Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması’na Geçiş 2 ay ertelendi, Pilot Uygulamaya Yeni İller Dahil Edildi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) 09/02/2020

SİRKÜLER NO: 2020-06
SİRKÜLER TARİHİ: 10.02.2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) 09/02/2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre, Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi pilot uygulanmasına 1/1/2020 tarihinden itibaren Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler dahil edilmiştir. Tüm Türkiye’deki uygulamaya ise 01/3/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Hatırlanacağı üzere, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması öncelikle 1/6/2017 tarihinde Kırşehir ilinde başlatılmış, daha sonra 1/1/2018 tarihinde Amasya, Bartın ve Çankırı illeri de uygulamaya dahil edilmişti.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının tüm Türkiye’de başlaması ise 27/7/2019 Tarihinde yayımlanan 27/7/2019 Tarihinde 6 Sıra No’lu Tebliğ ile 1/7/2019 tarihinden 1/1/2020 tarihine ertelenmişti.

Ancak 09/02/2020 tarihli 31034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine eklenen “Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici 4’üncü maddesiyle;

Kırşehir ilindeki mükellef/işverenler tarafından 1.6.2017 tarihinden, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellef/işverenler tarafından 1/1/2018 tarihinden itibaren kullanılmakta olan muhtasar ve prim hizmet beyanname uygulamasına 1/1/2020 tarihinden itibaren Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler de dahil edilmiştir. Yapılan tebliğ değişikliği ile tüm Türkiye’deki uygulamaya 1/3/2020 tarihi itibarıyla başlanılacaktır.

Buna göre Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler 2020/Ocak ve Şubat ayı bildirimlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden, diğer illerdeki işveren/mükellefler ise SGK bildirimlerini e-bildirge sistemi, vergi bildirimlerini ise Muhtasar Beyanname üzerinden yapacaklardır. 2020/Mart ayından başlamak üzere tüm Türkiye’ deki işverenler/Mükellefler bildirimlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle yapacaklardır.

Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla.