Serbest meslek erbaplarının Defter-Beyan Sistemine yapması gereken Şubat ayı kayıtlarının süresi 2 Mayıs’a kadar uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27 Mart 2018 tarihinde internet sitesinden yayınlanan 102 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27 Mart 2018 tarihinde internet sitesinden yayınlanan 102 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter Beyan Sistemine 26 Mart 2018 tarihi sonuna kadar yapılması gereken Şubat ayı kayıtlarına ilişkin sürenin 2 Mayıs 2018 tarihi sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

Ayrıca, Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler tarafından 2018/Şubat dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.