İş ve Sosyal Güvenlik UygulamalarıSosyal Güvenlik Check Up Hizmeti (Denetlenmeden Denetlen ve Sürecini Düzelt)

• Ücret bordolarının mevzuata uygunluğunun kontrolü süreci
• Ücret bordrolarında bordo parametrelerinde yapılan hataların tespiti mevzuata uygunluk denetiminin yapılması
• Ücret bordrolarında istisna tutarların mevzuata uygunluk denetimini yapılması,
• Ücret bodrosu=Aylık Prim Hizmet belgesi=Yevmiye defterinin mevzuata uygunluk denetimin yapılması.
• işyeri kayıtlarının mevzuata uygunluk denetiminin yapılması.
• İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması.

Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

• İşyeri bildirimi, sigortalı işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi.
• İş kazası ve meslek hastalığı süreçlerin yönetimi
• İş kazası ve meslek hastalığında kusur oranları, işverenlerin hukuki sorumlulukları
• Prim oranları ve prime esas kazançları süreçlerinin yönetimi.
• Aylık prim ve hizmet belgelerinin türü, mahiyeti ve kanun numaralarının ile mevzuata uygun süreçlerin yönetimi
• İdari para cezası tahakkuku, tahsilat, İtiraz, zamanaşımı hukuki süreçlerin yönetimi.
• İş kolu kodlarının mevzuata uygunluğunun yönetimi.

İstihdam Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri

• Güncel istihdam teşviklerinden işverenlerin istisnasız tam ve eksiksiz olarak yararlanması süreçlerinin yönetimi.
• Bölgesel Teşvikler, Yatırım Teşvikleri, Ar-ge Teşvikleri, Özel kanunla getirilen teşvikler konusunda süreçlerin yönetimi.

Asgari İşçilik Uygulamaları Danışmanlık Hizmetleri

• Özel İnşaat konulu işlerde asgari işçilik uygulaması hakkında süreçlerin yönetimi.
• İhale konusu işlerde asgari işçilik uygulaması hakkında süreçlerin yönetimi
• SGK asgari işçilik araştırma ve incelemelerinde izlenmesi gereken süreçlerin yönetimi.
• Asgari işçilik oranlarının belirlenmesi, asgari işçilik oranına itiraz ve yargı yoluna gidilmesi süreçlerinin yönetimi.
• Asgari işçilik uygulamalarında uzlaşma ile ilgili süreçlerinin yönetimi.
• Asgari işçilikte ilişiksizlik yazısı temini ile ilgili süreçlerinin yönetimi.
• İlişiksizlik yazısına esas olmak üzere SMMM/YMM raporu düzenlenmesi süreçlerinin yönetimi.

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri Danışmanlık Hizmetleri

• Asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin, muvazaa kavramının iş ve sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğunun denetimi.
• Alt işveren kaynaklı oluşan ve oluşabilecek risklerin yönetimi,
• İşyeri devir, birleşme Nakil, Nevi değişikliği konusunda süreçlerin yönetimi.

Emeklilik Hizmetleri Danışmanlık Hizmeti

• Şirket yöneticilerin sigortalılık statülerinin belirlenmesi hususunda süreçlerin yönetimi.
• Şirket yöneticilerinin emekli maaşlarının yüksek olması hususunda strateji süreçlerin yönetimi.
• Sigortalılık statülerinde meydana gelen çakışma hususunda süreçlerin yönetimi.

Yurtdışına İşçi Alımı-Gönderimine Yönelik Sosyal Güvenlik Hizmeti

• Türkiye’ye geçici veya daimi olarak çalışmaya gelen yabancı uyruklu vatandaşların sosyal güvenliği ile ilgili süreçlerin yönetimi.
• Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan yabancı ülkelerde işçilerin istihdamı hususunda süreçlerin yönetimi.
• Sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelere geçici veya daimî işçi gönderimleri hususunda süreçlerin yönetimi.

İş ve Sosyal Güvenlik Denetim ve Teftişlerinde Danışmanlık Hizmeti

• İşyeri kayıt ve belgelerinin denetim öncesi check-uptan geçirilmesi denetime hazır hale getirilmesi hususunda süreçlerin yönetimi.
• İş müfettişi, Sosyal Güvenlik Müfettişi, Sosyal Güvenlik denetmenleri denetimlerinde müşteriye mevzuat desteği
• Denetim raporlarındaki önerilerin değerlendirilmesi hususunda süreçlerin yönetimi.
• Denetim raporlarındaki şekil ve usul eksiklilerine yazılı itiraz hususunda süreçlerin yönetimi.
• Denetim raporlarında görülen şekil,usul,esas eksikliğinin hukuki ihtilaf yoluyla giderilmesi hususunda süreçlerin yönetimi.

İş ve Sosyal Güvenlik Konularında İdareye İtiraz, Hukuk Mahkemelerine Dava Dilekçesi Hazırlama Danışmanlığı

• İş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına destek verilmesi, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi

İş Hukuku Danışmanlığı

• Bordrolama,İbra,Fesih,İkale ihbar, ihtar,kıdem, yıllık izin konularında mevzuata uygunluk ve uygulama danışmanlığı yapılması,
• Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması
• İş Sözleşmeleri ve Özlük Dosyalarının mevzuata uygunluk denetimi.
• Çalışma ve Ara Dinlenme Süreleri mevzuata uygunluk denetimi.
• İşyerinde ücret kesme cezalarının mevzuata uygunluğunun denetimi.
• İşyerinde özlük dosyalarının mevzuata uygunluğunun denetimi.
• İşyerinde disiplin yönetmeliği ve uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetimi.
• İşyerinde fazla mesai uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetimi.