İş ve SGK Denetimleri ile İlgili Hizmetler

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak programlı ve programsız teftişlerde, işletmelerin denetim sürecini başarıyla tamamlamaları için teftiş öncesi ve sonrasında gerekli tüm desteği sağlıyoruz.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetleri şöyle sıralayabiliriz;

  • İş Müfettişi, Sosyal Güvenlik Müfettişi ve Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından gerçekleştirilecek tüm denetimlere iştirak edilmesi
  • İşyeri kayıt ve belgelerinin denetim öncesi check-up’tan geçirilerek denetime hazır hale getirilmesi konusunda süreçlerin yönetimi
  • İş ve sosyal güvenlik denetimlerinde mevzuat desteği verilmesi
  • Denetim raporlarındaki önerilerin değerlendirilmesi konusunda süreçlerin yönetimi
  • Denetim raporlarındaki şekil ve usul eksikliklerine yazılı itiraz konusunda süreçlerin yönetimi
  • İş ve sosyal güvenlik konularında idareye itiraz yönetimi

İş, Sosyal Güvenlik ve Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri

Sosyal Güvenlik Check-Up Hizmeti

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmeti

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri Danışmanlık Hizmetleri

Emeklilik Danışmanlığı Hizmetleri

İstihdam Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri

Asgari İşçilik Danışmanlık Hizmeti

Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Danışmanlık Hizmeti

Bordrolama Danışmanlık Hizmeti

İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlık Hizmeti

Kısa Çalışma Ödeneği Danışmanlık Hizmeti

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN