ya da mahsuben iadesini sağlıyoruz.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’ne İlişkin Hizmetler

Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

Özel AmaçlıRaporlar

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN