İş ve sosyal güvenlik mevzuatı çok yönlü ve kapsamlı bir yapıya sahip olup, değişen ihtiyaçlara bağlı olarak sürekli güncellenmektedir.

“Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti” ile mevzuata ilişkin tüm sorunlarınıza anında destek olarak hızlı ve doğru karar vermeniz sağlanmaktadır.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetleri şöyle sıralayabiliriz;

  • İşyeri bildirimi, sigortalı işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi
  • İş kazası ve meslek hastalığı süreçlerinin yönetimi
  • İş kazası ve meslek hastalığında kusur oranları, işverenlerin hukuki sorumluluklarının denetimi
  • Prim oranları ve prime esas kazançların belirlenmesi süreçlerinin yönetimi
  • Muhtasar ve hizmet beyannamelerinin türü, mahiyeti ve kanun numaraları ile mevzuata uygunluk süreçlerinin yönetimi
  • İdari para cezası tahakkuku, tahsilat, itiraz ve zaman aşımı ile ilgili hukuki süreçlerin yönetimi
  • İş kolu kodlarının mevzuata uygunluğunun yönetimi

İş, Sosyal Güvenlik ve Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri

Sosyal Güvenlik Check-Up Hizmeti

İş ve SGK Denetimleri ile İlgili Hizmetler

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri Danışmanlık Hizmetleri

Emeklilik Danışmanlığı Hizmetleri

İstihdam Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri

Asgari İşçilik Danışmanlık Hizmeti

Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Danışmanlık Hizmeti

Bordrolama Danışmanlık Hizmeti

İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlık Hizmeti

Kısa Çalışma Ödeneği Danışmanlık Hizmeti

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN