Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süreleri 2 Nisan’a Kadar Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri

Gelir İdaresi Başkanlığı’ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmış olup 01 Mart ve 02 Nisan tarihleri arasında verilecektir.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 2017 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 02 Nisan 2018 Pazartesi akşamına kadar elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden ulaşabilecekleri Hazır Beyan Sistemi üzerinden gönderebilirler. Hesaplanan Gelir Vergisinin ilk taksitin 02 Nisan 2018 Pazartesi akşamına kadar, ikinci taksitinin Temmuz ayı içerisinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Mükellefler vergilerini; vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine, bağlı bulunulan vergi dairesine, ya da bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine ödeyebileceklerdir. Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin Başkanlığımız internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartları ile ödenmesi mümkün bulunmaktadır.