İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri

İnsan Kaynağı Seçme ve Yerleştirme Danışmanlığı

 • Şirketlerin ihtiyaç olan pozisyonların kapatılması,
 • Şirketlerin belirlenen yetkinlik modeline göre ölçülmesi
 • Şirketlerin yetkinlik modeline uygun olanların iş başı yaptırılması.
 • Şirket bünyesindeki kritik pozisyondaki yönetici ve yönetici adayı pozisyonların ölçülmesi
 • Şirket bünyesindeki personellerin kariyer planlarının çıkarılarak geleceğe hazırlanması

İnsan Kaynağı Eğitim ve Gelişimi Danışmanlığı

 • Eğitim ihtiyaçlarının net olarak ortaya çıkarılması
 • Eğitim ihtiyaçlarının net olarak ortaya çıkarılması
 • Eğitim ve Gelişim adımlarının belirlenmesi
 • Alınan Eğitimlerin ölçülmesi
 • İşe alım argümanlarının aktif kullanımı
 • Yetkinlik modelli eğitim tasarımları

İnsan Kaynağı Alt yapı ve Sistem Kurulumu Danışmanlığı

İnsan Kaynağı Alt yapı ve Sistem Kurulumu Danışmanlığı
 • İK süreçleri belirlenmesi, gerekli insan kaynakları yapı ve sistemlerinin kurulması,
 • İş analizlerinin yapılması ve görev tanımlarının her bir pozisyon için hazırlanması,
 • Norm kadro Analizinin çıkarılması ve Kadro sistematiğinin kurgulanması,
 • Şirket içi yönetmelik, prosedür ve talimatların belirlenmesi, Kurumun insan kaynakları yetkinlik modeliyle kurumsallaştırılması,
 • Şirketin iş süreçlerine uygun olarak insan kaynakları hedeflerinin / Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) belirlenmesi ve insan kaynakları yapısının performans bazlı yönetim modeline göre tasarlanması,
 • İnsan kaynakları yetkinlik modeli ile “İK Yetkinlik Sözlüğü” ve “İK Çalışma El Kitabı” çalışmalarının hazırlanması
 • Mevcut ve yeni işe alınacak çalışanların belirlenen yetkinlik modeliyle ölçülmesi ve gelecek için hazırlıkların yapılması,
 • Şirketin tüm birimlerinde yedekleme, kariyer ve yetenek yönetimi sisteminin kurgulanması.
 • Çalışanların “Potansiyel / Performans” diyagramının oluşturulması ve kurgulanması,
 • İşveren marka stratejisi uygulamalarının hayata geçirilmesi ve çalışan bağlılığı çalışmalarının tasarımı, uygulanması,
 • Bordrolama ve Özlük İşleri boyutunda mevcut yasalar gereği yapılması gereken işlemler ve gerekliliklerin tamamlanması uygulanır hale getirilmesi

İnsan Kaynakları Denetimi Danışmanlığı (HR Audit)

 • İnsan kaynaklarını ve özlük uygulamalarını “Denetlenmeden Denetlen ve Sürecini Düzelt” felsefesiyle incelenir ve gerekli danışmanlık hizmetiyle de bu alanlardaki ihtiyaçların karşılanmasının sağlanması,
 • Bordro ve özlük süreçlerinde kanunla yapılması gereken uygulamaların tespit edilip öneriler sunulması,
  Yeni gelişen ve uygulamaya alınması gereken önerilerle özlük işleri süreçleri ve insan kaynaklarını sistem iyileştirmesinin sağlanması,

Yönetici Eğitimi (Management Training)

 • Şirket geleceğinde yer alacak kadroların oluşturulması,
 • Şirket beklenti ve taleplerine uygun yetişmiş kadrolar,
 • Yetenekli kadro kazanımı,
 • Teknik, mesleki, davranışsal eğitimler,

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN