İş, Sosyal Güvenlik ve Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri

Son yıllarda çalışma hayatında yapılan düzenlemeler şirketlere önemli fırsatlar sunarken, iş ve sosyal güvenlik mevzuatının karmaşık yapısı ve tüm kesimlere getirdiği yükümlülükler, çeşitli risklere neden olmaktadır. Her geçen gün artan denetimler ve idari yaptırımların ağır yükü, telafisi güç sonuçlara sebep olduğundan profesyonel destek son derece önem arz etmektedir.

İşletmeler, günümüz iş yaşamında global düzeyde rekabetçi olmak zorundadır. Dinamik piyasa koşulları karşısında rekabet edebilmek ise ancak maliyet yönetimine önem vererek sağlanabilmektedir. Dolayısıyla, maliyet minimizasyonu için hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden doğru, etkin ve hızlı bir şekilde hak edilen tüm teşviklerden yararlanılması gerekmektedir.

PKF İnsan Kaynakları olarak, alanında uzman ekibimiz ile çalışma mevzuatında yer alan ayrıntılı yükümlülüklerin işletmeler tarafından en doğru şekilde anlaşılmasına ve uygulanmasına rehberlik ediyor, sürekli gelişim vizyonu ile uluslararası kalite ve standartlarda hizmetler sunuyoruz. Bunu yaparken teknolojiden en üst düzeyde yararlanarak ve klasik yaklaşımların ötesine geçerek rakiplerinizin bir adım önünde olmanız için destek oluyoruz.

Sosyal Güvenlik Check-Up Hizmeti

Kamu kurumları tarafından yapılacak ihbar, şikâyet, asgari işçilik gibi denetimler öncesinde işletmelerin bu sürece hazırlanmaları ve her bir mevzuat yükümlülüğüne uyum konusunda proaktif davranmaları için gerekli raporlamalar yapılarak olası kayıpların önüne geçilebilmektedir.

Denetlenmeden denetlen ve sürecini düzelt’ felsefesiyle hareket etmek isteyen şirketler için aşağıdaki hizmetler sunuyoruz;

 • İş kolu kodu, NACE kodu uygunluk denetimi
 • Kimlik bildirim, işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin uygunluk denetimi
 • Alt işveren faaliyetlerinin denetimi
 • Özlük dosyasının denetimi
 • Çalışma sürelerinin denetimi
 • 4857 sayılı kanuna göre izinlerin mevzuata uygunluk denetimi
 • 5510, 6111, 6645, 4857, 7103, 6322, 6486, 5921, 25510, 5746 ve 7252 sayılı istihdam teşvik kanunlarından yararlanma durumunun denetimi
 • Ücret bordrolarının mevzuata uygunluğunun denetimi
 • Bordro parametrelerinde yapılan hataların tespiti için mevzuata uygunluk denetimi
 • Ücret bordrolarında istisna tutarların mevzuata uygunluk denetimi
 • Ücret bordrosu, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve yevmiye defterinin mevzuata uygunluk denetimi
 • İş kazalarının mevzuata uygunluk denetimi
 • Engelli personellerin vergi kesintilerinin mevzuata uygunluk denetimi
 • İşyeri kayıtlarının mevzuata uygunluk denetimi
 • İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksikliklerin yönetime raporlanması
Sosyal Güvenlik Check-Up Hizmeti

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmeti

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmeti

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı çok yönlü ve kapsamlı bir yapıya sahip olup, değişen ihtiyaçlara bağlı olarak sürekli güncellenmektedir. “Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti” ile mevzuata ilişkin tüm sorunlarınıza anında destek olarak hızlı ve doğru karar vermeniz sağlanmaktadır.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetleri şöyle sıralayabiliriz;

 • İşyeri bildirimi, sigortalı işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi
 • İş kazası ve meslek hastalığı süreçlerinin yönetimi
 • İş kazası ve meslek hastalığında kusur oranları, işverenlerin hukuki sorumluluklarının denetimi
 • Prim oranları ve prime esas kazançların belirlenmesi süreçlerinin yönetimi
 • Muhtasar ve hizmet beyannamelerinin türü, mahiyeti ve kanun numaraları ile mevzuata uygunluk süreçlerinin yönetimi
 • İdari para cezası tahakkuku, tahsilat, itiraz ve zaman aşımı ile ilgili hukuki süreçlerin yönetimi
 • İş kolu kodlarının mevzuata uygunluğunun yönetimi

İş ve SGK Denetimleri ile İlgili Hizmetler

İş ve SGK Denetimleri ile İlgili Hizmetler

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak programlı ve programsız teftişlerde, işletmelerin denetim sürecini başarıyla tamamlamaları için teftiş öncesi ve sonrasında gerekli tüm desteği sağlıyoruz.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetleri şöyle sıralayabiliriz;

 • İş Müfettişi, Sosyal Güvenlik Müfettişi ve Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından gerçekleştirilecek tüm denetimlere iştirak edilmesi
 • İşyeri kayıt ve belgelerinin denetim öncesi check-up’tan geçirilerek denetime hazır hale getirilmesi konusunda süreçlerin yönetimi
 • İş ve sosyal güvenlik denetimlerinde mevzuat desteği verilmesi
 • Denetim raporlarındaki önerilerin değerlendirilmesi konusunda süreçlerin yönetimi
 • Denetim raporlarındaki şekil ve usul eksikliklerine yazılı itiraz konusunda süreçlerin yönetimi
 • İş ve sosyal güvenlik konularında idareye itiraz ve hukuki ihtilaf süreçlerinin yönetimi

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri Danışmanlık Hizmetleri

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından alt işverene ait faaliyetlerden dolayı asıl işverenin müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır. Uzman kadromuzla, doğru iş ortaklarının seçilmesi amacıyla alt işverenin denetlenmesi, takibi ve tüm sürece ilişkin raporlamalarla meydana gelebilecek risklerin önlenmesi için danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Danışmanlık hizmetlerimizin kapsamını şöyle sıralayabiliriz;

 • Asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin, mevzuata uygunluğunun denetimi
 • Alt işverenden kaynaklı oluşan ve oluşabilecek risklerin yönetimi
 • İş yeri devir, birleşme, nakil, ve nevi değişikliği konusunda süreçlerin yönetimi
 • Özellikle asıl işvereni ilgilendiren risklerin müşterilerle birlikte analizi ve takibi

Emeklilik Danışmanlığı Hizmetleri

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda uzun yıllar görev yapmış uzman ekibimizin tecrübesiyle, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında emeklilik işlemlerini yürütüyoruz. Sigortalıların emeklilik hesaplamalarının doğru yapılması ve bürokratik aşamaların ivedilikle sonuçlandırması için şirketlere danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Emeklilik danışmanlığı hizmetlerimizi şöyle sıralayabiliriz;

 • Şirket yöneticilerinin sigortalılık statülerinin belirlenmesi konusunda süreçlerin yönetimi
 • Şirket yöneticilerinin emekli maaşlarının yüksek olması konusunda stratejik tavsiyelerin verilmesi ve süreçlerin yönetimi
 • Sigortalılık statülerinde meydana gelen çakışma hususunda süreçlerin yönetimi

İstihdam Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri

İstihdam teşviklerinden maksimum düzeyde yararlanan işletmeler, maliyetlerini en aza indirmeyi başarabiliyor. Ancak, tüm çalışma mevzuatı içinde sayısı 15’i aşan istihdam teşvikinin bulunması ve karmaşık yapıları sebebiyle ilgili teşviklerin uygulanması şirketlere ek iş gücü maliyeti getiriyor. Bu nedenle, şirketler tüm teşvik fırsatlarını yeterince değerlendiremediği gibi yersiz yararlanmalar nedeniyle aşılması güç problemler yaşıyor.

PKF İnsan Kaynakları olarak geliştirdiğimiz Teşvik 4.0 teknolojisi ve yazılımı ile sizin için uygun olan tüm teşviklerden eksiksiz yararlanmanızı sağlıyoruz.

 • 6111 Genç ve kadın istihdamı prim teşviki
 • 6645 İş başı eğitim prim teşviki
 • 17103 İmalat ve bilişim sektörü yeni nesil prim teşviki
 • 27103 Diğer sektörler yeni nesil prim teşviki
 • 7252 Normalleşme desteği
 • 4857 Engelli istihdamı prim teşviki
 • 5921 İşsizlik ödeneği alanlar prim teşvik
 • 46486-56486-6486 sayılı 6 puanlık bölgesel prim teşviki
 • 6322 Ekonomi Bakanlığı yatırım teşviki
 • 25510 Ekonomi Bakanlığı yatırım teşviki
 • 6486 sayılı yurt dışına gönderilen sigortalılara uygulanan 5 puanlık indirim teşviki
 • 5746 Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin prim teşviki
 • 2828 Sosyal Hizmetlerden faydalanan çocukların istihdamına ilişkin prim teşviki
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işsizlik sigortasına ilişkin prim teşviki.
 • 3294 Sosyal yardım alanların istihdamına ilişkin prim teşviki.
 • 5225 Kültür yatırımlarının geliştirilmesine ilişkin prim teşviki.
 • 5510 5 Puanlık erken ödeme hazine desteğine ilişkin teşvik konularında işverenlerin sıfır hata ile eksiksiz yararlanmalarını sağlamaktayız

Asgari İşçilik Danışmanlık Hizmeti

Asgari işçilik, özel bina inşaatı yapan ve ihale konusuna göre iş üstlenen işverenler için aşılması zorunlu ve uzmanlık gerektiren önemli bir konudur. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun her yıl farklı sektörlerde yaptığı asgari işçilik incelemeleri sonucunda, işverenler yüklü miktarda matrah farkı ve buna bağlı prim ve idari para cezaları ile karşı karşıya kalabilmektedir. Asgari işçilik konusunda sunduğumuz profesyonel destek ile maliyetlerin düşürülmesine ve bürokrasiye takılmadan hızlı sonuç alınmasına yardımcı oluyoruz.

İhaleli işler ve inşaat işlerinde asgari işçilik bildirimi, ilişiksizlik belgesi alınması, uzlaşma ve itiraz sürecine yönelik danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Asgari İşçilik Danışmanlık Hizmeti

Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Danışmanlık Hizmeti

150 ülkede istihdam ettiğimiz 300’den fazla uzmanımızla ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre işçi çalıştırma ve yurtdışına işçi gönderme, işçilerin sigortalılığı, hizmet birleştirmesi, prim transferi ve toptan ödeme işlemleri gibi bürokratik ve karmaşık mevzuata sahip konularda sunduğumuz danışmanlık hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz;

 • Çalışma amaçlı ikamet izinleri alımı, sürelerinin izlenmesi, çalışmaya bağlı ikamet iznine dönüştürülmesi ve zamanında bildirimlerin yapılması konularında danışmanlık
 • Sigortalılığı, hizmet birleştirmesi, prim transferi ve toptan ödeme işlemleri gibi konularda danışmanlık
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden gelen yabacıların sosyal güvenliği konusunda danışmanlık
 • Yurtdışı hizmet birleştirme işlemleri konusunda danışmanlık
 • Yabancı uyruklu personel çalıştıran şirketlere Sosyal Güvenlik Prim Transferi ile ilgili profesyonel danışmanlık
 • Yurtdışına çalıştırmak üzere işçi gönderimi ve geçici görevlendirmeler konusunda danışmanlık

Bordrolama Danışmanlık Hizmeti

Bordrolama işlemleri işletmeler için ciddi maliyetler yaratan ve iş gücünü doğru alanlarda kullanmayı engelleyen süreçlerdir.

İşletme bünyesinde büyük bir departmana gerek olmaksızın, bordrolama konusunda ulusal ve uluslararası standartta hizmetler sunuyoruz;

 • Bordroların yasal parametrelerde hesaplanması
 • Özel kesintilerin takibi ve bordrolaştırılması
 • Aylık ek ödemelerin bordrolaştırılması
 • Ücret düzenlemelerinin takibi
 • Fazla mesailerin bordrolaştırılması
 • AGİ formlarının takibi ve bordrolaştırılması
 • İcra kesintilerinin bordrolaştırılması ve tüm icra bakiyelerinin takibi
 • Zorunlu BES kesintilerinin yapılması ve BES firmasına gönderilmesi
 • Ödeme ve banka listelerinin oluşturulması
 • İcmallerin hazırlanması
 • Bordrolarının tercihe göre çıktı olarak hazırlanması
 • Stajyer maaş ödemelerinin tespiti
 • SGK raporlarının sistemden onaylanması
 • SGK e-bildirge hazırlanması
 • İşkur işgücü takip çizelgesinin hazırlanması
 • İşe girenlerin karakol kimlik bildirimlerinin hazırlanması
 • İşten ayrılanların kıdem, ihbar ve izin hesaplamalarının yapılması
 • İşten ayrılanların yasal evraklarının hazırlanması (çalışma belgesi, ibraname, maaş pusulası)
 • Yıllık izin yükü ve kıdem yüklerinin hesaplanması
 • Bordro ile ilgili muhtasar beyanname verilerinin gönderilmesi
 • Firmaya özel bordro ve çalışma saati raporlarının hazırlanması
 • Maliyet raporlarının hazırlanması
 • Bordro ile ilgili verilerin istenildiğinde işveren ile paylaşılması
 • Firma personel özlük bilgilerinin sistemde takibinin yapılması
 • SGK işe giriş-çıkış bildirimlerinin yapılması
 • Şubelerden gelen puantajların takibi
 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması
 • Hamile ve emziren kadınların çalışma şartlarının takibi
 • Çalışma şartları ve süreleri ile ilgili işverenin bilgilendirilmesi
 • Yıllık izin kütüğü takibi ve sistemde oluşmasının sağlanması
 • İcra vb. kurumlar ile gerekli yazışmaların sağlanması
 • Personel sözleşmelerinin yapılması ve takibi

İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlık Hizmeti

İşe alınması planlanan sigortalıların işe giriş bildirgesi verilmeden önce İşbaşı Eğitim Programı’ndan yararlanılarak, sigortalının işverene maliyetinde tasarruf sağlanabiliyor. Bu süreçte kursiyerleri işin başında görme imkânı olduğundan, sigortalılar işletme ihtiyaçlarına göre yetiştirilebiliyor, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri sağlanabiliyor.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetleri şöyle sıralayabiliriz;

 • İşbaşı eğitim programının belirlenmesi, ilgili personelin seçilmesi ve sözleşmelerin hazırlanması
 • İşkur kursiyer kimlik kartlarının, imza föylerinin hazırlanması
 • İşkur kursiyer devam çizelgelerinin hazırlanması ve sisteme girilmesi
 • İşyerinde personel giriş çıkışı ile ilgili kontrollerin yapılması
 • İşkur kursiyerleri ile ilgili resmi süreçlerin takibi ve yürütülmesi
 • İşbaşı eğitiminin bitimine müteakip istihdama yönelik aksiyonların alınması
 • İşbaşı eğitimi ile ilgili raporların hazırlanması

Kısa Çalışma Ödeneği Danışmanlık Hizmeti

İşverenler, olağanüstü durumlar ve konjonktürel daralmalar nedeniyle, faaliyetlerinin azaltılması veya durdurulması gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Çalışanların gelirlerinin devamlılığını sağlamak için Kısa Çalışma Ödeneğine (KÇÖ) başvurmayı tercih eden işletmeler için uzmanlığımızla tüm süreç boyunca danışmanlık hizmetleri veriyoruz;

 • İşbaşı eğitimi ile ilgili şirkete özel senaryonun hazırlanması
 • Hazırlanan senaryo doğrultusunda başvuru formunun doldurulması
 • Başvuru formuna uygun firma evraklarının hazırlanması ve İşkur’a sunulması
 • Hazırlanan evraklara göre kısa çalışma ödeneği onayının alınması
 • Xml dosya için aylık çalışma tablolarının hesaplanması ve sisteme eksiksiz bir şekilde girilmesi
 • Oran orantı tablosunun işkur sistemine kaydedilmesi
 • İşkur hesaplama tablolarının bordrolara uygun bir şekilde yansıtılması
 • Aylık raporların hazırlanması ve işverene sunulması
 • Resmi kurumlar ile süreçlerin profesyonel olarak yürütülmesi

Soru, görüş ve öneride bulunmak

YA DA TEKLİF ALMAK İÇİN