İstihdam Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri

İstihdam teşviklerinden maksimum düzeyde yararlanan işletmeler, maliyetlerini en aza indirmeyi başarabiliyor. Ancak, tüm çalışma mevzuatı içinde sayısı 15’i aşan istihdam teşvikinin bulunması ve karmaşık yapıları sebebiyle ilgili teşviklerin uygulanması şirketlere ek iş gücü maliyeti getiriyor. Bu nedenle, şirketler tüm teşvik fırsatlarını yeterince değerlendiremediği gibi yersiz yararlanmalar nedeniyle aşılması güç problemler yaşıyor.

PKF İnsan Kaynakları olarak geliştirdiğimiz Teşvik 4.0 teknolojisi ve yazılımı ile sizin için uygun olan tüm teşviklerden eksiksiz yararlanmanızı sağlıyoruz.

 • 6111 Genç ve kadın istihdamı prim teşviki
 • 6645 İş başı eğitim prim teşviki
 • 17103 İmalat ve bilişim sektörü yeni nesil prim teşviki
 • 27103 Diğer sektörler yeni nesil prim teşviki
 • 7252 Normalleşme desteği
 • 4857 Engelli istihdamı prim teşviki
 • 5921 İşsizlik ödeneği alanlar prim teşvik
 • 46486-56486-6486 sayılı 6 puanlık bölgesel prim teşviki
 • 6322 Ekonomi Bakanlığı yatırım teşviki
 • 25510 Ekonomi Bakanlığı yatırım teşviki
 • 6486 sayılı yurt dışına gönderilen sigortalılara uygulanan 5 puanlık indirim teşviki
 • 5746 Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin prim teşviki
 • 2828 Sosyal Hizmetlerden faydalanan çocukların istihdamına ilişkin prim teşviki
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işsizlik sigortasına ilişkin prim teşviki.
 • 3294 Sosyal yardım alanların istihdamına ilişkin prim teşviki.
 • 5225 Kültür yatırımlarının geliştirilmesine ilişkin prim teşviki.
 • 5510 5 Puanlık erken ödeme hazine desteğine ilişkin teşvik konularında işverenlerin sıfır hata ile eksiksiz yararlanmalarını sağlamaktayız

İş, Sosyal Güvenlik ve Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri

Sosyal Güvenlik Check-Up Hizmeti

İş ve SGK Denetimleri ile İlgili Hizmetler

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri Danışmanlık Hizmetleri

Emeklilik Danışmanlığı Hizmetleri

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmeti

Asgari İşçilik Danışmanlık Hizmeti

Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Danışmanlık Hizmeti

Bordrolama Danışmanlık Hizmeti

İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlık Hizmeti

Kısa Çalışma Ödeneği Danışmanlık Hizmeti

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN