Halka Arz İşlemleri Danışmanlığı

Şirketlerin büyümelerini halka arz ile finanse etmeye karar vermeleri durumunda halka arz ve aracı kurum başvurularından önce, bir danışmanlık hizmeti almasında büyük fayda olduğunu düşünüyoruz.

Şirketler danışmanlık hizmeti sayesinde yatırımcıların, SPK’nın ve Borsa İstanbul’un önüne çıkmadan önce zayıf yanlarını görüp, bunları düzeltmenin yanı sıra güçlü yanlarını ortaya koyabilir ve böylece sürecin hızlı ve kusursuz bir şekilde işlemesini sağlayabilir.

Bu çerçevede verdiğimiz halka arz işlemleri danışmanlığı hizmetimizin kapsamını şöyle sıralayabiliriz:

  • Finansal yol haritasının hazırlanması: Belirlenen finansal yönetim stratejisini uygulamaya alabilmek için ‘finansal yol haritası’nın oluşturulması
  • Finansal faaliyet yapılandırılması: Finans stratejisi doğrultusunda finansal planlama ve faaliyet yapılandırılmasının konusunda danışmanlık verilmesi
  • Koordinasyon ve yönlendirme: Finansal yapılandırma sürecinin koordine edilmesi ve yönetimine destek verilmesi
  • Halka arz izahnamesinin hazırlanması: SPK tarafından onaylanacak halka arz izahnamesinin hazırlanarak işverene ve aracı kuruma imzalanmak üzere sunulması
  • Başvuru formlarının hazırlanması: SPK, İMKB, MKK ve benzeri resmi kurum ve kuruluşlarla iletişim kurulması, söz konusu kuruluşlara sunulacak başvuru form ve belgelerinin hazırlanması
  • Halka arz koordinasyonu: Halka arz sürecinde yer alacak olan aracı kurum, hukuk firması, denetçi firma ve benzeri aktörlerin seçiminde işverene yardımcı olunması ve bu aktörlerle, işveren menfaatini gözetmek suretiyle işveren adına halka arz sürecinin koordinasyonunun yapılması
  • SPK Mevzuatına uyum hizmetleri: İşveren ana sözleşmesinin SPK mevzuatına uyumlu hale getirilmesi
  • Denetim raporları analizi: Bağımsız denetim raporu ve hukukçu raporlarının incelenmesi ve görüş bildirilmesi

Halka Arz ve Sonrası Süreç Danışmanlığı

Halka arz için gerekli tüm süreçleri tamamlamış şirketlerin halka arzını gerçekleştiriyoruz. Halka arzın ardından ise şirketin dikkat etmesi gereken konular ve uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirme eğitimleri düzenliyoruz.

Halka Arz ve Sonrası Süreç Danışmanlığı

Birleşme ve satın alma işlemlerinde hem satıcı hem de alıcı taraf için danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Kuruculara, hissedarlara ve potansiyel yatırımcılara şirket değerinin tespit edilmesi hususunda yardımcı oluyoruz.

Sorunlu kredilerin yapılandırılması için özel olarak hazırlanmış bir finansman çözümü sunuyoruz.

Proje finansmanı sürecinin yönetilmesinde şirketlere uzman ekiplerimiz ile hizmetler sunuyoruz.

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN