İnsan Kaynaklarıİnsan Kaynağı Seçme ve Yerleştirme Danışmanlığı

• Şirketlerin ihtiyaç olan pozisyonların kapatılması,

• Şirketlerin belirlenen yetkinlik modeline göre ölçülmesi

• Şirketlerin yetkinlik modeline uygun olanların iş başı yaptırılması.

• Şirket bünyesindeki kritik pozisyondaki yönetici ve yönetici adayı pozisyonların ölçülmesi

• Şirket bünyesindeki personellerin kariyer planlarının çıkarılarak geleceğe hazırlanması

İnsan Kaynağı Eğitim ve Gelişimi Danışmanlığı

• Eğitim ihtiyaçlarının net olarak ortaya çıkarılması

• Eğitim ihtiyaçlarının net olarak ortaya çıkarılması

• Eğitim ve Gelişim adımlarının belirlenmesi

• Alınan Eğitimlerin ölçülmesi

• İşe alım argümanlarının aktif kullanımı

• Yetkinlik modelli eğitim tasarımları

İnsan Kaynağı Alt yapı ve Sistem Kurulumu Danışmanlığı

• İK süreçleri belirlenmesi, gerekli insan kaynakları yapı ve sistemlerinin kurulması,

• İş analizlerinin yapılması ve görev tanımlarının her bir pozisyon için hazırlanması,

• Norm kadro Analizinin çıkarılması ve Kadro sistematiğinin kurgulanması,

• Şirket içi yönetmelik, prosedür ve talimatların belirlenmesi, Kurumun insan kaynakları yetkinlik modeliyle kurumsallaştırılması,

• Şirketin iş süreçlerine uygun olarak insan kaynakları hedeflerinin / Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) belirlenmesi ve insan kaynakları yapısının performans bazlı yönetim modeline göre tasarlanması,

• İnsan kaynakları yetkinlik modeli ile “İK Yetkinlik Sözlüğü” ve “İK Çalışma El Kitabı” çalışmalarının hazırlanması

• Mevcut ve yeni işe alınacak çalışanların belirlenen yetkinlik modeliyle ölçülmesi ve gelecek için hazırlıkların yapılması,

• Şirketin tüm birimlerinde yedekleme, kariyer ve yetenek yönetimi sisteminin kurgulanması.

• Çalışanların “Potansiyel / Performans” diyagramının oluşturulması ve kurgulanması,

• İşveren marka stratejisi uygulamalarının hayata geçirilmesi ve çalışan bağlılığı çalışmalarının tasarımı, uygulanması,

• Bordrolama ve Özlük İşleri boyutunda mevcut yasalar gereği yapılması gereken işlemler ve gerekliliklerin tamamlanması uygulanır hale getirilmesi

İnsan Kaynakları Denetimi Danışmanlığı (HR Audit)

• İnsan kaynaklarını ve özlük uygulamalarını “Denetlenmeden Denetlen ve Sürecini Düzelt” felsefesiyle incelenir ve gerekli danışmanlık hizmetiyle de bu alanlardaki ihtiyaçların karşılanmasının sağlanması,
• Bordro ve özlük süreçlerinde kanunla yapılması gereken uygulamaların tespit edilip öneriler sunulması,
• Yeni gelişen ve uygulamaya alınması gereken önerilerle özlük işleri süreçleri ve insan kaynaklarını sistem iyileştirmesinin sağlanması,

Yönetici Eğitimi (Management Training)

• Şirket geleceğinde yer alacak kadroların oluşturulması,
• Şirket beklenti ve taleplerine uygun yetişmiş kadrolar,
• Yetenekli kadro kazanımı,
• Teknik, mesleki, davranışsal eğitimler,