Paya Dayalı Kitle Fonlaması

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlanmıştır

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.1)” yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.1)” yayımlanmıştır.

Paya dayalı kitle fonlaması, girişimcilere ucuz finansman, küçük tasarruf sahiplerine ise yatırım yapma imkanı sağlamaktadır.

Dünyada yaygınlaşan kitle fonlaması, SPK’nın 03.10.2019 tarihli ve 30907 sayılı Tebliği ile yürürlüğe girmiştir. Buna göre başlangıç aşamasındaki girişimler sermaye ihtiyacını gidermek için halktan para toplayabilecek. Böylece ekonomik kalkınmayı destekleyici potansiyele sahip yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçirilmesine olanak sağlanmış olacak. Yenilikçi ve katma değere dayalı iş modeli bulunan şirketlerin yararlanması amacıyla yalnızca Tebliğ’de tanımlı teknoloji ve üretim faaliyetini gerçekleştiren veya gerçekleştirecek olan girişimlere kitle fonlaması imkanı verilecektir.

Girişimciler ile bireysel yatırımcılar internet üzerinden bir platformda buluşacak. Sadece Sermaye Piyasası Kurulu’nun faaliyet izni verdiği ve listesine aldığı platformlar kitle fonlamasına aracılık edebilecek. Yeni iş kuran girişimcilerin yaşadığı en büyük zorlukların başında finansmana erişim gelmektedir. Bankadan uygun şartlarda kredi bulamayan girişimciler, kitle fonlaması sayesinde ihtiyaç duydukları maliyetsiz finansmana erişebilecek. Bireysel yatırımcılar da tek başlarına kayda değer bir etki yaratamayacak olan küçük tutardaki fonlarını birleştirerek bir şirketin hayata geçmesini sağlayabilecek. Böylece yatırımcılar gelişme potansiyeli olan bir şirkete kuruluş aşamasında ortak olma fırsatını elde edecek.