İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlık Hizmeti

İşe alınması planlanan sigortalıların işe giriş bildirgesi verilmeden önce İşbaşı Eğitim Programı’ndan yararlanılarak, sigortalının işverene maliyetinde tasarruf sağlanabiliyor.

Bu süreçte kursiyerleri işin başında görme imkânı olduğundan, sigortalılar işletme ihtiyaçlarına göre yetiştirilebiliyor, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri sağlanabiliyor.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetleri şöyle sıralayabiliriz;

  • İşbaşı eğitim programının belirlenmesi, ilgili personelin seçilmesi ve sözleşmelerin hazırlanması
  • İşkur kursiyer kimlik kartlarının, imza föylerinin hazırlanması
  • İşkur kursiyer devam çizelgelerinin hazırlanması ve sisteme girilmesi
  • İşyerinde personel giriş çıkışı ile ilgili kontrollerin yapılması
  • İşkur kursiyerleri ile ilgili resmi süreçlerin takibi ve yürütülmesi
  • İşbaşı eğitiminin bitimine müteakip istihdama yönelik aksiyonların alınması
  • İşbaşı eğitimi ile ilgili raporların hazırlanması

İş, Sosyal Güvenlik ve Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmeti

İş ve SGK Denetimleri ile İlgili Hizmetler

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri Danışmanlık Hizmetleri

Emeklilik Danışmanlığı Hizmetleri

İstihdam Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri

Asgari İşçilik Danışmanlık Hizmeti

Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Danışmanlık Hizmeti

Bordrolama Danışmanlık Hizmeti

Sosyal Güvenlik Check-Up Hizmeti

Kısa Çalışma Ödeneği Danışmanlık Hizmeti

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN